Doba koronaviru přinesla spoustu nečekaných změn. Ovlivnila nás všechny, každou firmu, rodinu či školu však postihly tyto změny specifickým způsobem. U nás v Correctu jsme po čtyřech týdnech „stop-stavu“ přesunuli do online prostředí téměř 70 % skupinové výuky pro veřejnost, což představovalo v jarním semestru 2020 celkem 43 skupinových kurzů. Pro spoustu lektorů to byla úplně nová zkušenost. Někteří si ze začátku nedokázali ani představit, že by prezenční výuku mohla nahradit online forma. Čas ale rychle letěl, naši lektoři prošli školením v aplikaci Zoom a výuka se mohla opět rozběhnout – v našich domovech. Děkujeme všem lektorům za skvělou adaptaci a studentům za vstřícnost a ochotu se přizpůsobit.

Každý z lektorů využil ke školení své útočiště, Johance děkujeme za moderování. Omluvte Denisu, připojila se až z daleké Austrálie.

V současné chvíli se již některé naše jazykové kurzy vrátily zpátky do učeben Correctu, některé nadále pokračují online. Studentů, kteří online výuku absolvovali, jsme se zeptali, jak byli s touto formou výuky spokojeni. Na základě výsledků, stejně jako předchozích pozitivních reakcí jsme se rozhodli s online kurzy pokračovat i v dalších semestrech, u mnoha jazykových kurzů si tedy nově budete moci zvolit i online variantu.

Jak byli studenti spokojeni s online výukou na jaře 2020?

75 % našich studentů, kteří dotazník spokojenosti vyplnili, považují online výuku za srovnatelnou s prezenční.

100 %

Všichni respondenti potvrdili, že lektoři začínají s výukou včas. Studenti se shodli také na tom, že výuka je velmi systematická (například co se týče návaznosti hodin a kontroly domácích úkolů). Obojí nás velice těší, stejně jako fakt, že počáteční trable technického rázu se podařilo v naprosté většině případů překonat.

Je vyučující motivující?

Dává Vaše/Váš vyučující prostor případným návrhům a poznámkám ohledně zkvalitnění nebo změny způsobu či rychlosti výuky?

Dostává se každému účastníkovi kurzu během hodiny prostor k ústnímu vyjádření?

100 %

„Ano. Určitě ano. Ano, dostává. Ano, několikrát za lekci každý z nás řešil úlohy, četl, reagoval, odpovídal na dotazy.“ Takové odpovědi jsou velmi pozitivní zpětnou vazbou, zvláště když ji slyšíme ode všech respondentů.

Věnuje se vyučující dostatečně opakování?

Co se Vám líbí a co považujete za největší přínos v rámci kurzu?

Tato otázka byla otevřená, dáváme k dispozici nejčastější odpovědi:

 • Nemusím nikam dojíždět, ušetřím spoustu času.
 • Při online výuce můžeme více a lépe pracovat s materiály z internetu. Je to interaktivnější, děláme cvičení přímo na internetu. A je to lepší, než jen vidět věci napsané na tabuli. Navíc se nemusí nic extra tisknout. Breakout rooms na Zoomu jsou super pro práci v menších skupinkách, protože se v oddělených chatovacích místnostech při konverzaci nerušíme.
 • Kurz probíhá přátelskou formou.
 • Gramatika – vysvětlování, gramatická cvičení, poslechy a rozhovory.
 • Nová slovíčka a příběhy k jejich zapamatování.
 • Malý počet studentů ve skupině.
 • Sympatický přístup ke studentům. Nápaditá cvičení. Logické vysvětlení gramatiky.
 • Přínos vidím především ve vysvětlením slov. Ne vždy ve slovníku najdu, co hledám.
 • Asi nedokážu říci konkrétní věc. Pokud bych však měla zhodnotit přínos online kurzu, tak bylo super, že (za mě) plnohodnotně nahradil kontaktní výuku, šetřila jsem tedy čas docházením do jazykové školy a mohla kurz absolvovat odkudkoli, kde bylo připojení k internetu (z domova, z práce…).
 • Největším přínosem je určitě samotné učení se jazyka a konverzace. Konkrétně v rámci svého kurzu s Veronikou oceňuji systematičnost, s jakou jsme postupovali, střídání zaměření hodin a to, že jsme si na konci kurzu zkoušeli i typy cvičení ze zkoušek na certifikát, což nám dalo dobrou zpětnou vazbu.
 • Opakování látky na začátku každé hodiny a originální cvičení.

Vyskytlo se v průběhu kurzu něco, co by se dle Vás mohlo zlepšit, nebo něco, co Vás potěšilo? Máte nějaké další postřehy týkající se výuky?

Zde většina studentů odpověděla, že je nic nenapadá, nebo že jsou s výukou spokojeni. Někteří pak vyjádřili přání, aby byl kladen větší důraz na budování slovní zásoby k tématům nebo z učebnice. Jedna odpověď byla velkou pochvalou pro naši lektorku Báru:

Líbí se mi, že Bára nabízí další odkazy na gramatiku, zajímavá videa a další volitelné procvičování pro ty, co mají zájem.

Znovu děkujeme našim lektorům, že to tak dobře zvládli, i když se u toho pořádně zapotili. Bez jejich aktivity by přechod na online formu a zpět nebylo možné zrealizovat.

Pokud byste si přáli poznat naše lektory blíže, podívejte se na jejich medailonky, kde o sobě každý něco málo prozradil. V nabídce jazykových kurzů pak zjistíte, které kurzy daný lektor či lektorka učí.

Máte náladu na nějaký jazykově či cestovatelsky laděný článek? Zůstaňte ještě u nás na blogu. Uvítali byste tipy, jak si poslechem zlepšit svoji němčinu, španělštinu či italštinu? Láká vás přečíst si o výstupu na švýcarskou čtyřtisícovku Bishorn? Zajímá vás, jaké to je, studovat v Dánsku? Ať už volba padne na cokoli, přejeme vám příjemné začtení!

Facebook Comments