Čínština je se svými 1,4 miliardami rodilých mluvčí nejrozšířenějším jazykem na světě. Téměř čtvrtina globální populace mluví nějakou variantou čínštiny, což zahrnuje 800 miliónů aktivních uživatelů internetu.

Nejvýraznějším rozdílem mezi zjednodušenou čínštinou a tradiční čínštinou je vzhled/struktura znaků. Znaky tradiční čínštiny jsou obvykle složitější a využívají více tahů, zatímco znaky zjednodušené čínštiny jsou jednodušší a tahů mají méně.

Podívejte se na příklad níže:

Jak název napovídá, tradiční čínština je tradiční verze textu, který byl psán čínským lidem po tisíce let. Je to velmi složitý systém psaní. Jak zřejmě víte, čínský jazyk nepoužívá abecední písmena jako západní jazyky, využívá znaky, které mohou znamenat různé věci. Tyto znaky se postupem času vyvinuly do komplexní podoby (plné jemných tahů) a naučit se psát čínské znaky může mnohdy být výzvou i pro samotné obyvatele Číny. Existuje názor, že je nutné tradiční čínské znaky zachovat, jelikož nejlépe reflektují starobylou čínskou kulturu a vzácné dědictví.

Proč existuje zjednodušená čínština?

Když byla v roce 1949 založena Čínská lidová republika, gramotnost v zemi se tehdy pohybovala pouze kolem 20 %. Vláda se rozhodla udělat kampaň na podporu vzdělání a gramotnosti, zavedla systém zjednodušené čínštiny. Přibližně 2000 tradičních znaků bylo modifikováno a zjednodušeno. Během 50. a 60. let 20. století byla zjednodušená čínština přijata v Číně, Malajsii a Singapuru, zatímco lidé v Hong Kongu, Macau a na Taiwanu nadále pokračovali v užívání tradičního systému psaní.

Zjednodušená čínština je přesně taková – zjednodušená. Původně bylo toto písmo totožné s tradiční čínštinou, co se týče slovní zásoby a syntaxe. Lišilo se pouze v tom, že většina znaků používaných k psaní textu byla doslova zjednodušena – mnoho jemností bylo odstraněno a znaky byly zredukovány na více základní vzory, které se snadněji zapamatovaly a zapsaly.

Níže je ukázka rozdílu mezi tradiční čínštinou (2. sloupeček) a zjednodušenou čínštinou (3. sloupeček).

Jak si můžete všimnout, znaky tradiční čínštiny jsou komplexnější a zdobenější než znaky zjednodušené čínštiny.

Dalšími rozdíly mezi oběma variantami jsou v počtu znaků, struktuře slov a vět, interpunkci a toku textu.

Kde se jaká varianta čínštiny používá?

Pokud přemýšlíte, jakou variantu čínštiny se budete učit, příp. do jaké varianty čínštiny překládáme, návod je jednoduchý. Zjednodušená čínština se standardně používá v Číně, Singapuru, Malajsii a v mezinárodních organizacích jako je OSN či Světová banka. Zatímco tradiční varianta vévodí u čtenářů v Hong Kongu, v Macau a na Taiwanu. Nutno zmínit, že 98 % současných čínských publikací je psáno zjednodušenou čínštinou.

Existují dokonce nástroje, které vám převedou jednotlivé varianty mezi sebou. Např. tato čínská aplikace slouží k převodu čínštiny z tradiční čínštiny do zjednodušené čínštiny nebo zjednodušené do tradiční. Některé čínské znaky jsou ve zjednodušené i tradiční čínštině stejné, ale některé jsou velmi odlišné a mohou být matoucí.

Je čínština jednoduchá?

Možná je jednodušší, než si myslíte

Facebook Comments