Letní kurzy angličtiny

Letní kurzy angličtiny probíhají v období od července do září a jsou určeny těm zájemcům, kteří by si angličtinu rádi zlepšili či své znalosti zopakovali právě v letním období.
Dle preferencí je možné zvolit letní intenzivní kurzy angličtiny, které trvají 1-2 týdny, nebo celoprázdninové kurzy, ve kterých lze angličtinu "pilovat" celé léto. Letní kurzy angličtiny v Correctu probíhají ve skupinkách od 4 do 8 studentů. Nově jsme pro léto připravili i letní online kurzy angličtiny a letní kurzy angličtiny pro děti.

Kurzy označené pořadovým číslem (např. Začátečníci 1) probíhají dle sylabů zpracovaných pod nabídkou kurzů. Letní kurzy angličtiny (Brno) bez uvedeného pořadového čísla se sylaby pouze inspirují, jejich cílem je především opakování a prevence zapomenutí již osvojených znalostí. Pokud neznáte svou úroveň, můžete si vyplnit náš rozřazovací test z angličtiny.

Letní kurzy angličtiny Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Angličtina
Úplní začátečníci
Pondělí 15:50 - 17:20
(Jakubská 1, Brno)
08.07.2024
16.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Angličtina
Začátečníci 2
Pondělí 17:30 - 19:00
(Jakubská 1, Brno)
Viktória A.

08.07.2024
16.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Angličtina
Mírně pokročilí
Středa 17:30 - 19:00
(Jakubská 1, Brno)
Viktória A.

10.07.2024
18.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Angličtina
Mírně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
Marika N.

22.07.2024
02.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa
Angličtina
Středně pokročilí
Středa 15:50 - 17:20
(Jakubská 1, Brno)
Viktória A.

10.07.2024
18.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Poznámka: Konverzační kurz
Angličtina
Středně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
05.08.2024
16.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa
Angličtina
Travellers 1
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
John C.

22.07.2024
26.07.2024
20x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Intenzivní konverzační kurz pro děti od 8 do 12 let s rodilým mluvčím (A1-A2)
Angličtina
Voyagers 1
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
John C.

05.08.2024
09.08.2024
20x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Intenzivní konverzační kurz pro děti od 10 do 15 let s rodilým mluvčím (A2-B1)
 

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz angličtiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1 , část 1.) - začátečníci 1

  Tento kurz je určen naprostým začátečníkům nebo těm, kteří si potřebují osvěžit své již nabyté minimální znalosti jazyka.

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
  • budu umět napočítat do 100
  • budu rozumět časovým a místním údajům
  • budu umět mluvit o svých zálibách a o tom, co mám rád/a
  • zvládnu se představit, přihlásit se do hotelu, objednat si v kavárně nebo v restauraci
  • budu ovládat základní gramatická pravidlaNEF elementary

  Z gramatiky zvládnu:

  • sloveso být
  • podmět
  • otázky a krátké odpovědi
  • slovosled v otázce a pozitivní větě
  • jednotné a množné číslo
  • členy
  • použití přídavných jmen, zájmen, příslovcí
  • rozkazovací způsob
  • předložky času a místa
  • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

  Konverzační témata:

  • Představování se
  • Pozdravy
  • Čas
  • Volnočasové aktivity, záliby
  • Jídlo a pití
  • Návrhy, žádosti a nabídky

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Elementary MultiPack A (lekce 1-4) - Student' s Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - začátečníci 2 (úroveň A1-A2, část 2.)

  Tento kurz je určen absolventům kurzu Začátečník 1 nebo začátečníkům, kteří již zvládli úplné základy (sloveso být, přítomný čas, jednoduchá slovní zásoba).

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
  • budu umět popsat nejrůznější místa ve městě, v cizí zemi
  • používat přítomný čas, minulý čas
  • ovládat základní pravidelná a nepravidelná slovesa
  • zvládnu nakupovat
  • budu umět naplánovat svůj den
  • dokážu mluvit o cizích zemích, městech, cestováníNEF elementary

  Z gramatiky zvládnu:

  • can / can't
  • present simple
  • present continuous
  • There is/There are…
  • How much…/How many…?; some, any, a
  • pokročilejší používání přídavných jmen
  • like + -ing
  • past simple
  • pravidelná a nepravidelná slovesa
  • porovnávání

  Konverzační témata:

  • Nákupy
  • Oblečení
  • Dům a jeho zařízení
  • Životní události
  • Filmy a hudba
  • Cestování
  • Prázdniny, dovolená

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Elementary MultiPack A, B (lekce 5-6, 7-8) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - začátečníci 3 (úroveň A1-A2, část 3.)

  Tento kurz je určen absolventům kurzu Začátečník 2 nebo začátečníkům, kteří již zvládli základy jazyka a ovládají použití přítomného a minulého času, členů, základních frází, nepravidelných sloves).

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
  • zvládnu telefonní konverzaci, emailovou komunikaci
  • dokážu bez potíží používat nejrůznější dopravní prostředky
  • zvládnu návštěvu restaurace
  • se budu umět rozloučit
  • se budu umět ptát na cestu, vysvětlit ji ostatním a orientovat se v cizím prostředíNEF elementary

  Z gramatiky zvládnu:

  • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • srovnávání přídavných jmen (komparativ, superlativ)
  • present continuous x present simple
  • be going to
  • časové výrazy
  • slovesa + infinitivy
  • Present Perfect

  Konverzační témata:

  • Jídlo, restaurace
  • Doprava
  • Cestování
  • Popisování vzhledu a povahy osob
  • Roční období a počasí
  • Internet, knihy, filmy
  • Loučení se

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Elementary MultiPack B (lekce 9-12) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2-B1, část 1.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurzy Začátečník 1-3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého a budoucího času
  • slovosled ve větách
  • kolokace, fráze

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu ovládat základní fráze běžně používané v každodenních situacích
  • budu moci číst články v novinách a časopisech
  • budu umět reagovat na potíže v cizí zemi
  • budu umět začínat a ukončovat konverzaci
  • dokážu mluvit o sobě i jiných, seznamovat se
  • se budu umět omluvit, argumentovat a slibovat
  • budu umět vést debatu a jasně vyjádřit svůj názorNEF pre int

  Z gramatiky zvládnu:

  • slovesné tvary, časy (minulý, přítomný, budoucí, předpřítomný)
  • nepravidelná slovesa
  • simple / continuous aspect
  • time sequencers and connectors
  • Present Perfect
  • Přídavná jména končící na –ed a -ing
  • parafrázování

  Konverzační témata:

  • Cestování (letiště, hotely, restaurace)
  • Vztahy
  • Srovnávání zemí a života v nich
  • Historie

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Pre-intermediate MultiPack A (lekce 1-4) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2-B1, část 2.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého a budoucího času
  • modální slovesa
  • srovnávání a porovnávání; stupňování přídavných jmen a příslovcí

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • dokážu navrhovat věci, nabízet je i žádat o ně
  • zvládnu mluvit o svých plánech do budoucna
  • se budu umět vyjádřit ke svým přáním
  • budu schopen přijímat a zanechávat vzkazy a telefonovat
  • dokážu porovnávat a kvantifikovat věci
  • zvládnu klást otázky o místech a popsat je NEF pre int

  Z gramatiky zvládnu:

  • výrazy a fráze s time (např. spend time)
  • verb patterns (slovesa s infinitivem / -ing)
  • komparativ, superlativ
  • have to, must
  • should
  • přivlastňovací zájmena
  • 1. kondicionál

  Konverzační témata:

  • Zdraví, zdravotní problémy
  • Osobnostní vlastnosti
  • Cestování, orientace ve městě
  • Stížnosti a žádosti
  • Pobyt v hotelu
  • Kulturní rozdíly

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Pre-intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-8) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2-B1, část 3.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času
  • modální slovesa
  • kondicionály

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen používat podmínkové věty
  • dokážu zvládat situace, pozvání a plánování schůzky
  • zvládnu psát formální i neformální maily
  • budu schopen pochopit význam z kontextu
  • dokážu psát krátké příběhy
  • budu umět používat nepřímou řečNEF pre int

  Z gramatiky zvládnu:

  • 2. kondicionál (when, as soon as, before, after, until)
  • frázová slovesa
  • vytváření podstatných jmen
  • pasiv
  • used to
  • might
  • so, neither
  • Použití členů – a, an, the
  • past perfect
  • otázky bez pomocných sloves
  • nepřímá řeč

  Konverzační témata:

  • Každodenní problémy
  • Pohyb po městě
  • Vynálezy
  • Fóbie, strach
  • Rozhodování se
  • Sport

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Pre-intermediate MultiPack B (lekce 9-12) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1-B2, část 1.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času
  • kondicionál
  • kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen detailně popsat to, co mám a co nemám rád
  • budu umět klást nejrůznější typy otázek, projevit zájem a reagovat na nejrůznější rady
  • se budu umět zeptat na radu nebo ji naopak poskytnout
  • se budu orientovat v použití většiny druhů časů v anglickém jazyce
  • dokážu zobecňovat a přesvědčovat druhé
  • zvládnu porozumět složitějším textůmNEF intermediate

  Z gramatiky zvládnu:

  • formy sloves action  + non-action verbs, fráze s nimi
  • continuous x simple aspect
  • komparativy, superlativy
  • Present Perfect Continuous x Present Perfect Simple
  • členy určité a neurčité (a, an, the, no article)
  • modální slovesa
  • přízvuk ve větách
  • přízvuk ve slovech

  Konverzační témata:

  • Jídlo, vaření
  • Rodina, charakterové vlastnosti
  • Peníze
  • Doprava

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Intermediate MultiPack A (lekce 1-3/4) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1-B2, část 2.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • členy určité, neurčité
  • komparativy, superlativy

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen činit nejrůznější porovnání
  • dokážu vysvětlit, co přesně potřebuji
  • zvládnu diskutovat na nejrůznější témata
  • budu pokládat a zodpovídat přímé i nepřímé otázky
  • budu mluvit o nejrůznějších schopnostech
  • zvládnu řádně kvalifikovat věci a jejich množství
  • budu moci udělovat rady a varováníNEF intermediate

  Z gramatiky zvládnu:

  • modální slovesa v přítomnosti, v minulosti
  • must x have to
  • minulé časy (simple, continuous, perfect)
  • usually x used to
  • trpný rod (passives) u všech časů
  • kondicionály (first, second conditionals)

  Konverzační témata:

  • Telefonní rozhovor, vztahy
  • Sport, kino
  • Lidské tělo, posuzování podle vzhledu
  • Vzdělání

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-7) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1-B2, část 3.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • kondicionály (first, second)
  • pasiv
  • modální slovesa

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu schopen domluvit u doktora
  • budu díky obohacené slovní zásobě a výrazovým prostředkům schopen používat rozvitá souvětí
  • budu umět požádat o svolení a také jej udělit či odmítnout
  • budu umět vyvozovat závěry za použití modálních sloves
  • budu umět používat nepřímou řeč
  • dokážu si ověřit informace
  • zvládnu vyslovit a komentovat přáníNEF intermediate

  Z gramatiky zvládnu:

  • přímá, nepřímá řeč - věty kladné, záporné, otázky
  • vedlejší věty (defining, non-defining)
  • kondicionály (third conditionals)
  • gerunds and infinitives (-ing / to + inf.)
  • frázová slovesa
  • modální slovesa
  • dovětky (question tags)

  Konverzační témata:

  • Nakupování, stížnosti
  • Ideální domov, život slavných osobností
  • Pracovní náplň, vysněná práce, přání
  • Informace, nečekané události

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Intermediate MultiPack B (lekce 8-10) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů (přítomný, minulý, budoucí)
  • kondicionál, imperativ, pasiv
  • frázová slovesa a kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen udržovat plynulou konverzaci
  • zvládnu mluvit o zvycích, opakované činnosti a stavech
  • budu vyprávět pravdivé i smyšlené příběhy
  • prohloubím své dosavadní gramatické znalostiNEF upper int

  Z gramatiky zvládnu:

  • tvoření otázek
  • pomocná slovesa všech typů (auxiliary verbs)
  • použití přídavných jmen jako podstatných jmen
  • so/such…that
  • příslovce ve větách (slovosled), adverbiální fráze

  Konverzační témata:

  • Rozhovory, pohovory
  • Zranění, lékař
  • Letecká doprava
  • Knihy a čtení - povídky
  • Spisovatelé

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Upper-intermediate MultiPack A (lekce 1-3/4) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • kondicionál, imperativ, pasiv
  • frázová slovesa a kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

  Na konci kurzu:

  • budu umět zdvořile přerušit druhého během konverzace
  • dokážu mluvit a psát gramaticky správně, a to hned několika způsoby
  • zvládnu porozumět náročnějšímu textu a vyvodit význam neznámých slov z kontextu
  • budu schopen popsat svůj běžný den v kanceláři
  • zvládnu řešit problémy po telefonuNEF upper int

  Z gramatiky zvládnu:

  • future perfect tense
  • kondicionály, věty vyjadřující budoucnost
  • formy sloves vyjadřující pocity a stavy
  • skladba po wish
  • gerundia, infinitivy
  • used to, be used to, get used to
  • past modals (modální slovesa v minulosti)

  Konverzační témata:

  • Pocity, hudba
  • Životní prostředí, počasí
  • Adrenalin, přežití
  • Spánek
  • Hádky  - mužské a ženské reakce
  • Řeč těla, komunikace

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Upper-intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-7) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - pokročilí 3 (úroveň B2, část 3.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • kondicionál, imperativ, pasiv
  • frázová slovesa a kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

  Na konci kurzu:

  • budu umět používat homonyma
  • budu schopen pracovat s idiomy
  • zvládnu rozlišit a porozumět britskému i americkému přízvuku
  • budu v širší míře ovládat všechny dosud probírané gramatické jevy
  • dokážu namítat, klást dotazy a mít připomínky k probíranému tématuNEF upper int

  Z gramatiky zvládnu:

  • passives (všech typů): It is said that…; He is thought to…
  • reporting verbs
  • vedlejší věty - clauses of contrast and purpose
  • whatever, whenever, however,…
  • nepočitatelná podstatná jména, plurály
  • quantifiers: all, every, both,…
  • členy

  Konverzační témata:

  • Trestné činy, tresty
  • Velkoměsta
  • Média
  • Reklama, business
  • Věda, slavní vědci

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Upper-intermediate MultiPack B (lekce 8-10) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 

 

Učíte se anglicky?

Lektorka Magda pro vás píše blog se zajímavými tipy ke studiu angličtiny. Inspirujte se a ulehčete si učení angličtiny.

Přejít na tipy k učení angličtiny

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma