Jazykové zkoušky a certifikáty ze španělštiny

Španělštinu studujeme každý z jiného důvodu. Někdo pro vlastní dobrý pocit, jiný kvůli cestování, lepší práci či studiu v zahraničí. Jsou situace, kdy potřebujete znát pouze svou přibližnou jazykovou úroveň, pak postačí využít online test ze španělštiny. Jindy je nutné úroveň španělštiny doložit oficiálně, tzn. složit některou jazykovou zkoušku a získat tak certifikát o jazykové úrovni. 

Všechny níže uvedené certifikáty ze španělštiny mají doživotní platnost, tzn. nikdy "neexpirují", nicméně při výběru vhodné zkoušky je nutné vzít v potaz i následující aspekty:

 • účel, za kterým zkoušku ze španělštiny skládáte: univerzita v zahraničí, na které chcete studovat, bude chtít vidět certifikát mezinárodní, zaměstnavatel v EU může vyžadovat odbornou mezinárodní zkoušku a česká firma se spokojí třeba i s českou státní zkouškou ze španělštiny, jinými slovy některé zkoušky jsou vhodné pouze pro využití v ČR, jiné mají jméno po celém světě,
 • jak snadné je zkoušku složit, jinými slovy, jak často testování probíhá (každý měsíc, nebo pouze jednou ročně),
 • a konečně cena zkoušky a celkové náklady (přípravný kurz, učebnice, cestovné na zkoušku atd.).

1. Diploma de Español como Lengua Extranjera (zkoušky DELE)

Zkoušky DELE jsou navrženy v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR) a nabízí certifikáty pro všechny úrovně jazykových znalostí, máte tedy na výběr z těchto zkoušek: zkousky ze spanelstiny dele zkousky

 • DELE A1
 • DELE A2
 • DELE B1
 • DELE B2
 • DELE C1
 • DELE C2

Zkoušky DELE se konají několikrát do roka, skládají se z písemné a ústní části, které mohou proběhnout během jednoho nebo dvou dnů, a po jejich úspěšném složení vám jménem španělského Ministerstva školství předá diplom pražský Institut Cervantes, kde se také zkoušky přímo provádí. Jednoznačnou výhodou je mezinárodní platnost takovéhoto certifikátu, který má doživotní platnost. Uznávají jej zaměstnavatelé a instituce po celém světě. Cena zkoušky se liší podle testované jazykové úrovně a pohybuje se mezi 1000 a 3000 Kč. Zkušební testy všech úrovní naleznete zde.

2. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) - zkoušky ECL

Jedná se o jednotný systém jazykových zkoušek v členských státech EU. Řídí se tedy opět doporučeními SERR a certifikáty jsou platné v celé EU (a navíc i v kandidátských zemích). Tento certifikát se tedy jistě bude hodit, pokud byste usilovali o možnost práce či studia v rámci EU. Španělština se testuje dvakrát do roka (zpravidla v dubnu a v prosinci) v testovacích centrech po celém světě. V ČR si můžete vybrat mezi Prahou, Ostravou, Olomoucí a Českými Budějovicemi. Zkoušky ECL se provádí pro následující úrovně:

 • ECL A2
 • ECL B1
 • ECL B2
 • ECL C1

Ve všech případech zkoušky zahrnují ústní projev, poslech s porozuměním, psaní textu a čtení s porozuměním. Cenu zkoušky ze španělštiny si určuje příslušné testovací centrum a v ČR se pohybuje se kolem 3000 Kč. Získaný certifikát platí doživotně. Zkušební testy si můžete projít na oficiálních stránkách ECL.

3. Státní jazykové zkoušky ze španělštiny (SJZ)

Klasickou státnici si můžete udělat v několika různých obtížnostech:

 • Státní jazyková zkouška základní (B1)
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2)

Tyto zkoušky se konají na jaře a na podzim na českých jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (speciální SJZ se skládá pouze v Praze a před jejím absolvováním je třeba mít splněnou všeobecnou zkoušku na úrovni C1). Na všech úrovních vás čeká písemná a ústní část (s rozestupem několika týdnů). Diplom, který takto získáte, je relevantní pouze v ČR, v zahraničí jej neuznávají. U českých zaměstnavatelů s ní však nejspíš bez problémů uspějete. Cena SJZ se značně liší pro jednotlivé stupně: za zkoušku na úrovni B2 zaplatíte 3500 Kč, u C1 je to 4200 Kč a u C2 7000 Kč nebo 8500 Kč podle varianty (nejdražší SJZ je zkouška tlumočnická).