Turecký jazyk

 
 

Turečtina je turkickým jazykem, kterým se mluví především na území Turecka, a částečně v Bulharsku a na Kypru. Původně se jazyk zapisoval tureckým osmanským písmem, pocházejícím z dob Osmanské říše.  Do podoby jazyka se promítl vliv Kemala Atatürka. Atatürk reformoval celou zemi, založil Tureckou republiku, a do turečtiny roku 1928 zavedl místo osmanského písma latinku. V tureckém jazyce je viditelná, a především slyšitelná, jakási harmonie. Samohlásky jsou členěné do dvou skupin (a, o, u, ı + e, ö, ü, i) a v každém slovu je možné – řečeno velmi jednoduše – naleznout samohlásky jen jednoho druhu.