Arménský jazyk

 
 
 
Arménštinou mluví necelé 4 milióny obyvatel v Arménii a také mnoho emigrantů, kteří přináší tento jazyk do různých míst světa. Na světě je již více Arménů, kteří žijí mimo Arménii. V samotné Arménii žije menší část tohoto národa. Arménština patří do indoevropské jazykové rodiny, kde tvoří samostatnou malou větev.