Jazyková úroveň A2 

Porozumění

Poslech – Student rozumí frázím a nejběžnější slovní zásobě vztahující se k oblastem, které se ho bezprostředně týkají (např. základní informace o studentovi a jeho rodině, o nakupování, místopisu, zaměstnání). Dokáže pochopit smysl krátkých, jasných, jednoduchých zpráv a hlášení.

Čtení – Student umí číst krátké jednoduché texty. Dále umí vyhledat konkrétní předvídatelné informace v jednoduchých každodenních materiálech, např. v inzerátech, prospektech, jídelních lístcích a jízdních řádech. Rozumí krátkým jednoduchým osobním dopisům.

Mluvení

Ústní interakce – Student umí komunikovat v jednoduchých běžných situacích vyžadujících jednoduchou přímou výměnu informací o známých tématech a činnostech. Zvládne velmi krátkou společenskou konverzaci, i když obvykle nerozumí natolik, aby konverzaci sám dokázal udržet.

Samostatný ústní projev – Student umí použít řadu frází a vět, aby jednoduchým způsobem popsal vlastní rodinu a další lidi, životní podmínky, dosažené vzdělání a své současné nebo předchozí zaměstnání.

Psaní

Písemný projev – Student umí napsat krátké jednoduché poznámky a zprávy týkající se jeho základních potřeb. Umí napsat velmi jednoduchý osobní dopis, např. poděkování.

>> více informací o jazykové úrovni A2

 

Nevíte, jaká je Vaše úroveň?

Ověřte si ji v některém z našich roz. testů, které jsou připraveny nejen pro naše studenty. Výsledky Vám přijdou automaticky na e-mail po dokončení testování. Hodně štěstí!

Přejít na rozřazovací testy

Zdroj: Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF)