Jazyková úroveň B1

Porozumění

Poslech – Student rozumí hlavním myšlenkám vysloveným spisovným jazykem o běžných tématech, se kterými se setkává v práci, ve škole, ve volném čase atd. Rozumí smyslům mnoha rozhlasových a televizních programů týkajících se současných událostí nebo témat souvisejících s oblastmi jeho osobního či pracovního zájmu, pokud jsou vysloveny poměrně pomalu a zřetelně.

Čtení – Student rozumí textům, které obsahují slovní zásobu často užívanou v každodenním životě nebo které se vztahují k jeho práci. Rozumí popisům událostí, pocitů a přáním v osobních dopisech.

Mluvení 

Ústní interakce – Student si umí poradit s většinou situací, které mohou nastat při cestování v oblasti, kde se tímto jazykem mluví. Student se dokáže bez přípravy zapojit do hovoru o tématech, která jsou mu známa, o něž se zajímá nebo která se týkají každodenního života (např. rodiny, koníčků, práce, cestování a aktuálních událostí).

Samostatný ústní projev – Student umí jednoduchým způsobem spojovat fráze, aby popsal své zážitky a události, své sny, naděje a cíle. Umí stručně odůvodnit a vysvětlit své názory a plány. Umí vyprávět příběh nebo přiblížit obsah knihy nebo filmu a vylíčit své reakce.

Psaní

Písemný projev – Student umí napsat jednoduché souvislé texty na témata, která dobře zná nebo která ho osobně zajímají. Umí psát osobní dopisy popisující osobní zážitky a dojmy.

>> více informací o jazykové úrovni B1

 

Nevíte, jaká je Vaše úroveň?

Ověřte si ji v některém z našich roz. testů, které jsou připraveny nejen pro naše studenty. Výsledky Vám přijdou automaticky na e-mail po dokončení testování. Hodně štěstí!

Přejít na rozřazovací testy

Zdroj: Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF)