Angličtina pro děti a mládež (6.–9. třída) - Brno

Děti staršího školního věku se již s angličtinou setkaly na základní škole. V našich kurzech angličtiny pro děti mají školáci ve většině případů první možnost setkat se s rodilým mluvčím, který jim pomáhá smysluplně komunikovat, ptát se, reagovat na otázky. Děti se učí sebejistě vyjádřit myšlenku, sdělit názor, popsat skutečnost. Díky hrám, soutěžím, moderním technologiím a přátelskému přístupu vyučujícího jsou děti motivovány k aktivnímu využití jazyka.

kurzy anglictiny pro deti

Výuka musí děti bavit, nudné hodiny nečekejte. Zábavná složka hodin je doplňována poznáváním světa na podkladu nejrůznějších témat. Prostřednictvím učebnic Eyes Open (nakl. Cambridge, A1–B1+) doplněných o videa od Discovery Education se děti vydávají na cestu plnou objevování a dobrodružství, z Číny až do Brazílie (ukázka učebnice Eyes Open 3, ukázka videa Eyes Open 1).

Systém kurzů angličtiny pro mládež

Kurzy angličtiny pro mládež probíhají ve skupinkách 4 až 8 dětí v rozsahu 1× 60 min týdně. Jsou vedeny rodilým mluvčím. Kurzy jsou celoroční s možností návaznosti v dalších letech. Cena je za pololetí.

anglictina pro deti brno

Kurzy angličtiny pro mládež (6.–9. třída) jsou v Correctu rozděleny podle úrovně jazyka, jaké žák dosahuje, nikoliv dle věku! Úroveň angličtiny je stanovena na základě výsledku testu a konzultace s koordinátorkou kurzů angličtiny pro děti. Travellers (nejnižší počet bodů) -> Voyagers -> Globetrotters -> Astronauts (nejvyšší počet bodů).

 

 

Ukázková hodina ZDARMA

V rámci 60 minut uvidíte způsob výuky, prostředí, kde se budou účastníci učit, a lektory, kteří s nimi budou pracovat. Nutná rezervace místa na tel. 777 99 66 90.

Pro 2. pol. nenabízíme, je možné se podívat do probíhající výuky

 

Na ukázkovou hodinu je nutné si rezervovat místo. Dítě = účastník, rodič = pozorovatel. Prosíme, aby se ukázkové hodiny spolu s dítětem účastnila pouze jedna dospělá osoba (rodič, prarodič...). Není bohužel možná přítomnost dalších sourozenců nebo členů rodiny.
V první fázi ukázkové hodiny můžete vidět ukázku výuky a ve druhé fázi Vám vysvětlíme metodu, kterou používáme, ukážeme učebnice, učební materiály a budeme se věnovat Vašim dotazům. Pokud se Vám výuka bude líbit a budete chtít své dítě do angličtiny přihlásit, můžete to udělat na místě. 

 

Termíny kurzů angličtiny pro mládež - 2. stupeň ZŠ - školní rok 2023/2024

Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Angličtina
Travellers 1
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
John C.

22.07.2024
26.07.2024
20x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Intenzivní konverzační kurz pro děti od 8 do 12 let s rodilým mluvčím (A1-A2)
Angličtina
Voyagers 1
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
John C.

05.08.2024
09.08.2024
20x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Intenzivní konverzační kurz pro děti od 10 do 15 let s rodilým mluvčím (A2-B1)

 

Jak a co se učí v dětských kurzech?

 • 1. pololetí - úroveň A1 - lekce 1-4 - Travellers 1

  Tento kurz anglického jazyka pro starší školní děti je určen pro ty, kteří již mají základní znalosti a chtějí si rozšířit komunikativní dovednosti. 

  Typ kurzu

  Děti staršího školního věku se již s angličtinou setkaly na základní škole. V našich kurzech angličtiny pro děti mají školáci ve většině případů první možnost setkat se s rodilým mluvčím, který jim pomáhá smysluplně komunikovat, ptát se, reagovat na otázky. Děti se učí sebejistě vyjádřit myšlenku, sdělit názor, popsat skutečnost. Díky hrám, soutěžím, moderním technologiím a přátelskému přístupu vyučujícího jsou děti motivovány k aktivnímu využití jazyka.

  Na konci kurzu

  • budu umět představit sebe a svoji rodinu, vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích (školní prostředí, záliby, v restauraci, atd.)
  • vyplnit jednoduchý formulář
  • jednoduchými větami a frázemi sdělit svoje potřeby svému okolí
  • budu rozumět orientačním a informačním tabulím
  • budu schopen si objednat v restauraci a komunikovat v obchodě
  • budu umět počítat od 0 – 1 000 000
  • si budu umět objednat v restauraci, popsat svůj denní program
  • rozumím časovým údajům (čas, datum, měsíce a roky)
  • bude znát kulturní zvyklosti jiných zemíeyes open 1

  Z gramatiky zvládnu

  • rozumím časovým údajům (čas, datum, měsíce a roky)
  • časovat slovesa, vytvořit zápor i otázku
  • zájmena (osobní, ukazovací, přivlastňovací)
  • stupňování přídavných jmen
  • počitatelná x nepočitatelná podstatná jména
  • používat vazbu there is /there are

  Konverzační témata

  • představení se
  • já a moje rodina
  • v restauraci
  • jídlo (základní potraviny, ovoce, zelenina)

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn

  • Eyes Open A1 (Cambridge University Press) 
  • Discovery Education 
  • materiály připravené lektorem
 • 2. pololetí - úroveň A1 - lekce 5-8 - Travellers 2

  Tento kurz anglického jazyka pro starší školní děti je určen pro ty, kteří již mají základní znalosti a chtějí si rozšířit komunikativní dovednosti. 

  Typ kurzu

  Děti staršího školního věku se již s angličtinou setkaly na základní škole. V našich kurzech angličtiny pro děti mají školáci ve většině případů první možnost setkat se s rodilým mluvčím, který jim pomáhá smysluplně komunikovat, ptát se, reagovat na otázky. Děti se učí sebejistě vyjádřit myšlenku, sdělit názor, popsat skutečnost. Díky hrám, soutěžím, moderním technologiím a přátelskému přístupu vyučujícího jsou děti motivovány k aktivnímu využití jazyka.

  Na konci kurzu

  • budu umět představit sebe a svoji rodinu, vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích (školní prostředí, záliby, v restauraci, atd.)
  • vyplnit jednoduchý formulář
  • budu rozumět orientačním a informačním tabulím
  • dovedu pojmenovat různá místa ve městě
  • budu umět zeptat se na cestu a poradit turistům
  • budu schopen si objednat v restauraci a budu si umět objednat v restauraci
  • bude znát kulturní zvyklosti jiných zemí
  • budu znát zajímavá fakta o životě vybraných druhů zvířat
  • budu znát více informací o životě na Aljašce a v Hong Kongu
  • dokáži hovořit o cestování a svých cestovatelských zážitcích
  • poznám mnoho míst po celém světě a budu znát více národních sportůeyes open 1

  Z gramatiky zvládnu

  • umím správně vytvořit a použít fráze typu How much?/How many?
  • umím rozlišovat počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • umím správně vytvořit a použít minulý, přítomný i budoucí čas (v otázce i v záporu)
  • znám nepravidelná množná čísla podstatných jmen
  • předložky směru
  • slovesa vyjadřující návrh (např. suggest)
  • příslovce času a způsobu, jejich správné využití a postavení ve větě

  Konverzační témata

  • zdravý životní styl (jídlo, sport)
  • svět zvířat
  • život ve městě
  • sport a záliby (národní sporty, koníčky, oblečení)
  • prázdniny a cestování (počasí, cestovatelské zážitky)

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn

  • Eyes Open A1 (Cambridge University Press) 
  • Discovery Education 
  • materiály připravené lektorem
 • 1. pololetí - úroveň A2 - lekce 1-4 - Voyagers 1

  Tento kurz anglického jazyka pro starší školní děti je určen pro ty, kteří již mají znalost AJ na úrovni A1 (výuka AJ na škole od 3. třídy) a chtějí si rozšířit komunikativní dovednosti.

  Typ kurzu

  Děti staršího školního věku se již s angličtinou setkaly na základní škole. V našich kurzech angličtiny pro děti mají školáci ve většině případů první možnost setkat se s rodilým mluvčím, který jim pomáhá smysluplně komunikovat, ptát se, reagovat na otázky. Děti se učí sebejistě vyjádřit myšlenku, sdělit názor, popsat skutečnost. Díky hrám, soutěžím, moderním technologiím a přátelskému přístupu vyučujícího jsou děti motivovány k aktivnímu využití jazyka.

  Na konci kurzu

  • budu umět hovořit o svých každodenních činnostech
  • budu schopen pojmenovat různé druhy obchodů a zboží
  • budu mít představu o tom, za co ve světě mladí lidé utrácejí své peníze
  • budu umět popsat věci, které bych chtěl/nechtěl/preferoval dělat
  • budu si umět v obchodě koupit různé druhy zboží
  • porozumím, jak fungují charitativní organizace
  • budu umět požádat o radu a vyjádřit svůj názor
  • zvládnu popsat vzhled i charakter člověka
  • budu umět vyprávět o svém dětství
  • budu schopen napsat či vyprávět příběh v minulosti
  • se dozvím mnoho zajímavostí z různých zemí
  • budu umět popsat, kde bydlím a co vše nachází u nás doma
  • se naučím srovnávat věci (e. g.: The life in thy city is more comfortable than….)
  • se dozvím, jak různě lidé žijí a co je k tomu motivuje
  • budu si umět říci o pomoc nebo pomoc naopak nabídnout
  • budu umět popsat svůj vysněný domoveyes open 2

  Z gramatiky zvládnu

  • používat přítomný čas prostý i průběhový
  • minulý čas
  • podmiňovací způsob (would/wouldn't like)
  • přídavná jména (adjectives of characters)
  • slovesa (action verbs)
  • počitatelná x nepočitatelná podstatná jména
  • používat vazbu there is /there are
  • používat minulý čas prostý a průběhový
  • budu umět tvořit druhý a třetí stupeň přídavných jmen (e. g. big, bigger, the biggest)
  • přídavná jména (adjectives of characters)

  Konverzační témata

  • nakupování (druhy obchodů, zahraniční měna, oblečení)
  • hrdinové dnešní doby i minulosti (různé druhy povolání, charitativní činnost)
  • neobyčejné příběhy z různých koutů světa
  • domov (předměty v domácnosti, stěhování, netradiční typy ubytování)

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn

  • Eyes Open A2 (Cambridge University Press) 
  • Discovery Education 
  • materiály připravené lektorem
 • 2. pololetí - úroveň A2 - lekce 5-8 - Voyagers 2

  Tento kurz anglického jazyka pro starší školní děti je určen pro ty, kteří již mají znalost AJ na úrovni A1+ (výuka AJ na škole od 3. třídy) a chtějí si rozšířit komunikativní dovednosti.

  Typ kurzu

  Děti staršího školního věku se již s angličtinou setkaly na základní škole. V našich kurzech angličtiny pro děti mají školáci ve většině případů první možnost setkat se s rodilým mluvčím, který jim pomáhá smysluplně komunikovat, ptát se, reagovat na otázky. Děti se učí sebejistě vyjádřit myšlenku, sdělit názor, popsat skutečnost. Díky hrám, soutěžím, moderním technologiím a přátelskému přístupu vyučujícího jsou děti motivovány k aktivnímu využití jazyka.

  Na konci kurzu

  • se budu schopen vyjádřit o své představě budoucnosti
  • zvládnu popsat různé druhy technologií
  • budu umět dát instrukce a vyjádřit svůj názor na dané téma
  • budu umět hovořit o důležitých životních událostech
  • zvládnu popsat svoje plány do budoucna
  • se naučím vyjadřovat souhlas či nesouhlas s něčím názorem
  • budu umět napsat děkovný dopis
  • budu schopen mluvit o nehodách a zraněních
  • budu umět popsat věci, které jsem v životě zažil
  • budu umět reagovat na pozitivní i negativní životní situace
  • zvládnu odmítnout pozvání
  • budu umět hovořit mých zálibách
  • se dozvím, jak se lidi baví v různých koutech světa
  • budu umět udělat návrh, jak trávit volný čas
  • zvládnu napsat pozvánkueyes open 2

  Z gramatiky zvládnu

  • budoucí čas (will x won´t)
  • podmínkové věty (first conditional)
  • použít slovesa ´should´ a ´must´
  • používat vazbu ´be going to´ pro budoucí čas
  • porozumět a používat frázová slovesa
  • slovesa a předložkové vazby
  • porozumět struktuře a funkci předpřítomného čas (present perfect)
  • rozlišit, kdy použít minulý a kdy předpřítomný čas
  • používat gramatické struktury ´too + adjective´ a ´adjective + enough´

  Konverzační témata

  • výprava do budoucnosti (technologie, umělá inteligence, vize budoucnosti)
  • životní události (dětství, dospělost, plány do budoucna)
  • dobrovolnická činnost ve světě
  • úrazy a nehody (nejčastější úrazy, pobyt v nemocnici)
  • možnosti trávení volného času

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn

  • Eyes Open A2 (Cambridge University Press) 
  • Discovery Education 
  • materiály připravené lektorem
 • 1. pololetí - úroveň B1 - lekce 1-4 - Globetrotters 1

  Tento kurz anglického jazyka pro starší školní děti je určen pro ty, kteří již mají znalost AJ na úrovni A2 (výuka AJ na škole od 3. třídy) a chtějí si rozšířit komunikativní dovednosti.

  Typ kurzu

  Děti staršího školního věku se již s angličtinou setkaly na základní škole. V našich kurzech angličtiny pro děti mají školáci ve většině případů první možnost setkat se s rodilým mluvčím, který jim pomáhá smysluplně komunikovat, ptát se, reagovat na otázky. Děti se učí sebejistě vyjádřit myšlenku, sdělit názor, popsat skutečnost. Díky hrám, soutěžím, moderním technologiím a přátelskému přístupu vyučujícího jsou děti motivovány k aktivnímu využití jazyka.

  Na konci kurzu

  • budu schopen vyjádřit své pocity
  • zvládnu popsat různé projevy počasí
  • budu umět vyjádřit své preference a svůj názor na dané téma
  • budu umět hovořit o umění a médiích
  • zvládnu se přihlásit na zájmovou činnost
  • naučím se mluvit o klimatické změně a chování v přírodě
  • budu umět nabídnout pomoc
  • budu schopen pozvat někoho na společenskou událost
  • budu umět popsat své nej zážitky
  • zvládnu napsat email příteli
  • budu umět udělat návrh, jak trávit volný čas
  • zvládnu napsat příspěvek na blog

  Z gramatiky zvládnu

  • porozumět struktuře a funkci předpřítomného času (present perfect)
  • ukazatele předpřítomného času
  • použít slovesa ´should´ a ´must´
  • použít slovesa ´(don´t) have to´ a ´mustn´t´
  • použít předložky místa
  • frázová slovesa
  • rozlišit použití přítomného času prostého od minulého průběhového času
  • rozlišit použití minulého času prostého od minulého průběhového časueyes-open-3.jpg

  Konverzační témata

  • bydlení ve městě a na vesnici
  • vztahy a charakterové vlastnosti
  • možnosti trávení volného času, adrenalinové aktivity
  • hudba a umění

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn

  • Eyes Open B1 (Cambridge University Press) 
  • Discovery Education 
  • materiály připravené lektorem