Jazykové zkoušky a certifikáty z italštiny

Každý z nás studuje italštinu z jiného důvodu. Někdo pro vlastní dobrý pocit, jiný kvůli cestování, lepší práci či studiu v zahraničí. Jsou situace, kdy potřebujete znát pouze svou přibližnou úroveň daného jazyka, pak postačí využít online test z italštiny. Jindy je nutné úroveň italštiny doložit oficiálně, tzn. složit některou jazykovou zkoušku a získat tak certifikát o jazykové úrovni. 

Při výběru vhodné zkoušky z italštiny dbejte na následující aspekty:

 • účel, za kterým zkoušku z italštiny skládáte: univerzita v Itálii, na které chcete studovat, bude chtít vidět certifikát mezinárodní (např. certifikace PLIDA je oficiálně uznávaný certifikát pro zápisy cizinců na italské univerzity), zaměstnavatel v cizině může vyžadovat odbornou mezinárodní zkoušku a české firmě bude, když už na certifikáty přijde, "stačit" česká státnice z italštiny. Jinými slovy některé zkoušky jsou vhodné pouze pro využití v ČR, jiné mají jméno po celém světě,
 • jak snadné je zkoušku složit, jinými slovy, jak často testování probíhá (každý měsíc, nebo pouze jednou ročně),
 • a v neposlední řadě celkové náklady na vykonání zkoušky (přípravný kurz, učebnice, cestovné na zkoušku atd.).

1. Certificazione di Italianocome Lingua Straniera (zkoušky CILS)

Zkoušky CILS připravuje a také hodnotí Univerzita pro cizince v Sieně (Università per Stranieri di Siena) v souladu se Společným evropským referenčním rámcem (SERR) a nabízí certifikáty pro všechny úrovně jazykových znalostí, máte tedy na výběr z těchto zkoušek: zkousky z italstiny zkousky cils

 • CILS A1
 • CILS A2
 • CILS B1 - UNO
 • CILS B2 - DUE
 • CILS C1 - TRE
 • CILS C2 - QUATTRO

Zkoušky se konají dvakrát do roka (vždy v červnu a prosinci), zahrnují poslech, čtení, psaní, gramatický test a ústní část v podobě rozhovoru. Pokud v některé části nezískáte dostatečný počet bodů, můžete v dalším termínu zkoušky opakovat pouze tuto část. V ČR můžete zkoušku absolvovat v Praze nebo v Brně a její cena roste zároveň s testovanou jazykovou úrovní od 1500 po 2700 Kč. Ve srovnání s ostatními zkouškami z italštiny u této trochu ušetříte. Jednoznačnou výhodou je pak mezinárodní platnost certifikátu CILS. Uznávají jej totiž zaměstnavatelé a instituce po celém světě. Certifikáty CILS neexpirují, platí doživotně.

Zkouška CILS B1 cittadinanza je určena pro cizince, kteří žádají o italské občanství. Zkouška CILS B1 občanství má specifické cíle a jinou strukturu a formát než zkouška CILS UNO B1. Zkouška B1 občanství zahrnuje mnohem omezenější část kompetencí než standardní B1, a proto má nárokovatelnost omezenou pouze pro účely občanství. Tato zkouška se nevztahuje na obchodní, akademické a podobné účely. Pokud tato zkouška není složena v jedné nebo více částech, nelze ji opakovat.

Zkušební testy pro zkoušky CILS naleznete zde.

2. Progetto Lingua Italiana Dante Alighieri (zkoušky PLIDA)

Jedná se o jazykové zkoušky z italštiny, které vydává Società Dante Alighieri (v ČR zkoušky pořádá její pražská sekce). Stejně jako CILS se řídí doporučeními SERR a certifikáty jsou platné mezinárodně. Obzvláště dobře je můžete využít pro doložení jazykové způsobilosti při zápisu na některou z italských univerzit. Zkoušky probíhají několikrát do roka, ne vždy se však testují všechny jazykové úrovně. PLIDA nabízí certifikáty pro následující úrovně:

 • PLIDA A1
 • PLIDA A2
 • PLIDAB1
 • PLIDAB2
 • PLIDAC1
 • PLIDAC2

Ve všech případech zkoušky PLIDA zahrnují poslech, čtení, psaní a ústní část. Cena se pohybuje od 1800 do 3500 Kč. Je možné zapsat se i na více zkoušek (úrovní) v jednom termínu. Zkušební testy pro zkoušky PLIDA naleznete zde.

3. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) - zkoušky ECL

Jedná se o jednotný systém jazykových zkoušek v členských státech EU. Řídí se tedy opět doporučeními SERR a certifikáty jsou platné v celé EU (a navíc i v kandidátských zemích). Tento certifikát se tedy jistě bude hodit, pokud byste usilovali o možnost práce či studia v rámci EU. Italština se testuje dvakrát do roka (zpravidla v dubnu a v prosinci) v testovacích centrech po celém světě. V ČR si můžete vybrat mezi Prahou, Ostravou, Olomoucí a Českými Budějovicemi. Zkoušky ECL se provádí pro následující úrovně:

 • ECL A2
 • ECL B1
 • ECL B2
 • ECL C1

Ve všech případech zkoušky zahrnují ústní projev, poslech s porozuměním, psaní textu a čtení s porozuměním. Cenu zkoušky z italštiny si určuje příslušné testovací centrum a v ČR se pohybuje se kolem 3000 Kč. Získaný certifikát platí doživotně. Zkušební testy si můžete projít na oficiálních stránkách ECL.

4. Státní jazykové zkoušky z italštiny (SJZ)

Klasickou českou státnici si můžete udělat v několika různých obtížnostech:

 • Státní jazyková zkouška základní (B1)
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2)

Tyto zkoušky se konají na jaře a na podzim na českých jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (speciální SJZ se skládá pouze v Praze a před jejím absolvováním je třeba mít splněnou všeobecnou zkoušku na úrovni C1). Na všech úrovních vás čeká písemná a ústní část (s rozestupem několika týdnů). Diplom, který takto získáte, je relevantní pouze v ČR, v zahraničí jej neuznávají. U českých zaměstnavatelů s ní však nejspíš bez problémů uspějete. Cena SJZ se značně liší pro jednotlivé stupně: za zkoušku na úrovni B2 zaplatíte 3500 Kč, u C1 je to 4200 Kč a u C2 7000 Kč nebo 8500 Kč podle varianty (nejdražší SJZ je zkouška tlumočnická).

5. Certificato di Conoscenza della Lingua Italiana (zkoušky CELI)

Zkoušky CELI připravuje a hodnotí Univerzita pro cizince v Perugii (Università per Stranieri di Perugia). Zkoušky CELI využijete obzvláště v případě, pokud se chystáte studovat na některé z italských univerzit. Vybrat si můžete z několika úrovní: 

 • CELI Impatto (A1)
 • CELI 1 (A2)
 • CELI 2 (B1)
 • CELI 3 (B2)
 • CELI 4 (C1)
 • CELI 5 (C2) 

Aby vás jako zahraničního studenta přijali na italskou univerzitu, potřebujete složit zkoušku minimálně na úrovni CELI 3. Zkouška CELI se obvykle koná třikrát ročně, a to buď přímo na Univerzitě v Perugii, případně v různých italských kulturních centrech po Evropě, v současné chvíli však bohužel ne v České republice. Zájemce potěší, že certifikát dokládající složení zkoušky má neomezenou platnost.

Zkušební testy pro zkoušky CELI naleznete společně s dalšími informacemi zde.

Kromě zkoušky CELI pro dospělé existuje také varianta pro teenagery (12 až 18 let): CELI A, a to ve třech úrovních obtížnosti (CELI 1–CELI 3).