Jazykové zkoušky a certifikáty z němčiny

Němčinu studujeme každý z jiného důvodu. Někdo pro vlastní dobrý pocit, jiný kvůli cestování, lepší práci či studiu v zahraničí. Jsou situace, kdy potřebujete znát pouze svou přibližnou úroveň, pak postačí klidně využít online test z němčiny. Jindy je nutné úroveň němčiny doložit oficiálně, tzn. složit některou jazykovou zkoušku a získat tak certifikát o jazykové úrovni.

Při výběru vhodné zkoušky z němčiny dbejte na následující aspekty:

 • účel, za kterým zkoušku z němčiny skládáte: univerzita v zahraničí, na které chcete studovat, bude chtít vidět certifikát mezinárodní, zaměstnavatel v cizině může vyžadovat odbornou mezinárodní zkoušku a česká firma se spokojí třeba i s českou státní zkouškou z němčiny, jinými slovy některé zkoušky jsou vhodné pouze pro využití v ČR, jiné mají jméno po celém světě,
 • časové omezení certifikátu z němčiny - ano, všichni zapomínáme, proto některé zkoušky mají omezenou platnost, jiné platí doživotně,
 • úroveň zkoušky - budu se hlásit na zkoušku konkrétní úrovně, nebo zvolím všeobecné testování a nechám si úroveň stanovit (např. WiDaF),
 • jak dostupné je složení zkoušky, tzn. jak často testování probíhá (každý měsíc, nebo pouze jednou ročně),
 • a konečně cena zkoušky a celkové náklady (přípravný kurz, učebnice, cestovné na zkoušku atd.).

1. Goethe-Zertifikat (GZ) 

Jednou z nejznámějších a zároveň nejuznávanějších zkoušek z němčiny je tzv. Goethe-Zertifikat zaštítěný Goethe-Institutem. Zkoušky Goethe-Zertifikat lze skládat na všech úrovních dle SERR, přičemž stupně A1 až B2 existují i v úpravě pro mládež. Navíc máte k dispozici i variantu testů navrženou speciálně pro účely studia a pro uplatnění ve vědecké a akademické sféře v Německu a také test pro profesní uplatnění. Kompletní výčet nabízených zkoušek naleznete níže...

zkoušky z němčiny goethe certifikat

 • Goethe-Zertifikat A1 pro mládež (Fit in Deutsch 1)
 • Goethe-Zertifikat A2 pro mládež (Fit in Deutsch)
 • Goethe-Zertifikat B1 pro mládež
 • Goethe-Zertifikat B2 pro mládež
 • Goethe-Zertifikat A1 pro dospělé (Start in Deutsch 1)
 • Goethe-Zertifikat A2 pro dospělé
 • Goethe-Zertifikat B1 pro dospělé
 • Goethe-Zertifikat B2 pro dospělé
 • Goethe-Zertifikat C1
 • Goethe-Zertifikat C2
 • TestDaF - zkouška pro účely studia
 • Goethe-Test PRO - zkouška pro účely povolání

Všechny zkoušky lze v ČR absolvovat ve 13 testovacích centrech, která se nachází zpravidla ve větších městech napříč celou ČR. Uchazeč může zvolit papírovou nebo digitální verzi zkoušky. Její součástí je vždy čtení, psaní, poslech a ústní část (ve dvojicích nebo v případě nižších jazykových úrovní ve skupině, u TestDaF a Goethe-Test PRO s využitím počítače). Jednotlivé moduly trvají tím déle, čím vyšší je testovaná úroveň. Pro zkoušky na úrovních B1 až C1 se vypisuje až 6 termínů ročně, pro všechny ostatní výše jmenované 2 až 3 termíny za rok.

Ceny se pohybují zhruba od 2000 do 5000 Kč a liší se v závislosti na testované úrovni i konkrétní instituci, která zkoušku provádí. Získaný certifikát pak má neomezenou platnost. Vyčerpávající informace a zkušební testy k jednotlivým zkouškám Goethe-Zertifikat naleznete na webu Goethe-Institut Tschechien.

2. Österreichisches Sprachdiplom Deutsch (ÖSD) - Rakouský jazykový diplom

Zkoušky ÖSD se nehodí pouze primárně zájemcům o studium nebo práci v Rakousku. Certifikáty ÖSD jsou uznávány ve všech německy mluvících zemích, otevírají cestu na trh práce pro lékaře, zdravotní sestry a další povolání, jsou akceptovány i vybranými univerzitami v Německu, Švýcarsku a Itálii. Rakouský jazykový diplom dokládá znalost německého jazyka na všech jazykových úrovních dle SERR, přičemž existují navíc speciální varianty testů na stupních A1 a A2 pro děti do 14 let, na stupních B1 až C1 pro mládež do 16 let. Na nejvyšší úrovni C2 je možnost složit také zkoušku z němčiny s ekonomickým zaměřením...

zkousky z nemciny osd zkousky

 • ÖSD KID A1
 • ÖSD KID A2
 • ÖSD Zertifikat A1
 • ÖSD Zertifikat A2
 • ÖSD Zertifikat B1 ( / Jugendliche)
 • ÖSD Zertifikat B2 ( / Jugendliche)
 • ÖSD Zertifikat C1 ( / Jugendliche)
 • ÖSD Zertifikat C2
 • ÖSD Zertifikat C2 / Wirtschaftssprache Deutsch

Od roku 2019 jsou zkoušky ÖSD vedeny jako modulové, což znamená, že jednotlivé moduly mohou být absolvovány v odlišných termínech. Zkoušky ÖSD Zertifikat B1 a ÖSD Zertifikat C2 mají 4 moduly (čtení, poslech, psaní, mluvení), ostatní zkoušky mají 2 moduly: 1) písemná zkouška (čtení, poslech, psaní) a 2) ústní zkouška (mluvení).

Cena zkoušky závisí na testované úrovni a pohybuje se v rozmezí cca 1500 až 4200 Kč. V ČR je možné zvolit jedno z 13 oficiálních testovacích center, ve kterých probíhají zkoušky zpravidla několikrát do roka. V rámci ČR je zkouška zařazena do seznamu státem uznávaných zkoušek. Platnost certifikátu ÖSD je doživotní, nicméně některé instituce mohou vyžadovat certifikáty ne starší než 2 roky! Kompletní informace k jednotlivým zkouškám ÖSD a zkušební testy naleznete na domovských stránkách ÖSD.

3. Deutsch als Fremdsprache in der Wirtschaft (WiDaF)

Jednotný test, který skládá uchazeč na počítači, určuje dosaženou jazykovou úroveň (A1 až C2 dle SERR) podle získaného počtu bodů. Zkoušku vytvořila Německo-francouzská obchodní komora a je tudíž zaměřená na obchodní a profesní němčinu. Celkem 150 otázek sestává z částí věnovaných slovní zásobě, gramatice, čtení a poslechu a uchazeč vždy volí jednu odpověď z několika nabízených možností. Testování nabízí veřejná testovací centra, některé vysoké školy a jazykové školy napříč celou ČR a jeho cena může sahat až k 5000 Kč v závislosti na zvolené instituci.

4. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) - zkoušky ECL

Jedná se o jednotný systém jazykových zkoušek v členských státech EU. Řídí se tedy opět doporučeními SERR a certifikáty jsou platné v celé EU (a navíc i v kandidátských zemích). Tento certifikát se tedy jistě bude hodit, pokud byste usilovali o možnost práce či studia v rámci EU. Němčina se testuje několikrát do roka v testovacích centrech po celém světě. V ČR si můžete vybrat mezi Prahou, Ostravou, Olomoucí a Českými Budějovicemi. Zkoušky ECL se provádí pro následující úrovně...

 • ECL A2
 • ECL B1
 • ECL B2
 • ECL C1

Ve všech případech zkoušky zahrnují ústní projev, poslech s porozuměním, psaní textu a čtení s porozuměním. Cenu zkoušky z němčiny si určuje příslušné testovací centrum a v ČR se pohybuje kolem 3000 Kč. Získaný certifikát platí doživotně. Zkušební testy si můžete projít na oficiálních stránkách ECL.

5. The European Language Certificate Deutsch (zkoušky telc Deutsch)

Jazykové certifikáty telc, neboli "Eurocertifikáty" vytváří na základě požadavků SERR německá společnost telc GmbH, testování je dostupné v celkem 10 evropských jazycích. Jazykové úrovně, které si takto lze otestovat, jsou pro němčinu A1 až C2.

Existují rovněž varianty pro děti (A1 až B2) a profesní zkouška od úrovně A2 a výše. Zkoušky se skládají ze čtení, psaní, poslechu a ústní části, které se účastní několik kandidátů najednou. V ČR je možné zkoušky absolvovat na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V jednom roce jsou vypsané 3 termíny pro všechny jazykové úrovně a cena je 1950 až 3000 Kč. Diplomy jsou výslovně uznávány v některých zemích EU a v Turecku za účelem studia nebo práce, případně pro získání povolení k pobytu.

6. Státní jazykové zkoušky z němčiny (SJZ)

Klasickou státnici z němčiny si můžete udělat v několika různých obtížnostech:

 • Státní jazyková zkouška z němčiny - základní (B1)
 • Státní jazyková zkouška z němčiny - všeobecná (C1)
 • Státní jazyková zkouška z němčiny - speciální pro obor překladatelský (C2)
 • Státní jazyková zkouška z němčiny - speciální pro obor tlumočnický (C2)

Tyto zkoušky se konají na jaře a na podzim na českých jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (speciální SJZ se skládá pouze v Praze a před jejím absolvováním je třeba mít splněnou všeobecnou zkoušku na úrovni C1). Na všech úrovních vás čeká písemná a ústní část (s rozestupem několika týdnů). Diplom, který takto získáte je relevantní pouze v ČR, v zahraničí jej neuznávají. U českých zaměstnavatelů s ní však nejspíš bez problémů uspějete. Cena SJZ se značně liší pro jednotlivé stupně: za zkoušku na úrovni B2 zaplatíte 3500 Kč, u C1 je to 4200 Kč a u C2 7000 Kč nebo 8500 Kč podle varianty (nejdražší SJZ je zkouška tlumočnická).