Jazyková úroveň C1

Porozumění

Poslech – Student rozumí delším promluvám, i když nemají jasnou stavbu a vztahy jsou vyjádřeny pouze v náznacích. Bez větší námahy rozumí televizním programům a filmům. 

Čtení – Student rozumí dlouhým složitým textům, a to jak faktografickým, tak beletristickým a je schopen ocenit rozdíly v jejich stylu. Rozumí odborných článkům a delším technickým instrukcím, a to i tehdy, když se nevztahují k jeho oboru.

Mluvení 

Ústní interakce – Student se umí vyjadřovat plynule a pohotově bez příliš zjevného hledání výrazů. Umí používat jazyk pružně a efektivně pro společenské a pracovní účely. Umí přesně formulovat své myšlenky a názory a vhodně navazovat na příspěvky ostatních mluvčích.

Samostatný ústní projev – Student umí jasně a podrobně popsat složitá témata, rozšiřovat je o témata vedlejší, rozvíjet konkrétní body a zakončit svou řeč vhodným závěrem.

Psaní 

Písemný projev – Student se umí jasně vyjádřit, dobře uspořádat text a podrobně vysvětlit svá stanoviska. Umí psát podrobné dopisy, pojednání nebo zprávy o složitých tématech a zdůraznit to, co považuje za nejdůležitější. Umí zvolit styl textu podle toho, jakému typu čtenáře je určen.

>> více informací o jazykové úrovni C1

 

Nevíte, jaká je Vaše úroveň?

Ověřte si ji v některém z našich roz. testů, které jsou připraveny nejen pro naše studenty. Výsledky Vám přijdou automaticky na e-mail po dokončení testování. Hodně štěstí!

Přejít na rozřazovací testy

Zdroj: Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF)