Jazykové zkoušky a certifikáty z ruštiny

S ruštinou se mnozí setkali z nejrůznějších důvodů. Někdo se učí kvůli lepší práci, jiný z důvodu studia v Rusku, či jen pro vlastní dobrý pocit. Jsou situace, kdy potřebujete znát pouze svou přibližnou úroveň daného jazyka, pak postačí využít online test z ruštiny. Jindy je nutné úroveň ruštiny doložit oficiálně, tzn. složit některou jazykovou zkoušku a získat tak certifikát o jazykové úrovni. 

Všechny níže uvedené certifikáty z ruštiny mají doživotní platnost, nicméně při výběru vhodné zkoušky je nutné vzít v potaz i následující aspekty:

 • účel, za kterým zkoušku z ruštiny skládáte, jinými slovy české státnice z ruštiny jsou vhodné pouze pro využití v ČR, zkoušky TORFL-ТРКИ jsou uznávané po celém světě,
 • jak snadné je zkoušku složit, jinými slovy, jak často testování probíhá (každý měsíc, nebo pouze jednou ročně),
 • a rovněž celkové náklady na vykonání zkoušky (přípravný kurz, učebnice, cestovné na zkoušku atd.).

1. Mezinárodní standardizované certifikační zkoušky z ruského jazyka - zkoušky TORFL / ТРКИ

Zkoušky TORFL = Test of Russian as a Foreign Language / ТРКИ = Тестирование по русскому языку как иностранному můžete skládat na všech úrovních dle Společného evropského referenčního rámce (SERR). Zájemce o zkoušku TORFL-ТРКИ si může sám zvolit úroveň zkoušky dle své jazykové pokročilosti:zkousky z rustiny torfl zkousky

 • TEU (A1)
 • TBU (A2)
 • TORFL-1 (B1)
 • TORFL-2 (B2)
 • TORFL-3 (C1)
 • TORFL-4 (C2)

V současné době máte možnost absolvovat tuto několikahodinovou dvoudenní zkoušku (délka se liší dle úrovně) pouze v Praze, a to v Ruském středisku vědy a kultury, v Institutu ruského jazyka nebo na Univerzitě Karlově. Všechny tyto instituce spolupracují s Petrohradskou státní univerzitou. Termínů je k dispozici poměrně hodně (přibližně jeden měsíčně), vypisují je však přímo jednotlivá zkušební centra podle vlastního uvážení. Někde můžete za příplatek dostat i zvláštní termín. Platnost diplomů je časově neomezená a jejich využití lze najít při dalším studiu na středních a vysokých školách.

Zkouška se skládá vždy z gramaticko-lexikálního testu, čtení s porozuměním, psaní, poslechu a ústní části. Ceny jsou v jednotlivých zkušebních střediscích podobné, podle testované úrovně zaplatíte zhruba od 2700 do 4600 Kč.  Certifikáty TORFL / ТРКИ jsou mezinárodně uznávané a zaštítěné Ministerstvem vzdělávání Ruské federace.

Vzorové testy si můžete vyzkoušet zde.

2. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL)

Jedná se o jednotný systém jazykových zkoušek v členských státech EU. Řídí se tedy opět doporučeními SERR a certifikáty jsou platné v celé EU (a navíc i v kandidátských zemích). Tento certifikát se tedy jistě bude hodit, pokud byste usilovali o možnost práce či studia v rámci EU. Ruština se testuje dvakrát do roka (zpravidla v dubnu a v prosinci) v testovacích centrech po celém světě. V ČR si můžete vybrat mezi Prahou, Ostravou, Olomoucí a Českými Budějovicemi. Zkoušky ECL se provádí pro následující úrovně:

 • ECL A2
 • ECL B1
 • ECL B2
 • ECL C1

Ve všech případech zahrnují ústní projev, poslech s porozuměním, psaní textu a čtení s porozuměním. Cenu zkoušky si určuje příslušné testovací centrum a v ČR se pohybuje kolem 3000 Kč. Získaný certifikát platí doživotně.

3. Státní jazykové zkoušky z ruštiny (SJZ)

Klasickou státnici z ruštiny si můžete udělat v několika různých obtížnostech:

 • Státní jazyková zkouška základní (B1)
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2)

Tyto zkoušky se konají na jaře a na podzim na českých jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (speciální SJZ se skládá pouze v Praze a před jejím absolvováním je třeba mít splněnou všeobecnou zkoušku na úrovni C1). Na všech úrovních vás čeká písemná a ústní část (s rozestupem několika týdnů). Diplom, který takto získáte je relevantní pouze v ČR, v zahraničí jej neuznávají. U českých zaměstnavatelů s ní však nejspíš bez problémů uspějete. Cena SJZ se značně liší pro jednotlivé stupně: za zkoušku na úrovni B2 zaplatíte 3500 Kč, u C1 je to 4200 Kč a u C2 7000 Kč nebo 8500 Kč podle varianty (nejdražší SJZ je zkouška tlumočnická).