Lotyšský jazyk

 
 
 

Lotyšský jazyk (spolu s litevštinou) je posledním živým východobaltským jazykem indoevropské jazykové rodiny. Je úředním jazykem Lotyšské republiky a pro 1,4 milionu lidí v Lotyšsku je také rodným jazykem (Lotyšsko má 1,9 milionu obyvatel). Tímto jazykem mluví dalších 250 tisíc Lotyšů v zahraničí. Lotyština je také úředním jazykem EU. Protože je Lotyšsko mnohonárodnostní zemí, je lotyština ovlivněna také jinými jazyky. Najdete v ní ugrofinská slova či slova s germánským původem. Nejdelší lotyšské slovo má 27 písmen:

Pretpulksteņrādītājvirziens

To znamená pohyb ve směru hodinových ručiček.