Angličtina pro děti (1.–5. třída) - Brno

Děti mladšího školního věku ještě zcela neztratily schopnost učit se cizímu jazyku stejným způsobem jako své mateřštině. Tohoto faktu plně využíváme a při všech činnostech vedených v angličtině se školáci přirozeně učí zvládnout základní slovní zásobu a tvořit složitější věty. Postupem času objevujeme a zkoumáme (= explore) angličtinu v kontextu různých témat. Náš koncept výuky angličtiny pro děti se opírá o promyšlený systém. Využíváme ucelenou sérii učebnic Explore Series (Oxford): Let's Explore (1. a 2. třída) a Explore Together (3. až 5. třída).

detske kurzy anglictiny

Výuka probíhá zábavně hravou formou, kdy lektoři používají velké množství podpůrných prostředků, které neustále střídají, aby byla výuka pestrá. Děti je potřeba nadchnout. S důrazem na výuku angličtiny prostřednictvím příběhů, písní, soutěží a pohybu si ani nevšimnou, že se učí.

Systém kurzů angličtiny pro děti

Kurzy angličtiny pro děti probíhají ve skupinkách 4 až 8 dětí v rozsahu 1× 60 min týdně. Jsou vedeny výhradně v angličtiněKurzy jsou celoroční s možností návaznosti v dalších letech. Cena je za pololetí.

anglictina pro deti brno prvni stupen


Kurzy angličtiny pro děti 1. stupně/mladšího školního věku jsou v Correctu rozděleny podle věku školáka:
Pirates - pro žáky 1. třídy
Sailors - pro žáky 2. třídy
Explorers - pro žáky 3. třídy ZŠ a děti, které v Correctu začínají studovat a s angličtinou se setkaly pouze na ZŠ
Captains - pro žáky 4. třídy ZŠ a děti, které v Correctu absolvovaly minimálně 1 kurz
Scientists - pro žáky 5. třídy ZŠ a děti, které v Correctu absolvovaly minimálně 1 kurz

 

Ukázková hodina ZDARMA

V rámci 60 minut uvidíte způsob výuky, prostředí, kde se budou účastníci učit, a lektory, kteří s nimi budou pracovat.
Nutná rezervace místa na tel. 777 99 66 90.

Pro 2. pol. nenabízíme, je možné se přijít podívat do probíhající výuky.

 
Na ukázkovou hodinu je nutné si rezervovat místo.
 Dítě = účastník, rodič = pozorovatel. Prosíme, aby se ukázkové hodiny spolu s dítětem účastnila pouze jedna dospělá osoba (rodič, prarodič...). Není bohužel možná přítomnost dalších sourozenců nebo členů rodiny.

V první fázi ukázkové hodiny můžete vidět ukázku výuky a ve druhé fázi Vám vysvětlíme metodu, kterou používáme, ukážeme učebnice, učební materiály a budeme se věnovat Vašim dotazům. Pokud se Vám výuka bude líbit a budete chtít své dítě do angličtiny přihlásit, můžete tak učinit na místě. 

Termíny kurzů angličtiny pro děti - 1. stupeň ZŠ - školní rok 2023/2024

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Jak a co se učí v dětských kurzech?

 • Angličtina pro žáky 1. třídy ZŠ - Pirates

  Rodilý mluvčí seznámí naše nejmladší studenty s anglickým jazykem hravou formou, a to pomocí kreslených příběhů, obrázků, písniček a autentických nahrávek. Během názorné a různorodé výuky zapojí děti všechny smysly a k osvojení jazyka využijí zrakovou, sluchovou i pohybovou paměť. Hlavními materiály jsou učebnice a pracovní sešit Let´s Explore 1 (modrá) od nakladatelství Oxford.

  V kurzu se děti naučí základní fráze (pozdravy, poděkování), budou umět popsat věci a osoby kolem sebe (This is …, he, she is...), vyjádřit, co mají a nemají rády (I like, I don´t like) a říci, co vlastní (I´ve got….). Slovní zásoba je vystavěna na tématech škola, hračky, rodina, domácí zvířata, jídlo a pití, oslava svátků a další.

  lets explore 1

  Součást hodin tvoří doplňkové autentické materiály, hry a kvízy. Vše výhradně v angličtině. 

 • Angličtina pro žáky 2. třídy ZŠ - Sailors

  Rodilý mluvčí seznámí naše nejmladší studenty s anglickým jazykem hravou formou, a to pomocí kreslených příběhů, obrázků, písniček a autentických nahrávek. Během názorné a různorodé výuky zapojí děti všechny smysly a k osvojení jazyka využijí zrakovou, sluchovou i pohybovou paměť. Hlavními materiály jsou učebnice a pracovní sešit Let´s Explore 2 (růžová) od nakladatelství Oxford.    

  V kurzu děti naváží na svoje již osvojené znalosti z předchozího kurzu (Pirates) a naučí se hovořit o počasí, vyjádřit své dovednosti a koníčky, popsat svůj domov, části těla a rozšíří si slovní zásobu při pomyslných edukativních výpravách do přírodně-historického muzea, do přírodovědného centra či na hřiště.

  lets explore 2

  Součást hodin tvoří doplňkové autentické materiály, hry a kvízy. Vše výhradně v angličtině. 

 • Angličtina pro žáky 3. třídy ZŠ - Explorers

  Rodilý mluvčí seznámí naše nejmladší studenty s anglickým jazykem hravou formou, a to pomocí kreslených příběhů, obrázků, písniček a autentických nahrávek.  Během názorné a různorodé výuky zapojí děti všechny smysly a k osvojení jazyka využijí zrakovou, sluchovou i pohybovou paměť. Hlavními materiály jsou učebnice a pracovní sešit Explore Together 1 (zelená) od nakladatelství Oxford.    

  Explore Together 1 je vhodná pro třetí ročník základních škol, ale je doplněna o Starter Booklet pro ty, kteří s angličtinou teprve začínají. Celou knihou se prolíná objevování a zkoumání jazyka a různých témat. Žáci se učí pomocí dialogů, her a prezentací slovní zásoby i gramatiky.

  Děti se v rámci kurzu vypraví objevovat přírodu, věci a zvířata kolem sebe, a to v rámci témat jako např. kempování, na pláži, v zahradě, zopakují si názvy oblečení a potravin. Žákům k nabytí nových vědomostí pomáhají bonusové lekce Numbers, festivalové lekce a stránky Explore more! 

  explore together 1

  Součást hodin tvoří doplňkové autentické materiály, hry a kvízy. Vše výhradně v angličtině.

   

 • Angličtina pro žáky 4. třídy ZŠ - Captains

  Rodilý mluvčí seznámí naše nejmladší studenty s anglickým jazykem hravou formou, a to pomocí kreslených příběhů, obrázků, písniček a autentických nahrávek. Cílem je zapojit do výuky názorné a různorodé aktivity, aby děti vnímaly jazyk všemi smysly a využily tak k osvojování jazyka zrakovou, sluchovou i pohybovou paměť. Základním materiálem je učebnice a pracovní sešit Explore Together 2  (červená) od nakladatelství Oxford.    

  V kurzu děti naváží na znalosti z předchozích kurzů (Pirates, Sailors, Explorers, viz výše) a nově se naučí komunikativně užívat fráze typu: ..., is it? Yes/No. Can you play…? Y/N. What is he wearing? Where is…? Has it got…? Do you like...? Y/N. 

  Slovní zásoba zahrnuje témata barvy, čísla, měsíce, sporty, nástroje, oblečení, domov, zvířata, kempování. explore together 2

  Součást hodin tvoří doplňkové autentické materiály (Let’s Explore Britain, Space Explorers Comics, Halloween & Christmas), hry a kvízy. Vše výhradně v angličtině.

 • Angličtina pro žáky 5. třídy ZŠ - Scientists

  Rodilý mluvčí seznámí naše studenty s anglickým jazykem hravou formou, a to pomocí kreslených příběhů, obrázků, hudby a autentických nahrávek. Cílem je zapojit do výuky názorné a různorodé aktivity, aby děti vnímaly jazyk všemi smysly a využily tak k osvojování jazyka zrakovou, sluchovou i pohybovou paměť. Základním materiálem je učebnice a pracovní sešit Explore Together 3 (fialová) od nakladatelství Oxford.    

  V kurzu děti naváží na znalosti z předchozích kurzů (Pirates, Sailors, Explorers, Captains, viz výše) a nově se naučí popsat, kde se nacházejí věci či osoby (there is/there are), zeptat se na vzhled (Has she got blonde hair? Y/N), záliby (What is he doing? Do you like + doing activities (reading, listening to music…) a hovořit o každodenních činnostech (What time do you brush your teeth?).

  Slovní zásoba zahrnuje témata dny v týdnu, abecedu, čísla, domácí činnosti, ve městě, můj den. 

  explore together 3

  Součást hodin tvoří doplňkové autentické materiály (Let’s Explore Britain, Space Explorers Comics, Christmas Eve, World Book Day), hry a kvízy. Vše výhradně v angličtině.