Slovenský jazyk

 

 

Tak jako obě naše země, tak i jazyky – tedy čeština a slovenština – jsou si velmi podobné, blízké a srozumitelné pro mluvčí obou skupin bez jakékoli předchozí jazykové výuky. Slovenština je slovanským jazykem, přesněji západoslovanským jazykem. Oproti češtině je její gramatika jednodušší, např. rod množného čísla v minulém čase není rozlišován (ženy, chlapi, dievčatá spievali).

Navzdory opravdové blízkosti češtiny a jazyka našich bratrů lze vysledovat rozdíly ve slovní zásobě. Vyzkoušejte si, jestli rozumíte všemu - přiřaďte slovenský výraz ke správnému českému překladu. Správné odpovědi naleznete níže.

SK CZ
1) čižma A) drobek
2) smäd B) prádlo
3) riad  C) žízeň 
4) olovrant D) borůvka 
5) bielizeň E) mycí houba
6) špongia F) brambor
7) cencúľ G) svačina
8) omrvinka H) rampouch
9) čučoriedka I) bota
10) zemiak J) nádobí

správné odpovědi: 1I, 2C, 3J, 4G, 5B, 6E, 7H, 8A, 9D, 10F