Intenzivní opakovací kurz českého pravopisu

Procvičte si český pravopis, ujistěte se, že znáte všechny významné výjimky, a vyslechněte si, co se v českých pravopisných pravidlech od dob vaší školní docházky změnilo. Intenzivní čtyřhodinový kurz naplněný přehlednými cvičeními a jasnými výklady. Bez vyvolávání a stresu! Koukněte na reportáž ČT o našem kurzu pravopisu.

Jak jste na tom s češtinou?

Připravili jsme 2 testy, které vás prověří. Začít můžete jednodušší variantou A. Nejen pro pokročilejší češtináře je pak připravena varianta B.

Zopakujte si český pravopis: intenzivně, přehledně a konečně účinně. Kurz je vhodný pro redaktory, administrativní pracovníky, správce webů a všechny, kteří chtějí psát bez chyb.

Termíny kurzů češtiny pro Čechy

Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Čeština pro Čechy
Pravopis
Pondělí 09:00 - 13:00
Online, uč.: Zoom A
14.03.2022
14.03.2022
5x
45 min.
1 600 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz probíhá formou ONLINE výuky (Google Meet)

Cena kurzu zahrnuje 21% DPH. 

Co se v kurzu českého pravopisu probírá

Účastníci kurzu si zopakují a procvičí všechna základní pravopisná pravidla češtiny. Zvláště důkladně budou vyloženy jevy, v nichž se nejčastěji chybuje. V kurzu systematicky probereme:

  • psaní i/y: neznámá i méně známá („neškolní“) vyjmenovaná a cizí slova, složitější případy koncovek,
  • psaní s/z: základní pravidla a slova, která se jim vymykají, písmeno s/z jako nositel stylové charakteristiky slova,
  • psaní velkých písmen: pravidla vs. úzus, tlak marketingu, všeobecně rozšířené chyby,
  • psaní spřežek a cizích slov: hlavní tendence ve spřahování a počešťování slov, nesystémové jevy,
  • psaní interpunkčních znamének,
  • psaní zkratek a značek.

Všechny jevy budou vyloženy a procvičeny v přirozených kontextech (krátké korektury textů na různá témata).
Účastníci kurzu budou seznámeni s nejnovějšími spolehlivými zdroji informací o pravopisu (online i knižními) a budou mít možnost zeptat se na cokoliv z vlastní jazykové praxe, a to v průběhu kurzu i po jeho skončení.
Po skončení kurzu je lektor studentům k dispozici k individuálním konzultacím.

Kde kurzy probíhají

Brno: Jazykové centrum Correct - Kozí 2, Brno (mapa)
Praha: Karlovo náměstí 5, palác Charitas, budova B, 1. patro (mapa), jazyková škola p. Shadafnha

Ohlasy na kurz

Tento kurz pravopisu by měl absolvovat snad každý, kdo má českou občanku! Díky.

Markéta Tichá

Velmi dobře investované peníze. Přínos jistě ocením nejen já :)

Karel Zedníček