Ceník poskytovaných služeb

 

Jazykové kurzy      
  kurzy pro veřejnost Aj, Nj, Fj, Šj a další dle kurzu
  (min. 4, max. 8 osob)    
  individuální výuka český lektor od 500 Kč/60 min.
    rodilý mluvčí od 650 Kč/60 min.
  firemní kurzy   od 350 Kč + 21 % DPH/45 min.

 

Překlady    
  odborný překlad od 330 Kč + DPH/NS*
  soudní překlad od 499 Kč + DPH/NS*

 

Jazykové korektury  
  korektury textů v češtině od 80 Kč + DPH/NS*
  korektury textů ve slovenštině od 100 Kč + DPH/NS*
  korektury textů v dalších cizích jazycích od 140 Kč + DPH/NS*

  

Tlumočení    
   konsekutivní tlumočení dle rozsahu
   simultánní tlumočení dle rozsahu 

 

Pronájem učeben  pronájem školicích prostor od 250 Kč + DPH/hod.
Pronájem dataprojektoru    600 Kč + DPH/den 

Ceník je platný od 10. 12. 2018

*1 NS = normostrana = 1800 úhozů (znaků vč. mezer) cílového, tj. přeloženého, textu vč. autorské korektury. U jazykových korektur se vychází z korigovaného textu. U překladů se účtuje vždy min. 1 NS, u jazykových korektur činí min. fakturační jednotka 200 Kč. U překladů a korektur textů ve formátu Excel a PowerPoint se 1 normostrana počítá jako 250 slov. Při práci s texty většího objemu nabízíme slevy.