Jazykové zkoušky z cizích jazyků

Každý z nás se učí cizí jazyk(y) z jistého důvodu. Někdo pro vlastní dobrý pocit, jiný kvůli cestování, lepší práci či studiu v zahraničí. Jsou situace, kdy potřebujete znát úroveň svého cizího jazyka, pak stačí využít online jazykové testy. Jindy je nutné úroveň cizího jazyka doložit, složit jazykovou zkoušku a získat certifikát o jazykové úrovni

Dle toho, komu budete certifikát předkládat, správně zvolte i jazykovou zkoušku. Existují zkoušky uznávané pouze v ČR - např. státní jazykové zkoušky, a dále mezinárodně platné certifikáty, které uznávají školy, firmy a státní instituce jinde ve světě – např. Cambridgeské zkoušky z angličtiny, DELF / DALF z francouzštiny či Goethe-Zertifikat z němčiny.

Zajímejte se o platnost konkrétního certifikátu, některé diplomy dokládají úroveň jazykových znalostí svého držitele pouze po dobu dvou let (např. TCF z francouzštiny či TOEFL z angličtiny), jiné zkoušky omezení nemají a platí doživotně. 

Většina jazykových zkoušek se skládá na konkrétní jazykové úrovni – dnes už jsou ty známější obvykle navázány na jazykové úrovně dle Společného evropského referenčního rámce pro jazyky. Musíte si tedy dopředu zvolit, na jaký stupeň znalostí (od A1 do C2) se necháte otestovat. Pokud u zkoušky neuspějete, celá vaše snaha (a peníze) přijdou vniveč. V nabídce jsou však u některých jazyků i univerzální zkoušky s jednotnými testy, kde získáte osvědčení pro svou jazykovou úroveň až podle dosaženého výsledku – např. zkouška IELTS z angličtiny či WiDaF z němčiny. Ke zkouškám přejeme hodně štěstí!

NÁŠ TIP pro maturanty: 14. 10. 2020 vydalo MŠMT vyhlášku, dle které lze maturitu z cizího jazyka nahradit standardizovanou zkouškou. Je možné tak jednu povinnou zkoušku z cizího jazyka nahradit výsledkem úspěšně vykonané standardizované zkoušky z daného cizího jazyka jazykovým certifikátem, který je v seznamu zkoušek každoročně zveřejňovaných MŠMT (dle par. 81 odst. 7 školského zákona). 

United Kingdom Jazykové zkoušky z angličtiny
France Jazykové zkoušky z francouzštiny
Italy Jazykové zkoušky z italštiny
Germany Jazykové zkoušky z němčiny
Portugal Jazykové zkoušky z portugalštiny
Russia Jazykové zkoušky z ruštiny
Spain Jazykové zkoušky ze španělštiny