Makedonský jazyk

 
 
 
Makedonština je jihoslovanským jazykem, který používá jako písmo upravenou cyrilici. Je velmi podobný bulharštině a mluví jím 3 milióny obyvatel. Řekové zase považují makedonštinu za řecký dialekt. Makedonština, tak jako jiné balkánské jazyky, obsahuje balkanismy – například to, že tento jazyk nemá infinitiv, ani nepoužívá pády (tak jako i bulharština).