Thajský jazyk

 
 

Thajštinou mluví asi 45 až 50 milionů lidí. Nejrozšířenější je v Thajsku, kde je také úředním jazykem. Patří do tajsko-kadajské jazykové rodiny a je příbuzná laoštině, se kterou je vzájemně srozumitelná. Thajština používá slabičné thajské písmo indického původu. Zatím je pro Čechy k dispozici pouze anglická transkripce, českou transkripci do latinky zatím nemáme. Thajský jazyk je tzv. tónový jazyk – má celkem pět tónů. Jedno slovo, které vyslovíme v několika tónech, má několik významů. Čeština i angličtina jsou také tónové jazyky, ale náš tón vyjadřuje otázku či emoci. To neplatí pro thajštinu. Tón se používá ke správné výslovnosti a k vyjádření významu slova. Proto může dojít v komunikaci mezi námi a lidmi z Thajska k častým nedorozuměním (například druhá strana nezjistí, že se na něco tážeme).