Rumunský jazyk

 
 

Rumunština patří do skupiny románských jazyků. Je to jazyk se zajímavou historií. Vyvinul se z dáčtiny, řeči starověkých Dáků. Poté byl významně ovlivněn latinou, kterou používala římská vojska proudící přes nynější území Rumunska. Nakonec se do dnešní rumunštiny promítly díky své geografické blízkosti i jazyky slovanské. Rumunštinou mluví lidé především v Rumunsku, tedy okolo 20 milionů lidí, další mluvčí se nacházejí rozprostřeni v menšinách po celém Balkánském poloostrově. Jestliže se setkáte s rumunským mluvčím, může se vás zeptat např. frází „Ce faci?“ (Jak se máte?). Překvapíte ho odpovědí „(Eu sunt) bine!“ (Mám se dobře!)