Španělský jazyk

 

Španělština patří mezi západorománské jazyky a je jedním z nejrozšířenějších jazyků světa, což dokládá i fakt, že španělština je jedním ze 6 oficiálních jazyků OSN. Španělsky mluví po celém světě více než 420 miliónů lidí, pro cca 330 miliónů je rodným jazykem, což španělštině zajišťuje druhou příčku v počtu rodilých mluvčích. Nejvíce lidí hovořících španělsky žije v Mexiku. Španělština je úředním jazykem ve Španělsku, Rovníkové Guineji, většině zemí Jižní a Střední Ameriky. Dále je velmi rozšířena v USA, na Filipínách a v dalších státech světa.

 
 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Moderní a pohodlné učebny

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma