Kurzy španělštiny Brno

Španělština zažívá v poslední době velkou expanzi především v kultuře mladých lidí, kdy španělština představuje novou alternativu proti silně zakořeněné kultuře anglosaské. Tohoto faktu jsme si vědomi, proto každoročně několikrát vypisujeme kurzy španělštiny pro úplné začátečníky, ale i další navazující kurzy. Všechny naše kurzy španělštiny probíhají v příjemných prostorech v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také online kurzy španělštiny, probíhající v programu Zoom. 

Pokud hledáte kurz španělštiny vyšší úrovně, vyplňte si pro správné určení své úrovně a výběr vhodného kurzu náš online rozřazovací test ze španělštiny, příp. využijte jednotlivé sylaby kurzů španělštiny níže.

Veřejné kurzy - kurzy španělštiny Brno/ Online kurzy španělštiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Španělština
Úplní začátečníci
Pondělí 17:55 - 19:25
Online, uč.: Zoom
Patrik S.
08.02.2021
22.02.2021
6x
45 min.
700 Kč
Volná místa
Poznámka: Opakovací a rozšiřující minikurz ŠP
Španělština
Úplní začátečníci
Úterý 14:30 - 16:00
Online, uč.: Zoom
Patrik S.
09.02.2021
23.02.2021
6x
45 min.
850 Kč
Volná místa
Poznámka: Opakovací a rozšiřující minikurz ŠP. Cena platná pro 3 studenty.
Španělština
Úplní začátečníci
Úterý 17:55 - 19:25
Online, uč.: Zoom
Šárka N.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Tento kurz probíhá ONLINE (v programu Zoom).
Španělština
Úplní začátečníci
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 2
Úterý 17:55 - 19:25
Online, uč.: Zoom
Patrik S.
09.02.2021
23.02.2021
6x
45 min.
700 Kč
Volná místa
Poznámka: Opakovací a rozšiřující minikurz ŠP
Španělština
Začátečníci 2
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Patrik S.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 2
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Patrik S.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 3
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Šárka N.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 3
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Patrik S.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Mírně pokročilí 1
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Mírně pokročilí 2
Středa 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Středně pokročilí 1
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Španělština
Pokročilí
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Bára Š.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Španělština
Úplní začátečníci
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Patrik S.
05.10.2020
01.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Španělština
Úplní začátečníci
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Patrik S.
06.10.2020
09.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Španělština
Úplní začátečníci
Středa 16:15 - 17:45
Prostory klienta, uč.: N/A_1
Iva H.
14.10.2020
03.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Poznámka: ONLINE kurz (Zoom)
Španělština
Začátečníci 2
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Šárka N.
05.10.2020
01.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Španělština
Začátečníci 2
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Patrik S.
06.10.2020
09.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Pouze náhradníci
Španělština
Pokročilí
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Bára Š.
02.09.2020
24.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz španělštiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz španělského jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy španělštiny.

Typ kurzu:

V tomo kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz budeme klást na nácvik správné výslovnosti španělských hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení. Osvojíte si základní informace o španělštině a Španělsku. 

Na konci kurzu budu umět:

 • představit sebe a ostatní, říci, odkud jsem, jaké je mé povolání
 • říci, jakými mluvím jazyky, co děláme na hodinách španělštiny, proč se španělštinu učím
 • vyjádřit, že něco dělám rád/a nebo nerad/a
 • vyjádřit, kde se co nachází
 • popsat svůj prázdninový den, místo, kde trávím dovolenou, porovnat různá místa
 • částečně vyjádřit svůj názor
 • pohovořit o různých povoláních
 • zeptat se na tel.číslo, e-mail, adresu
 • pohovořit o počasíAventura 1

 Z gramatiky zvládnu:

 • člen určitý a neurčitý (el, la; un, una)
 • rod a číslo podstatných jmen, přechylování a mn.číslo přídavných jmen
 • použití sloves (ser, estar, haber)
 • časování španělských sloves tří základních konjugací v přítomném čase (-ar, -er, -ir), časování nepravidelných sloves (estar, ser, ir, hacer, decir, tener, ver, conocer, traducir...)
 • slovesa se změnou kmenové samohlásky (e>ie, o>ue)
 • zvratná zájmena, zvratná slovesa
 • tázací zájmena (dónde, cómo, qué, de dónde, cuál, cuánto, por qué)
 • předložky (de, del, en, a, al)
 • spojky (y, o , ni, pero, solo, por eso)
 • vykání, zájmena usted/ustedes
 • vazba para + infinitiv
 • přídavná jména buen(o), mal(o); srovnávání

 Konverzační témata:

 • pozdravy, některé evropské země, národnosti, jazyky
 • prázdninové a volnočasové aktivity
 • části dne a každodenní činnost
 • povolání, osobní údaje
 • roční období, počasí
 • číslovky 0-100

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 1 (nakladatelsví Klett, lekce 0-4)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, videa)

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 (A1), popřípadě pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 1).

Typ kurzu:

V tomto kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití španělštiny v běžných, každodenních situacích, se kterými se student ve Španělsku a španělsky hovořících zemích může setkat. Kromě správného užívání gramatiky se bude klást důraz i na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a rovněž na konverzaci ve španělštině. Rozšíříte si vědomosti o španělské reálie v oblasti svátků či běžného života Španělů.

Na konci kurzu budu umět:

 • pohovořit o své rodině a příbuzných
 • zeptat se na věk a říci, kdy mám narozeniny
 • popsat vzhled a vlastnosti osob
 • říci, jaké jsou moje záliby, co umím nebo neumím udělat
 • povídat o filmech či jiných kulturních událostech
 • vyjádřit čas, určit datum, frekvenci aktivit
 • zeptat se na cestu a popsat ji
 • sjednat si schůzku; přijmout/odmítnout pozvání
 • popsat své plány a plány ostatníchAventura 1

 Z gramatiky zvládnu:

 • přivlastňovací zájmena nesamostatná (mi, tu, su...)
 • příslovce (muy, bastante, un poco, nada, todo, mucho)
 • třetí stupeň přídavných jmen
 • slovesa gustar, encantar, interesar
 • vztažné zájmeno que
 • zájmena ve 3. pádě (me, te, le…), zájmena po předložce
 • slovesné vazby: IR A + inf.; TENER QUE + inf.; PODER + inf.
 • slovesa se změnou kmenové samohlásky (e>i)
 • vazby antes de /después de
 • předložky pro vyjádření místa a času

 Konverzační témata:

 • rodina, příbuzenské vztahy, rodinný stav
 • povahové vlastnosti
 • vzhled osob
 • záliby, zájmy, volný čas, město, místa ve městě, orientace ve městě, dopravní prostředky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 1 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, videa).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - začátečníci 3 (úroveň A1, část 3.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2 (A1/A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 2)

Typ kurzu:

V tomto kurzu španělštiny se zaměříme na praktické využití španělštiny v běžných, každodenních situacích, se kterými se student ve Španělsku a španělsky hovořících zemích může setkat. Kromě správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na porozumění rodilým mluvčím z nahrávek a rovněž na konverzaci.

Na konci kurzu:

 • zvládnu pohovořit o svém bydlení, jeho výhodách a nevýhodách, zařízení a jak být zdvořilým hostitelem nebo hostem
 • budu umět vyprávět o svých stravovacích návycích, určit cenu potravin a jak je nakoupit
 • si zvládnu objednat v restauraci a popsat z čeho se skládá pokrm
 • budu umět vyjádřit, co jsem dělal v uplynulých dnech a v minulosti vůbec, vyprávět o svých zážitcích z cest, co jsem dělal naposledy
 • poznám některá přírodní zákoutí Španělska, rozšířím si vědomosti o typické španělské pokrmy či španělskou hudbu
 • bych měl/a ovládat úroveň A1+ Aventura 1

 Z gramatiky zvládnu:

 • neurčitá zájmena (algún, alguno, ningún, ninguno)
 • zájmena ve 4. pádě (lo, la, los, las…)
 • rozšíření použití sloves estar - hay- ser
 • přivlastňovací zájmena samostatná (mío, tuyo, suyo…)
 • neosobní vazby: hay que; (no) se puede; está prohibido
 • kladný a záporný rozkaz pro tykání
 • ukazovací zájmena
 • podmínková souvětí, spojka SI +přítomný čas
 • trpný rod a zvratné se
 • minulý čas jednoduchý pravidelných sloves (hablé, comí, viví)
 • minulý čas jednoduchý nepravidelných sloves (fui, hice, tuve…)
 • příslovce a předložky pro určení polohy předmětu (detrás de, encima de, dentro de…)

 Konverzační témata:

 • části bytu/nábytek
 • předměty používané na cestách
 • nakupování a restaurace
 • jídlo a potraviny
 • cestování a zážitky z cest

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 1 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (opakovací cvičení, tematická cvičení, poslechy, videa).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 3 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Začátečníci 3).

Typ kurzu:

Lekce kurzu Mírně pokročilí 1 jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

Na konci kurzu budu umět:

 • dávat pokyny, rady a poučení ve formálních situacích
 • popsat stav věcí a míst; požádat o pomoc a službu
 • popsat, jak věci vypadají, a vyjádřit na ně svůj názor
 • popsat své nálady a pocity; vyjádřit se k názorům druhých
 • vyjádřit, co zrovna dělám v tuto chvíli
 • vyprávět o dětství a jiných období života
 • popsat místa, osoby a věci v minulosti
 • porovnat minulý a současný život
 • objednat si po internetu

Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

 • rozkazovací způsob pro vykání
 • vazba al +inf
 • předložky por a para
 • spojky pero/sino
 • zájmena ve 3. a 4. pádě
 • sloveso parecer
 • gerundium, estar + gerundium
 • estar + přídavné jméno (stavy)
 • nepravidelná slovesa v přítomném čase prostém (shrnutí)
 • imperfektum (hablaba, comía, vivía)
 • slovesné vazby (estar a punto de, acabar de, volver a …)
 • tvoření příslovcí (-mente)
 • číslovky

 Konverzační témata:

 • hotel, rezervace ubytování, hotelové služby, příprava na cesty
 • oblečení, obchody, nakupování (i přes internet); stav věcí
 • fauna, životní prostředí
 • naše dětství, prožité životní situace
 • reálie zemí Latinské Ameriky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 0-4)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, opakovací cvičení, poslechy, vieda).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

Na konci kurzu budu umět:

 • hovořit o některých významných historických událostech; vyprávět příhody a zážitky z minulosti
 • vyprávět o vztazích
 • pohovořit o tom, jak se slaví různé svátky, jak slavím narozeniny
 • vyprávět, co obvykle dělám; vyjádřit přání a potřeby
 • vyjádřit záměr a účel
 • vyjádřit, co bych dělal/a nebo nedělal/a v určité situaci
 • vyjádřit pocity, které ve mně vzbuzují různé činnosti

Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

 • minulý čas jednoduchý (rozšíření)
 • použití minulého času jednoduchého a imperfekta (I. část)
 • subjunktiv přítomný
 • použití subjunktivu po slovesech vyjadřující přání a ve větách předmětných a účelových
 • zájmena ve 3. a 4. pádě
 • podmiňovací způsob a jeho použití (condicional)
 • vazba soler
 • zpodstatňování přídavných jmen
 • neurčité zájmeno cualquiera

 Konverzační témata:

 • události veřejného života; základní životní události
 • svátky a oslavy, dárky, gratulace, výročí
 • povahové vlastnosti
 • mezilidské vztahy

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2, část 3.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 2).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je poznávání reálií zemí Latinské Ameriky.

Na konci kurzu budu umět:

 • popsat své zdravotní potíže a porozumět radám lékaře
 • dávat pokyny a rady v neformálních situacích
 • vyprávět příběhy a zážitky v minulosti
 • vyprávět smyšlené příběhy
 • vyjádřit minulé děje přerušené jiným dějem
 • rozumět informat. textům a předat informace
 • vyjádřit přání a očekávání
 • hovořit o svých schopnostech a dovednostech

Aventura 2 Z gramatiky zvládnu:

 • rozkazovací způsob (shrnutí)
 • zvratná slovesa (shrnutí)
 • podmiňovací způsob (další použití)
 • gerundium pro vyjádření způsobu a současně probíhajících dějů
 • rozšíření používání minulého času jednoduchého a imperfekta
 • estar v imperfektu + gerundium
 • řeč přímá a nepřímá, souslednost časová
 • složený čas minulý
 • subjunktiv (rozšíření)
 • superlativ absolutní (-ísimo)
 • tvoření zdrobnělin

 Konverzační témata:

 • lidské tělo, zdraví a zdravotní potíže
 • péče o své tělo a zdraví, nemoci, léky
 • tělesná cvičení
 • vyprávění příběhů, detektivky, napínavé příběhy
 • nevšední a extremní zážitky apod.

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 2 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3 (A2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Mírně pokročilí 3).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

Na konci kurzu budu umět:

 • vyjádřit, co se stane v budoucnosti, svoje plány
 • informovat o tom, co někdo řekl, že udělá
 • vyjádřit názor a informaci, kterou si nejsem jistý
 • říci, co se možná stane a co asi udělám
 • vyjádřit, co se stalo, co jsem udělal v nedávné minulosti
 • vyjádřit, jaké pocity v nás vyvolává činnost druhých
 • zpochybnit a zamítnout informaci

 Z gramatiky zvládnu:

 • budoucí čas a jeho použití (hablaré, vazba IR+inf.)
 • podmínková souvětí
 • souslednost časová
 • věty časové (cuando, en cuanto, antes de (que), hasta de (que))
 • subjunktiv pro vyjádření možnosti, hypotézy (Es posible que…), pro popření informace (No creo que…), pro vyjádření pocitů (Me gusta que…)
 • vztažné věty s předložkou
 • minulý čas složený (préterito perfecto compuesto; he hablado) a jeho použití
 • gerundium (opakování)
 • ukazovací zájmena (rozšíření)

Aventura 3 Konverzační témata:

 • znamení zvěrokruhu, astrologiepověry, náboženství
 • studentský život, univerzitní studia
 • svět sportu
 • bydlení, domácí práce, nehody v domácnosti
 • architektura

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 0-4)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1 (B1), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokroč. 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

Na konci kurzu budu umět:

 • vyjádřit děje, které se staly před jiným dějem minulým
 • zhodnotit již známou skutečnost a vyjádřit svůj názor na ni
 • porovnat a říci, že je něco stejné nebo odlišné
 • říci, co jsem se chystal/a udělat, ale nakonec se tak nestalo
 • přesvědčit někoho o něčem, nechat rozhodnutí na druhém apod.

 Z gramatiky zvládnu:

 • všeobecný a neurčitý podmět
 • subjunktiv pro hodnocení skutečnosti (Es una pena que…), pro přenechání rozhodnutí (Como quieras)
 • předminulý čas (había hablado) a jeho použití ve spojení s minulým časem jednoduchým (hablé) a imperfektem (hablaba)
 • vazba Iba + inf.
 • slovesné vazby s infinitivem a gerundiem
 • trpný rod
 • ser/estar/hay (další použití)
 • modální slovesa v minulém čase
 • předložky se slovesy vyjadřující pohybAventura 3

 Konverzační témata:

 • státy světa, jejich obyvatelé; demografie
 • doprava a cestovní ruch; silniční doprava, pohyb na letišti apod.
 • napsat reklamační dopis; stěžovat si na poskytnuté služby
 • umět pohovořit o umění a uměleckých dílech
 • kulturní a společenské události

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 5-7+ lekce opakovací)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2 (B1), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 2).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny. Spojovacím článkem všech lekcí je nejen poznávání španělské kultury, literatury, sportu apod., ale i přiblížení českých reálií španělským mluvčím.

Na konci kurzu budu umět:

 • charakterizovat něco či někoho neurčitého
 • zdůraznit, jak dlouho trvala nějaká činnost
 • vyjádřit, že nějaká okolnost není důležitá
 • napsat motivační dopis a svůj životopis
 • porozumět zprávám o současném společenském a politickém dění
 • reprodukovat informace, které zazněly
 • vyjádřit domněnky

 Z gramatiky zvládnu:

 • subjunktiv ve vztažných větách (Se busca secretaria que sepa…), ve větách hlavních (Sea como sea)
 • vazba estuve + gerundium
 • ser/estar + příčestí minulé
 • časová souslednost s použitím předminulého času
 • budoucí čas složený a jednoduchý pro vyjádření hypotézy
 • aunque + subjunktiv/indikativ
 • subjunktiv minulý (hablara, comiera)
 • podmínková souvětí (Si pudiera lo haría.)
 • nepřímá řeč se subjunktivem minulým (Me dijo que viniera.)
 • subjunktiv minulý pro vyjádření pocitů (Me gustaba que…)
 • složený infinitiv (haber + příčestí minulé)Aventura 3

 Konverzační témata:

 • pracovní pohovor; svět práce; mezinárodní obchod
 • inzeráty
 • charakterové vlastnosti
 • média, veřejný život, internet
 • politika
 • humanitární pomoc, rozvojové země, mezinárodní organizace
 • změny v životě

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Aventura 3 (nakladatelství Klett, lekce 8-10 + lekce opakovací)
 • doplňkové materiály připravené lektorem (tematická cvičení, články, opakovací cvičení, cvičení na rozšíření dané problematiky, poslechy, video, apod.).

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3 (B1/B2), případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v daném kurzu (Středně pokročilí 3).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny.

Nuevo Ven 2

Na konci kurzu:

 • budu schopen dávat instrukce a rady za pomoci ustálených vazeb
 • lépe porozumím novinovým článkům a budu se v nich dobře orientovat
 • budu umět lépe napsat formální dopis a budu schopen posoudit míru formálnosti a respektu, jaký je třeba zvolit vzhledem k nově nabyté slovní zásobě a vazbám
 • budu vědět, jak vypadá typický pracovní pohovor a budu schopen zodpovědět kladené otázky vhodnou formou
 • zvládnu mluvit o rozdílech života ve městě a na vesnici
 • budu schopen vyjádřit, jak se udržovat ve formě a další doporučení

 Z gramatiky zvládnu:

 • slovesa vyjadřující nutnost či povinnost (tener que, haber que, haber de, deber) a rozdíly mezi nimi
 • slovesa, která disponují jednou a více předložkami (hablar de, creer a, creer en, pensar en, pensar de)
 • opakování srovnávání jak u pravidelných, tak nepravidelných sloves a superlativ absolutní (buenísimo, grandísimo, malísimo)
 • diskurzní spojky (además, por una parte, sin embargo, así que, por lo tanto)
 • časové věty za pomoci některých spojek (seguir + gerundium, llevar + gerundium, antes de/después de, siempre que)
 • vztažná zájmena (que, quien, el que, cual)
 • gerundium perfekta a infinitiv perfekta (Muchos estudiantes trabajan cuidando niňos o poniendo copas)

 Konverzační témata:

 • zdravotnictví ve Španělsku a pohled společnosti na toto téma, srovnání veřejného a soukromého sektoru zdravotnictví
 • rozdíl v životě mezi Španělskem a USA, život hispánců v USA
 • univerzity ve Španělsku - profese, které hledají práci (v této souvislosti je vhodný simulovaný příklad pracovního pohovoru ve španělštině)
 • edukativní využití internetu - jak moc hledáme na internetu jen potřebné věci
 • naše závislosti

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 1-4
 • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1 (B2-) , případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v daném kurzu (Pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny, případné cvičné testy na certifikát DELE.

Nuevo Ven 2

Na konci kurzu:

 • budu schopen mluvit o systému spravedlnosti ve Španělsku
 • budu vědět, jak podat trestní oznámení ve Španělsku
 • budu ovládat slovní zásobu o životním prostředí a přírodních katastrofách
 • si zvládnu přečíst a porozumět pracovní smlouvě
 • zvládnu porozumět literárnímu textu a napsat o něm resumé
 • se budu umět vyjádřit na téma postavení ženy ve společnosti a diskriminaci

 Z gramatiky zvládnu:

 • důsledkové věty (tan, tanto, de manera, modo que, por lo tanto, luego…)
 • opakování různých forem budoucnosti
 • vyjádření lítosti pomocí sloves tener que a deber v různých časech (Debía haber denunciado el robo antes)
 • zájmeno lo v různých funkcích ve větě (Ya hemos mencionado lo peligroso que es construir casas en los lechos de los ríos/Ese río es de lo más peligroso)
 • tvorba slov - přídavná jména (natural, responsable, gigante, furioso…)
 • zvolací věty (Qué bella es la vida!)
 • předminulý konjunktiv a jeho použití (Estas blanco como si hubieras visto un fantasma.)
 • adverbiální vazby s konjunktivem (Puede que a Ignacio le haya molestado el chiste que le contaste.)
 • podmínkové věty s předminulým konjunktivem (Que habría pasado si el coronel don Mariano Trisán hubiera vivido muchos aňos más?)

 Konverzační témata:

 • systém spravedlnosti a chod soudů ve Španělsku
 • jak získat řidičský průkaz - pravidla, značky apod.
 • životní prostředí a živelné katastrofy
 • pracovní svět a prostředí Španělska
 • nový styl života ve Španělsku
 • vybraní španělsky mluvící spisovatelé

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 5-8
 • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - pokročilí 3 (úroveň B2, část 3.)

Tento kurz španělštiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 2 (B2) , případně pro zájemce o studium, kteří ovládají látku probíranou v předchozích kurzech.

Typ kurzu:

Lekce jsou orientovány na praktické využití jazyka nejen v běžných, každodenních situacích, ale zaměřují se také na lepší a erudovanější vyjádření studenta. Kromě procvičování správného užívání gramatiky je kladen velký důraz na konverzaci a rozšiřování slovní zásoby. Dle zájmu studentů je také možné zapojovat pravidla jihoamerické varianty španělštiny, případné cvičné testy na certifikát DELE.

Nuevo Ven 2

Na konci kurzu:

 • budu umět hovořit o investigativní novinařině
 • budu vědět, jak napsat kritiku či recenzi na film
 • zvládnu převyprávět děj filmu
 • budu umět hovořit o španělské gastronomii
 • budu schopen přečíst si a porozumět návodu na přístroj
 • budu umět prakticky veškerou španělskou gramatiku a budu mít dostatečnou slovní zásobu, abych zvládla nejen každodenní konverzaci, ale také erudovaný rozhovor na jakékoli téma

 Z gramatiky zvládnu:

 • výrazy, které mění význam při použití ser nebo estar (ser listo, estar listo)
 • trpný rod a jeho použití
 • nepřímá řeč - jaký čas musíme zvolit, když převádíme text z přímé do nepřímé řeči
 • opakování minulých časů (jednoduchý, imperfektum, předminulý)
 • různé užijí předložek A, Para, Por
 • způsobové věty (como, conforme, según, de modo, manera que, sin que; Yo llegué a este país sin hablar el idioma, igual que lo que le ocurre a Flor.)
 • rozdíl mezi dvojí formou předminulého konjunktivu (hubiera hablado či hubiese hablado)
 • slovesné vazby značící ukončení děje (acabar de, dejar de)
 • nuance mezi slovesy objevující se v testech DELE

 Konverzační témata:

 • španělská a hispanoamerická kinematografie a rozdíl mezi nimi
 • španělská gastronomie
 • věda a vědecké pokroky a ohlednutí za sci-fi 19. století
 • tisk v období válek
 • témata používaná v certifikátech DELE

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Nuevo Ven 3 (nakladatelství Edelsa, F. Castro, M. Fernando) - lekce 9-12
 • materiály připravené lektorem (tematické poslechy, videa, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů španělštiny

Kurz španělštiny - obchodní španělština (úroveň A2/B1)

Tento kurz španělského jazyka pro obchodní účely je určen pro absolventy kurzu Začátečníci 3 (A1+), případně pro zájemce o studium, kteří mají minimální znalosti jazyka na úrovni A2. Vzhledem ke specifické náplni tohoto kurzu je možné propojit širší spektrum studentů se znalostmi A2-B1.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka při obchodních schůzkách, na pracovním pohovoru nebo při prezentaci tématu obvyklého pro obchodní prostředí (představení produktu/služby, zmínění jeho výhod/nevýhod apod.). Stranou nezůstává ani slovní zásoba a praktické situace spojené s obchodním prostředím (rezervace hotelu, letenky, půjčení automobilu…). Každé téma je propojeno s konkrétním gramatickým jevem.

Na konci kurzu:

 • budu umět zarezervovat hotel, letenku nebo automobil
 • rozumím inzerátům s pracovními nabídkami
 • budu schopen absolvovat pracovní pohovor
 • umím v rozhovoru oponovat, vyjádřit pochybnosti nebo námitky
 • budu mít základní přehled o španělském firemním prostředí a kulturních rozdílech
 • se budu orientovat ve slovní zásobě internetu (web, e-shop, marketing…)
 • ovládám základní ekonomickou slovní zásobu (DPH, investice, úrok apod.)en equipoes 1 libro del alumno

 Z gramatiky zvládnu:

 • minulé časy a jejich kontrast (fue x era x ha sido x había sido)
 • budoucí čas (hablaré, hablarás, hablará…)
 • rozkazovací způsob kladný/záporný (haz x no hagas…)
 • vedlejší věty příčinné (Me urge recibir la transferencia, porque tengo que pagar el piso)
 • akuzativ singuláru
 • přímá řeč a citace (Lo vi en la tele. - Pedro dijo que lo había visto en la tele.)

 Konverzační témata:

 • rezervace hotelu, letenky, automobilu při obchodní cestě
 • pracovní pohovor, rozhovor s významnými osobnostmi
 • kulturní rozdíly mezi českým, španělským a latinskoamerickým obchodním prostředím
 • nakupování na internetu
 • ekonomická témata (v bance, hodnocení prodejů ve firmě, diskuse o růstu/poklesu ekonomiky, ekonomická krize ve Španělsku apod.)

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • En equipo.es 1 – vybrané kapitoly pro sjednocení úrovně (lekce 5 – 8)
 • En equipo.es 2 (lekce 1-4)
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů španělštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma