Albánský jazyk

 
 
 

Albánština tvoří samostatnou malou větev indoevropských jazyků, jelikož byla ovlivněna nejen řečtinou a latinou, ale také slovanskými jazyky. Albánsky mluví přes 6 miliónů obyvatel v Albánii (v překladu „Země orlů“) a Kosovu. V okolních zemích Albánie se také nacházejí početné menšiny albánsky mluvících lidí. Přestože albánština používá latinku, je považována za jeden z nejstarších evropských jazyků.