Litevský jazyk

 
 
 

Litevština a lotyština jsou posledními živými východobaltskýmy jazyky indoevropské jazykové rodiny. Litevsky mluví nejen 2,9 obyvatel Litvy (tam je úředním jazykem), ale také litevská menšina v Polsku či v USA. Litevština je rovněž jedním z 23 úředních jazyků EU. Věděli jste, že litevština nerozlišuje pouze mužská a ženská příjmení? Podle koncovky v ženském příjmení lze také poznat, zda je vdaná, či svobodná. Dále v litevštině nenajdete skoro žádné vulgarismy.