Jazyková úroveň C2

Porozumění

Poslech – Student bez potíží rozumí jakémukoli druhu mluveného projevu, živého či vysílaného. Pokud má trochu času zvyknout si na specifické rysy výslovnosti rodilého mluvčího, nemá potíže mu rozumět ani tehdy, mluví-li rychle.

Čtení – Student snadno čte všechny formy písemného projevu, včetně abstraktních textů náročných svou stavbou i jazykem, jako jsou např. příručky, odborné články a krásná literatura.

Mluvení

Ústní interakce – Student se dokáže zapojit do jakékoli konverzace nebo diskuse. Dobře zná idiomatické a hovorové výrazy. Umí se plynule vyjadřovat a přesně sdělovat jemnější významové odstíny. Narazí-li při vyjadřování na nějaký problém, dokáže svou výpověď přeformulovat tak hladce, že to ostatní ani nepostřehnou.

Samostatný ústní projev – Student umí podat jasný plynulý popis nebo zdůvodnění stylem vhodným pro daný kontext a opírajícím se o efektivní logickou strukturu, která pomáhá posluchači všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je.

Psaní

Písemný projev – Student umí napsat jasný plynulý text vhodným stylem. Dokáže napsat složité dopisy, zprávy nebo články a vystavět text logicky tak, aby pomáhal čtenáři všimnout si důležitých bodů a zapamatovat si je. Umí psát resumé a recenze odborných nebo literárních prací.

>> více informací o jazykové úrovni C2

 

Nevíte, jaká je Vaše úroveň?

Ověřte si ji v některém z našich roz. testů, které jsou připraveny nejen pro naše studenty. Výsledky Vám přijdou automaticky na e-mail po dokončení testování. Hodně štěstí!

Přejít na rozřazovací testy

Zdroj: Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF)