Jazykové zkoušky a certifikáty z francouzštiny

Francouzštinu studujeme každý z jiného důvodu. Někdo pro vlastní dobrý pocit, jiný kvůli cestování, lepší práci či studiu v zahraničí. Jsou situace, kdy potřebujete znát pouze svou přibližnou úroveň v daném jazyce, pak vám postačí využít online test z francouzštiny. Jindy je nutné úroveň francouzštiny doložit oficiálně, tzn. složit některou jazykovou zkoušku a získat tak certifikát o jazykové úrovni. 

Při výběru vhodné zkoušky z francouzštiny dbejte na následující aspekty:

 • účel, za kterým zkoušku z francouzštiny skládáte: univerzita v zahraničí, na které chcete studovat, bude chtít vidět certifikát mezinárodní, zaměstnavatel v cizině může vyžadovat odbornou mezinárodní zkoušku a česká firma se spokojí třeba i s českou státní zkouškou z francouzštiny, jinými slovy některé zkoušky jsou vhodné pouze pro využití v ČR, jiné mají jméno po celém světě,
 • časové omezení certifikátu z francouzštiny - ano, všichni zapomínáme, proto některé zkoušky mají omezenou platnost, jiné platí doživotně,
 • úroveň zkoušky - budu se hlásit na zkoušku konkrétní úrovně, nebo zvolím všeobecné testování a nechám si úroveň stanovit (TCF, TEF),
 • jak snadné je zkoušku složit, jinými slovy, jak často testování probíhá (každý měsíc, nebo pouze jednou ročně),
 • a konečně cena zkoušky a celkové náklady (přípravný kurz, učebnice, cestovné na zkoušku atd.).

1. Diplôme d'études en langue française / Diplôme approfondi en langue française (zkoušky DELF / zkoušky DALF)

Zkoušky DELF / DALF uděluje francouzské Ministerstvo školství prostřednictvím pověřených lokálních institutů. V ČR můžete zkoušky skládat celkem na 7 místech, a to ve Francouzském institutu v Praze nebo v jedné z francouzských aliancí. Zkouškám DELF a DALF pokrokově předchází zkouška DILF (Diplome Initial de Langue Française), což je certifikace základů francouzského jazyka (A1.1). Jazykové úrovně jednotlivých zkoušek odpovídají jazykovým stupňům podle Společného evropského referenčního rámce (SERR), takže máte možnost získat certifikát ke kterékoli z těchto zkoušek:

zkousky z francouzstiny delf dalf

 • DILF A1.1 
 • DELF A1
 • DELF A2
 • DELF B1
 • DELF B2
 • DALF C1
 • DALF C2

Nižší stupně zkoušek (tedy DELF) se navíc dají absolvovat i ve variantách pro děti (do 12 let) a mládež (do 17 let) nebo se zaměřením na pracovní sféru s primárním uplatněním pro získání zaměstnání ve frankofonním světě. Diplomy získané ve všech těchto variantách zkoušky jsou na dané pokročilosti plně ekvivalentní a nenesou žádné speciální označení varianty. Jedná se o tyto zkoušky:

 • DELF tout public - základní varianta zkoušky pro širokou veřejnost
 • DELF Prim - zkouška pro žáky základních škol od 7 do 12 let, dostupná pouze po úroveň A1
 • DELF Junior - zkouška pro studenty mezi 12 a 17 lety, skládaná ve veřejných zkouškových centrech
 • DELF Scolaire - zkouška pro studenty mezi 12 a 17 lety, skládaná na partnerských středních školách
 • DELF Pro - profesní varianta zkoušky zacílená na dorozumění se v pracovním prostředí

Zkoušky se konají několikrát do roka, termíny nabízené jednotlivými zkušebními centry v ČR se přitom liší. Jejich obsahem na všech úrovních jsou čtyři části: poslech, čtení, psaní a ústní část (v interakci s porotou). Certifikáty DELF / DALF mají neomezenou platnost a jsou uznávané po celém světě, ať už jako jazykové osvědčení uchazeče o studium na zahraničních (frankofonních) školách nebo při hledání zaměstnání. Ceny zkoušek pro dospělou veřejnost se pohybují mezi 1400 a 3500 Kč, přičemž se opět mohou lišit podle toho, které testovací centrum si zvolíte. Diplomy na úrovni B1 a vyšší mohou od 1. 9. 2015 v ČR nahradit volitelnou jazykovou část maturitní zkoušky.

Zkušební testy: DELF, DALF

2. Test de Connaissances du Français (zkoušky TCF)

Mezinárodně uznávaný certifikát, platný však pouze 2 roky, aby vypovídal o aktuální úrovni jazyka testovaného. Zkouška má 3 povinné části (poslech, čtení, gramatika) a 2 volitelné (mluvení, psaní). Testuje se formou "multiple-choice", tzn. vybírá se vždy jedna správná odpověď ze čtyř. Celkem je 76 otázek, v testu lze získat max. 699 bodů. Uchazeči všech pokročilostí skládají stejný test, kdy výsledné bodové ohodnocení určí úroveň znalostí každého kandidáta na stupnici odpovídající úrovním A1 až C2.

Mimo základní variantu pro veřejnost jsou k dispozici testy v dalších dvou variantách:

 • TCF Tout public - varianta pro běžnou veřejnost
 • TCF ANF - varianta pro zájemce o francouzské občanství
 • TCF DAP - varianta pro zájemce o studium na francouzské univerzitě

V ČR lze TCF složit např. ve Francouzském institutu v Praze. Při dosažení skóre minimálně 300 bodů (úrovně B1) lze touto zkouškou v ČR nahradit volitelnou jazykovou část maturitní zkoušky z francouzštiny.

3. Test d'évaluation du Français (zkoušky TEF)

Test uznávaný na mezinárodní úrovni pro pracovní a studijní účely, příp. v případě stěhování se do frankofonních zemí. Certifikát je platný pouze 2 roky, zkoušku TEF lze v ČR složit pouze ve Francouzském institutu v Praze. TEF je modulární test, dle svého záměru se uchazeč registruje ke konkrétní verzi testu. Bližní informace k testování TEF naleznete zde.

 • TEF - pro žadatele o studium na univerzitě
 • TEF Naturalisation - pro žadatele o francouzské/švýcarské občanství
 • TEF Carte de résident - pro žadatele o French Resident Card
 • TEF Canada - pro žadatele o imigraci do Kanady
 • TEF Québec (TEFAQ) - pro žadatele o imigraci do Québecu

U zkoušek TEF skládají testovaní všech úrovní stejný test, jehož výsledkem je zařazení do úrovně odpovídající pokročilostem A1 až C2. TEF se skládá ze tří povinných částí (porozumění písemnému a ústnímu projevu, slovní zásoba a struktura jazyka) a dvou volitelných částí (samostatný písemný a ústní projev).

4. The European Language Certificate Français (zkoušky telc Français)

Jazykové certifikáty telc, neboli "Eurocertifikáty" vytváří na základě požadavků SERR německá společnost telc GmbH, testování je dostupné v celkem 10 evropských jazycích. Jazykové úrovně, které si takto lze otestovat jsou tyto:

 • telc Français A1
 • telc Français A2
 • telc Français B1
 • telc Français B2

Existují rovněž varianty pro děti (A1 – B2) a profesní zkouška na úrovni B1. Zkoušky se skládají ze čtení, psaní, poslechu a ústní části, které se účastní několik kandidátů najednou. V ČR je možné zkoušky absolvovat na Univerzitě Jana Amose Komenského v Praze. V jednom roce jsou vypsané 3 termíny pro všechny jazykové úrovně a cena je 1950 – 3000 Kč. Diplomy jsou výslovně uznávány v některých zemích EU a v Turecku za účelem studia nebo práce, případně pro získání povolení k pobytu.

5. Les Diplômes de Français Professionnel (diplomy z profesní francouzštiny)

Diplomy z profesní francouzštiny vydává Pařížská obchodní komora CCI Paris Ile-de-France. Diplomy jsou uznávány po celém světě, mají neomezenou platnost a dokládají jazykové znalosti v příslušném oboru. Získat tak můžete:

 • Diplom z obchodní francouzštiny
 • Diplom z francouzštiny pro cestovní ruch/hotelnictví/gastronomii
 • Diplom z francouzštiny pro mezinárodní vztahy
 • Diplom z francouzštiny pro zdravotnictví
 • Profesní diplom pro sekretariát

Písemnou část zkoušky skládají testovaní na počítači, následuje ústní část. Zkoušku lze složit od 16 let, v ČR zkoušky pořádá Francouzský institut v Praze.

6. European Consortium for the Certificate of Attainment in Modern Languages (ECL) - zkoušky ECL

Jedná se o jednotný systém jazykových zkoušek v členských státech EU. Řídí se tedy opět doporučeními SERR a certifikáty jsou platné v celé EU (a navíc i v kandidátských zemích). Tento certifikát z francouzštiny se tedy jistě bude hodit, pokud byste usilovali o možnost práce či studia v rámci EU. Francouzština se testuje dvakrát do roka (zpravidla v dubnu a v prosinci) v testovacích centrech po celém světě. V ČR si můžete vybrat mezi Prahou, Ostravou, Olomoucí a Českými Budějovicemi. Zkoušky ECL se provádí pro následující úrovně:

 • ECL A2
 • ECL B1
 • ECL B2
 • ECL C1

Ve všech případech zkoušky zahrnují ústní projev, poslech s porozuměním, psaní textu a čtení s porozuměním. Cenu zkoušky z francouzštiny si určuje příslušné testovací centrum a v ČR se pohybuje se kolem 3000 Kč. Získaný certifikát platí doživotně. Zkušební testy si můžete projít na oficiálních stránkách ECL.

7. Státní jazykové zkoušky z francouzštiny (SJZ)

Klasickou státnici si můžete udělat v několika různých obtížnostech:

 • Státní jazyková zkouška základní (B1)
 • Státní jazyková zkouška všeobecná (C1)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor překladatelský (C2)
 • Státní jazyková zkouška speciální pro obor tlumočnický (C2)

Tyto zkoušky se konají na jaře a na podzim na českých jazykových školách s právem státní jazykové zkoušky (speciální SJZ se skládá pouze v Praze a před jejím absolvováním je třeba mít splněnou všeobecnou zkoušku na úrovni C1). Na všech úrovních vás čeká písemná a ústní část (s rozestupem několika týdnů). Diplom, který takto získáte je relevantní pouze v ČR, v zahraničí jej neuznávají. U českých zaměstnavatelů s ní však nejspíš bez problémů uspějete. Cena SJZ se značně liší pro jednotlivé stupně: za zkoušku na úrovni B2 zaplatíte 3500 Kč, u C1 je to 4200 Kč a u C2 7000 Kč nebo 8500 Kč podle varianty (nejdražší SJZ je zkouška tlumočnická).