Jazyková úroveň B2

Porozumění

Poslech – Student rozumí delším promluvám a přednáškám a dokáže sledovat i složitou výměnu názorů, pokud téma dostatečně zná. Rozumí většině televizních zpráv a programů týkajících se aktuálních témat. Rozumí většině filmů ve spisovném jazyce.

Čtení – Student rozumí článkům a zprávám zabývajícími se současnými problémy, v nichž autoři zaujímají konkrétní postoje či stanoviska. Rozumí textům současné prózy.

Mluvení 

Ústní interakce – Student se dokáže účastnit rozhovoru natolik plynule a spontánně, že může vést běžný rozhovor s rodilými mluvčími. Dokáže se aktivně zapojit do diskuse o známých tématech, vysvětlovat a obhajovat svoje názory.

Samostatný ústní projev – Dokáže se srozumitelně a podrobně vyjadřovat k široké škále témat, která se vztahují k oblasti jeho zájmu. Umí vysvětlit své stanovisko k aktuálním otázkám a uvést výhody a nevýhody různých řešení. 

Psaní 

Písemný projev – Student umí napsat srozumitelné podrobné texty na širokou škálu témat souvisejících s jeho zájmy. Umí napsat pojednání nebo zprávy, předávát informace, obhajovat nebo vyvracet určitý názor. V dopise dovede zdůraznit, čím jsou pro něj události a zážitky osobně důležité.

>> více informací o jazykové úrovni B2

 

Nevíte, jaká je Vaše úroveň?

Ověřte si ji v některém z našich roz. testů, které jsou připraveny nejen pro naše studenty. Výsledky Vám přijdou automaticky na e-mail po dokončení testování. Hodně štěstí!

Přejít na rozřazovací testy

Zdroj: Rada Evropy: Společný evropský referenční rámec pro jazyky (CEF)