Angličtina pro děti - předškoláci (3–6 let) - Brno

Předškolní období může být pro některé z dětí čas, kdy udělají své první krůčky v angličtině. Toto období je ideální pro prvotní seznamování se s cizím jazykem. Dítě přijímá cizí jazyk přirozeně jako všechno nové, čím je ve svém věku obklopené. Vstřebává cizí jazyk při běžných činnostech stejným způsobem, jako když se učí svůj mateřský jazyk. Reaguje spontánně na hry, příběhy, říkanky a písničky. 

U předškolních dětí v kurzech angličtiny využíváme audioorální metodu výuky, kdy děti nepíší, ani nečtou. Děti naslouchají a budují si kladný vztah k jazyku. Hrají si, přijímají jazyk nenásilným způsobem a přitom se zároveň učí. 

Na co se u nás můžete těšit? Nechce se překvapit, aktuálně hledáme vhodné prostory, které bychom rádi přizpůsobili právě a výhradně k výuce dětí předškolního věku.