Stylistika češtiny nejen pro profesionály

Váháte při volbě nejpřiléhavějšího výrazu, slovního spojení nebo větné konstrukce? Chcete se lépe orientovat ve stylech češtiny a psát s větší lehkostí a jistotou? Čtyřhodinový stylistický kurz (nejen) pro jazykové profesionály.

Jak jste na tom s češtinou?

Připravili jsme 2 testy, které vás prověří. Začít můžete jednodušší variantou A. Nejen pro pokročilejší češtináře je pak připravena varianta B.

Potřebujete, aby byly vaše texty nejen pravopisně bezchybné, ale také stylově vytříbené? Udělejte k tomu první krok! Kurz je vhodný pro autory textů všech typů, redaktory, překladatele a další jazykové profesionály.

Termíny kurzů češtiny pro Čechy

Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Čeština pro Čechy
Stylistika
Pátek 09:00 - 13:00
Online, uč.: MS Teams 1
04.10.2024
04.10.2024
5x
45 min.
1 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz probíhá formou ONLINE výuky

Cena kurzu zahrnuje 21% DPH.

Co se v kurzu stylistiky češtiny probírá

V kurzu postupně probereme několik desítek stylisticky zajímavých jevů z oblasti slovní zásoby i gramatiky. Všechny jazykové příklady budou představeny v přirozených kontextech a pro snadnější pochopení nezřídka vyloženy v širších souvislostech (např. historických).

Výběr z témat kurzu:

  • užívání zájmena svůj (poučky vs. úzus),
  • čísla a číslice v textu,
  • cizí slova v češtině, jejich skloňování (včetně osobních jmen) a časování, slova významově zrádná,
  • (ne)nápadné významové a stylové posuny českých slov,
  • změny slovesných vazeb,
  • tzv. nepravé vedlejší věty atd.

Zazní mnohá doporučení týkající se dobré stylizace textu, a to bez ohledu na jeho typ (e-mail, FB status, blog, odborný text, popularizační článek aj.). Účastníci se seznámí s některými užitečnými příručkami vhodnými pro budoucí samostatnou práci.
Po skončení kurzu je lektor studentům k dispozici k individuálním konzultacím.

Kde kurzy probíhají

Online: odkaz, na kterém setkání proběhne, je poslán účastníkům před zahájením kurzu
Brno: Jazykovécentrum Correct - Jakubská 1, Brno (mapa)
Praha: Karlovo náměstí 5, palác Charitas, budova B, 1. patro (mapa), jazyková škola p. Shadafnha

Ohlasy na kurz

Mělo by to být delší, protože je to hrozně zajímavé a lektor zajímavě vypráví.

klientka ze Citibank

Netušil jsem, že mi čeština toho ještě tolik tají :)

Jan Kadlec