Kurz české interpunkce

Interpunkční pravidla češtiny budí respekt i u mnoha jazykových profesionálů. Pochopte je – a možná si je zamilujete! Intenzivní čtyřhodinový kurz věnovaný čárkám, tečkám, středníkům, pomlčkám a dalším vás jistě nadchne.

Jak jste na tom s češtinou?

Připravili jsme 2 testy, které vás prověří. Začít můžete jednodušší variantou A. Nejen pro pokročilejší češtináře je pak připravena varianta B.

Získejte jistotu v pravopisné oblasti, která je v češtině často považována za jednu z nejobtížnějších. Kurz je vhodný pro redaktory, překladatele, copywritery a všechny, kteří usilují o to, aby jejich texty byly pravopisně správné do poslední tečky.

Termíny kurzů češtiny pro Čechy

Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Čeština pro Čechy
Interpunkce
Pondělí 09:00 - 13:00
Online, uč.: MS Teams 2
23.09.2024
23.09.2024
5x
45 min.
1 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz probíhá formou ONLINE výuky

Cena kurzu zahrnuje 21% DPH.

Co se v kurzu české interpunkce probírá

V kurzu systematicky probereme všechna významná pravidla týkající se všech našich interpunkčních znamének. Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci kurzu budou průběžně ověřovat při korekturách běžných textů administrativní a odborné povahy.

Výběr z témat:

  • čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.),
  • čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.),
  • čárky v infinitivních konstrukcích,
  • psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo,
  • užívání spojovníku, pomlčky, dvojtečky, uvozovek, závorek atd.

Po skončení kurzu je lektor studentům k dispozici k individuálním konzultacím.

Kde kurzy probíhají

Online: odkaz, na kterém setkání proběhne, je poslán účastníkům před zahájením kurzu
Brno: Jazykové centrum Correct - Jakubská 1, Brno (mapa)
Praha: Karlovo náměstí 5, palác Charitas, budova B, 1. patro (mapa), jazyková škola p. Shadafnha

Ohlasy na kurz

Lektor výborný! Doporučuji!

Alena Králová

Je třeba držet krok s dobou. Neustále se něco mění, nechci usnout "na vavřínech".

Květuše Nejezchlebová