Kurz české interpunkce

Interpunkční pravidla češtiny budí respekt i u mnoha jazykových profesionálů. Pochopte je – a možná si je zamilujete! Intenzivní čtyřhodinový kurz věnovaný čárkám, tečkám, středníkům, pomlčkám...

Jak jste na tom s češtinou?

Připravili jsme 2 testy, které vás prověří. Začít můžete jednodušší variantou A. Nejen pro pokročilejší češtináře je pak připravena varianta B.

Získejte jistotu v pravopisné oblasti, která je v češtině často považována za jednu z nejobtížnějších. Kurz je vhodný pro redaktory, překladatele, copywritery a všechny, kteří usilují o to, aby jejich texty byly pravopisně správné do poslední tečky.

Termíny kurzů češtiny pro Čechy

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

Cena kurzu zahrnuje 21% DPH.

Co se v kurzu české interpunkce probírá

V kurzu systematicky probereme všechna významná pravidla týkající se všech našich interpunkčních znamének. Výklady se budou opírat o jasné modelové příklady a jejich pochopení si účastníci kurzu budou průběžně ověřovat při korekturách běžných textů administrativní a odborné povahy.

Výběr z témat:

  • čárky ve větě jednoduché (několikanásobné větné členy, přívlastky volné a těsné, výrazy, které pozbyly větné platnosti, přístavky aj.),
  • čárky v souvětí (souvětí podřadná a souřadná, typy poměrů mezi větami aj.),
  • čárky v infinitivních konstrukcích,
  • psaní čárek před spojkami a, i, ani, nebo,
  • užívání spojovníku, pomlčky, dvojtečky, uvozovek, závorek atd.

Po skončení kurzu je lektor studentům k dispozici k individuálním konzultacím.

Kde kurzy probíhají

Brno: Jazykové centrum Correct - Kozí 2, Brno (mapa)
Praha: Karlovo náměstí 5, palác Charitas, budova B, 1. patro (mapa), jazyková škola p. Shadafnha

Ohlasy na kurz

Lektor výborný! Doporučuji!

Alena Králová

Je třeba držet krok s dobou. Neustále se něco mění, nechci usnout "na vavřínech".

Květuše Nejezchlebová