Letní kurzy čínštiny

Pro letní období 2016 jsme pro Vás připravili intenzivní kurz čínštiny, ve kterém si v poměrně krátké době osvojíte "základy" gramatiky a orientaci v běžných situacích. Kurz lze považovat jako jazykové a kulturní minimum před cestou do ČLR.
Letní kurzy čínštiny probíhají v Correctu ve skupinkách v počtu 4-8 studentů.

Domníváte se, že musí být ohromně těžké se čínštině naučit? Pak si přečtěte článek lektora Libora, ve kterém zmiňuje 11 důvodů proč je čínština jednodušší, než si myslíte.

Letní kurzy čínštiny Brno

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

    

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz čínštiny - úplní začátečníci = začátečníci 1

  Tento kurz čínštiny je určen pro všechny zájemce o čínský jazyk, kteří se chtějí začít učit čínsky nebo pro ty, kteří již s čínštinou zkušenosti mají a chtějí si prohloubit své základy, zlepšit výslovnost či se dozvědět více o efektivním studiu čínštiny.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití čínštiny v běžných, každodenních situacích, přičemž na začátku je kladen velký důraz na nácvik správné čínské výslovnosti.

  kurzy cinstiny brno

  Na konci kurzu:

  • budu schopen navázat komunikaci v čínštině
  • budu si jist svou výslovností
  • budu schopen reagovat na základní podněty v čínštině bez zbytečného přemýšlení
  • budu se orientovat v tématech představení, návštěva, v kavárně
  • zvládnu fonetický přepis čínštiny
  • budu ovládat základy čínského písma

  Z gramatiky zvládnu:

  • základní pozdravy a rozloučení
  • osobní zájmena
  • tvořit otázku pomocí koncové částice „吗ma“ a „呢ne“
  • tvořit zápor pomocí záporky „不bu“
  • částici ukončenosti děje „了 le“
  • názvy států a národností (pomocí slova „人 ren“)
  • slova „oba, všichni“ (都dou) a „taky“ (也ye)
  • přivlastňovací zájmena
  • počítání 0 – 100 000 000
  • tvoření časových údajů (měsíce, dny v týdnu, hodiny)
  • tvoření a porozumění cenových údajů

  Konverzační témata:

  • představení, zahájení rozhovoru
  • místo původu, státní příslušnost
  • „co budeš pít“, návštěva restaurace, kavárny
  • v práci
  • ceny

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Comprehensive Mandarin Textbook (pozn. učebnice je v anglickém jazyce, ale veškerý probíraný obsah bude vysvětlen v češtině, tzn. znalost angličtiny není pro studium podmínkou)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů čínštiny

 • Kurz čínštiny - začátečníci 2

  Tento kurz čínského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří zvládají fonetický přepis čínštiny a ovládají základy čínského písma.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je i nadále kladen na nácvik správné čínské výslovnosti jednotlivých slov a celých vět.

  kurzy cinstiny brno

  Na konci kurzu:

  • budu rozumět známým každodenním výrazům a základním frázím a budu je umět používat
  • se dokážu jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně
  • se budu orientovat v tématech: telefonát, schůzky, práce, v restauraci, v obchodě, ve městě, doprava

  Z gramatiky zvládnu:

  • otázku „请问qingwen - „Prosím, mohl bych se zeptat?“ a slovo „prosím?“ (请 qing)
  • umístění v prostoru pomocí slova „在zai“, ujišťovací otázka pomocí „好吗 haoma“
  • umístění v prostoru pomocí slova „有 you“
  • slova „zde“ (这儿 zher), „tam“ (那儿nar) a tvoření vět s nimi
  • slovo „nebo“ (还是haishi), návrh pomocí slova „吧ba“
  • směry (vlevo, vpravo, nahoře, dole)

  Konverzační témata:

  • telefonát
  • plánování schůzky
  • schůzka
  • návštěva u přátel
  • orientace ve městě

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Comprehensive Mandarin Textbook (pozn. učebnice je v anglickém jazyce, ale veškerý probíraný obsah bude vysvětlen v češtině, tzn. znalost angličtiny není pro studium podmínkou)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů čínštiny

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma