Pokud jste se někdy pozastavili nad tím, proč se učit čínsky, tak jste jistě dospěli k názoru, že čínština je rozhodně jazykem budoucnosti a znát alespoň základy se vyplatí.

kurzy čínštiny brno

Čínština v celosvětovém měřítku přitahuje čím dál tím více zájemců. Vzrůstající zájem o studium čínštiny souvisí s nejen rostoucím ekonomickým významem Číny a cestovním ruchem, ale také s bohatstvím tradiční čínské kultury – např. tradiční čínská medicína, čínská bojová umění, kaligrafie, umění, myšlení a spousty dalších.

Lektor čínštiny Libor sepsal 11 důvodů, proč je čínština jednodušší, než si myslíte 🙂

11 důvodů proč je čínština jednodušší, než si myslíte:

1) V čínštině nejsou předpony ani přípony, tvar slov se v rozdílných kontextech nemění (na rozdíl od češtiny, němčiny, japonštiny či indonéštiny).

2) Spousta slov se v čínštině používá zároveň jako rozdílné slovní druhy (např. slovo překladatel znamená i překládat).

3) Čínština nemá žádný komplikovaný systém časů (jako angličtina).

4) V čínštině chybí shoda přísudku s podmětem.

5) Gramaticky se v čínštině nerozlišují rody (mužský, ženský, střední).

6) V čínském jazyce se téměř nepoužívají koncovky množného čísla.

7) Čínština má malý počet slabik (cca 400).

8) Čínská slova se skládají, například výraz „slavný“ je složen ze slabik „mít“ a „jméno“, což jsou hojně frekventovaná slova, která dále s jinými slabikami tvoří další čínská slova.

9) Díky stejné struktuře věty jako čeština a angličtina (SVO: podmět – přísudek – předmět) se nemusíme učit principiálně novou strukturu (záležitost japonštiny, korejštiny nebo v menší míře ruštiny).

10) Navzdory obecnému přístupu není v žádném případě nezbytné učit se k mluvenému slovu i znaky – pokud si to přejete, můžete skvěle mluvit čínsky, aniž byste museli psát nebo číst.

11) Číňané si velmi cení, když se cizinci učí jejich jazyk a ochotně nám poskytují podporu a zpětnou vazbu.

Přesvědčeni? Začít učit čínsky se můžete  v našich kurzech čínštiny (Brno), příp. přes individuální výuku.

Facebook Comments