Německo je mezi českými občany velmi oblíbené pro práci, studium nebo jen pro dovolenou.
Z tohoto důvodu může mít smysl učit se německy. Učení se novému jazyku může být
obecně náročné a zdlouhavé, ale přináší také mnoho výhod.

Němčina – obtížný jazyk

Pro mnoho lidí, pro které není němčina mateřským jazykem, je tento jazyk složitý a obtížně se jej učí. Ti, kteří již umí anglicky, mají přirozenou výhodu díky mnoha podobnostem s němčinou. Vždyť přibližně 97 % nejpoužívanějších anglických slov má germánský původ. Kromě toho mohou online kurzy poskytnout pohodlný způsob, jak se jazyk naučit. Tyto kurzy často nabízejí výukové videokurzy, které ukazují správnou výslovnost, a interaktivní aktivity, které ověřují, zda studenti rozumí klíčovým pojmům.

Před začátkem si udělejte zde test z němčiny, který vám pomůže začít s novým jazykem. Neocenitelná mohou být konverzační cvičení, díky nimž studenti získají praktické zkušenosti s rozhovory s rodilými mluvčími nebo zkušenými studenty němčiny. Zároveň získají cennou zpětnou vazbu o svých pokrocích a mohou se trvale zlepšovat. Ale proč se učit německy?

Němčina je druhým nejdůležitějším světovým jazykem

Podle Evropské unie je němčina dokonce nejrozšířenějším mateřským jazykem v EU, před angličtinou a francouzštinou. Němčina je navíc úředním jazykem v sedmi evropských zemích a v pěti dalších je uznaným menšinovým jazykem. Kromě čistě číselných údajů má tento jazyk také značný význam na internetu – podle Wikipedie je po angličtině druhým nejdůležitějším jazykem na této platformě a podle Unesco je v současnosti nejčastěji překládaným jazykem do jiných jazyků.

To staví němčinu na špičku v globální komunikaci a je to klíčové pro mezinárodní komunikaci. Díky vlivu, který Německo v historii mělo, se znalost německého jazyka často stává zdrojem fascinujících poznatků o literatuře, filozofii a vědě. A konečně, studium němčiny může vést ke skvělým možnostem cestování po celém světě a umožňuje přístup na mnoho různých míst.

Bildquelle: https://unsplash.com/de/fotos/gvc7MK4gnDk, 26.01.2023.
Zdroj: https://unsplash.com/de/fotos/gvc7MK4gnDk, 26.01.2023.

Pracovní příležitosti v Německu

V Německu jsou obecně dobré pracovní příležitosti, zejména pro lidi z České republiky. To může v Německu otevřít širokou škálu pracovních příležitostí a zároveň vést k vyšším příjmům a lepší životní úrovni než v České republice. S trochou snahy můžete v běžném životě konverzovat s rodilými mluvčími a porozumět kulturním nuancím, které jsou tak důležité při hledání zaměstnání nebo v podnikání. Učení se novému jazyku, například němčině, může mít dokonce pozitivní dopad na vaši kariéru, protože několik jazyků se dobře vyjímá v životopise.

I když mnoho pracovních míst v Německu nevyžaduje výslovnou znalost němčiny, může vám to poskytnout výhodu oproti ostatním zahraničním uchazečům. Koneckonců… tímto způsobem ukážete náborovým pracovníkům ve firmě, že máte vážný zájem o práci a život v Německu.

Studium v Německu

Ať už jste zapsáni do čistě německojazyčného studijního programu, nebo chcete studovat v jiném jazyce, dobrá znalost místního jazyka je užitečná. Obecně lze říci, že jen málo univerzit a vysokých škol v Německu nabízí studijní programy výhradně v angličtině, takže znalost němčiny je základním předpokladem pro podání přihlášky. Z tohoto důvodu nabízí mnoho vzdělávacích institucí bezplatné jazykové kurzy pro občany EU, které můžete navštěvovat během studia.

Studium němčiny vám navíc pomůže lépe komunikovat s místními obyvateli a usnadní vám život v zemi. To umožní snadněji navázat vztahy se spolužáky a profesory, kteří nemusí mluvit daným jazykem.

Porozumění přírodním vědám, matematice a literatuře

Studium němčiny je nejen cenným přínosem pro kariéru, ale může také rozšířit vzdělání v dalších oblastech života. Znalost německého jazyka navíc otevírá svět významných vědeckých a hudebních úspěchů: v historii bylo uděleno 77 Nobelových cen za fyziku, chemii a medicínu laureátům z německy mluvících zemí. Navíc někteří z největších skladatelů jako Beethoven, Bach a Mozart použili tento jazyk k vytvoření mistrovských děl. Zejména ti, kteří se zajímají o literaturu, by si měli tato historicky významná díla přečíst v originále.

Facebook Comments