V Německu se žáci učí angličtinu od 5. třídy. Na některých školách se v pozdějších ročnících přidávají další cizí jazyky, například francouzština nebo španělština. V Německu je tedy možné se domluvit i bez znalosti němčiny – alespoň pokud dobře ovládáte angličtinu. Přesto je vhodné se německy naučit, pokud si chcete v Německu vybudovat budoucnost.

Kdy jsou jazykové dovednosti užitečné

Německo je pravděpodobně sousední zemí, která nabízí největší potenciál z profesního hlediska. Nikdy tedy není na škodu osvojit si alespoň základní znalosti německého jazyka. Pokud se však plánujete do Německa přestěhovat, nastoupit do zaměstnání, absolvovat školení nebo studovat, měli byste se jazyk začít učit co nejdříve. Čím lepší budou vaše základní znalosti, tím rychleji si v novém prostředí najdete přátele. A díky navazování kontaktů si zase zlepšíte své jazykové znalosti.

Němčina pro profesi

Stále více českých občanů chce práci v Německu. Je to proto, že možnosti výdělku jsou tam obvykle mnohem vyšší než u nás. Školení a studijní kurzy absolvované v Německu nabízejí také mnoho příležitostí. Německé tituly se těší vysokému uznání po celém světě.

Pokud chcete jet do Německa pracovat, učit se nebo studovat, měli byste rozhodně ovládat jazyk. To samozřejmě platí zejména v případě, že v rámci svého zaměstnání pravidelně přicházíte do kontaktu s německy mluvícími osobami. Znalost němčiny je proto nezbytná v následujících oblastech:

Zdravotnické profese

Čeští pracovníci jsou žádaní zejména v odvětvích, kde je v celém Německu nedostatek pracovníků. Zdravotnické profese jsou takovým odvětvím. Ale právě v této oblasti se pracuje s lidmi – většinou i se staršími lidmi, kteří sami cizí jazyk nemusí ovládat.

Zdravotnické profese proto nabízejí českým uchazečům velký potenciál. Předpokladem jsou však obvykle jazykové znalosti, které je pak třeba také prokázat. Každý, kdo se chystá v Německu pracovat ve zdravotnictví, by se proto měl během přijímacího řízení naučit německy, aby mohl do nového zaměstnání nastoupit s dobrou znalostí jazyka. Čím lepší je komunikace mezi pacienty a sestrami, tím lépe se pacienti cítí, že je o ně postaráno.

Studenti a stážisté

Studium a školení absolvované v Německu vám může otevřít mnoho dveří. Jedním z důvodů je vysoký standard výkonu. Studenti a žáci se musí naučit, pochopit a reprodukovat velké množství materiálu. I rodilí mluvčí s tím mají často problémy. Ti, kteří němčinu neovládají vůbec nebo jen velmi málo, však budou mít při výuce potíže.

Manželé

Mít německého partnera nemusí být nutně důvodem k tomu, abyste se učili zcela nový jazyk. Přesto se může vyplatit učit se německy, protože vám to může otevřít některé dveře. Nejpozději při stěhování do Spolkové republiky Německo byste proto měli mít dobrou znalost němčiny

Existuje mnoho způsobů, jak se naučit německy

Cizí jazyk se můžete učit mnoha různými způsoby. Pokud máte štěstí, získali jste základní znalosti němčiny již ve škole. Pokud tomu tak není, musíte být aktivní, protože němčina není úplně snadná. V zásadě je vhodné doprovodit jazykový kurz například sledováním filmů v němčině namísto češtiny a navazováním kontaktů s Němci.

Typy jazykových kurzů

Většina lidí, kteří se chtějí naučit německy, si objedná jazykový kurz. Takové kurzy jsou k dispozici v mnoha větších městech této země. Na konci takového kurzu němčiny se obvykle skládá zkouška, která potvrzuje jazykové znalosti. Takové osvědčení je vhodné pro přihlášky na německé univerzity nebo k německému zaměstnavateli.

Integrační kurz mohou absolvovat i ti, kteří se v Německu již usadili, ale stále neovládají jazyk. Spolkový úřad pro migraci a uprchlíky pomáhá nově příchozím získat jazykové znalosti až do úrovně B1 a také kulturní znalosti.

Dalším způsobem, jak se zdokonalit v němčině, jsou odborné jazykové kurzy. Obvykle navazují na integrační kurzy a pomáhají prohloubit jazykové znalosti v oblastech specifických pro danou práci. To vás dokonale připraví na hledání práce na německém trhu práce. Zároveň můžete navázat kontakty, které mohou být přínosem do budoucna.

Facebook Comments