Australská angličtina je v mnohém „svá“. Na odlišnou intonaci si zvyká každý, nové slovní obraty je potřeba „nasát“ hned na začátku pobytu v Austrálii. Níže uvádím několik postřehů, se kterými se setkáte téměř každý den.

ABBREVIATIONS – zkratky, které jsou na každém rohu
second = sec
vocabulary = vocab
school holidays = schoolies
sun glasses = sunnies
cappucino = cap
preparation = prep
dishwasher = dishy
volunteer = vol / voly

Pro australskou angličtinu je dále typické změkčování koncovkou -ie, např. aussie (= Australian), saltie (= salt), mozzie (= mosquito) atd.

SUFFIX -ISH
– specialita Australanů pro vyjádření něčeho neurčitého, vágního, resp. „něco kolem“, zejména při určení času, věku a kvantity, ale také velmi často užíváno s téměř každým adjektivem, adverbiem či prepozicí.

soonish
fiveish, sixish, sevenish…
lateish
tallish
nearish

A: How old is he?
B: Fortyish, probably older.

Chcete se toho o Austrálii dozvědět více? Se svými zážitky a poznatky se s Vámi podělím v rubrice Střípky z Austrálie.

Facebook Comments