Kurzy čínštiny Brno/ Online kurzy čínštiny

Kurzy čínštiny v Correctu jsou zaměřeny na zvládání každodenních situací a konverzační témata, o kterých můžete mluvit s rodilými mluvčími. Důraz je kladen na mluvené slovo, pohotovou orientaci v kontextu a schopnost reagovat na podněty v čínštině. Všechny naše kurzy čínského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou i velmi populární online kurzy čínštiny. Studovat čínštinu lze v Correctu i formou individuální výuky.

Studium čínštiny má rozhodně mnoho výhod. Jsme názoru, že čínština je jazykem budoucnosti a znát alespoň základy se vyplatí. Na náš blog jsme sepsali 11 důvodů proč je čínština jednodušší, než si myslíte.

Veřejné kurzy - kurzy čínštiny Brno/ Online kurzy čínštiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Čínština
Úplní začátečníci
Pondělí 16:15 - 17:45
Online, uč.: Zoom
01.03.2021
26.04.2021
28x
45 min.
4 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Tento kurz probíhá ONLINE (v programu Zoom).

 Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz čínštiny - úplní začátečníci = začátečníci 1

Tento kurz čínštiny je určen pro všechny zájemce o čínský jazyk, kteří se chtějí začít učit čínsky nebo pro ty, kteří již s čínštinou zkušenosti mají a chtějí si prohloubit své základy, zlepšit výslovnost či se dozvědět více o efektivním studiu čínštiny.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití čínštiny v běžných, každodenních situacích, přičemž na začátku je kladen velký důraz na nácvik správné čínské výslovnosti.

kurzy cinstiny brno

Na konci kurzu:

 • budu schopen navázat komunikaci v čínštině
 • budu si jist svou výslovností
 • budu schopen reagovat na základní podněty v čínštině bez zbytečného přemýšlení
 • budu se orientovat v tématech představení, návštěva, v kavárně
 • zvládnu fonetický přepis čínštiny
 • budu ovládat základy čínského písma

Z gramatiky zvládnu:

 • základní pozdravy a rozloučení
 • osobní zájmena
 • tvořit otázku pomocí koncové částice „吗ma“ a „呢ne“
 • tvořit zápor pomocí záporky „不bu“
 • částici ukončenosti děje „了 le“
 • názvy států a národností (pomocí slova „人 ren“)
 • slova „oba, všichni“ (都dou) a „taky“ (也ye)
 • přivlastňovací zájmena
 • počítání 0 – 100 000 000
 • tvoření časových údajů (měsíce, dny v týdnu, hodiny)
 • tvoření a porozumění cenových údajů

Konverzační témata:

 • představení, zahájení rozhovoru
 • místo původu, státní příslušnost
 • „co budeš pít“, návštěva restaurace, kavárny
 • v práci
 • ceny

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Comprehensive Mandarin Textbook (pozn. učebnice je v anglickém jazyce, ale veškerý probíraný obsah bude vysvětlen v češtině, tzn. znalost angličtiny není pro studium podmínkou)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů čínštiny

Kurz čínštiny - začátečníci 2

Tento kurz čínského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří zvládají fonetický přepis čínštiny a ovládají základy čínského písma.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je i nadále kladen na nácvik správné čínské výslovnosti jednotlivých slov a celých vět.

kurzy cinstiny brno

Na konci kurzu:

 • budu rozumět známým každodenním výrazům a základním frázím a budu je umět používat
 • se dokážu jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně
 • se budu orientovat v tématech: telefonát, schůzky, práce, v restauraci, v obchodě, ve městě, doprava

Z gramatiky zvládnu:

 • otázku „请问qingwen - „Prosím, mohl bych se zeptat?“ a slovo „prosím?“ (请 qing)
 • umístění v prostoru pomocí slova „在zai“, ujišťovací otázka pomocí „好吗 haoma“
 • umístění v prostoru pomocí slova „有 you“
 • slova „zde“ (这儿 zher), „tam“ (那儿nar) a tvoření vět s nimi
 • slovo „nebo“ (还是haishi), návrh pomocí slova „吧ba“
 • směry (vlevo, vpravo, nahoře, dole)

Konverzační témata:

 • telefonát
 • plánování schůzky
 • schůzka
 • návštěva u přátel
 • orientace ve městě

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Comprehensive Mandarin Textbook (pozn. učebnice je v anglickém jazyce, ale veškerý probíraný obsah bude vysvětlen v češtině, tzn. znalost angličtiny není pro studium podmínkou)
 • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

Zpět na výpis kurzů čínštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma