Kurzy čínštiny Brno/ Online kurzy čínštiny

Kurzy čínštiny v Correctu jsou zaměřeny na zvládání každodenních situací a konverzační témata, o kterých můžete mluvit s rodilými mluvčími. Důraz je kladen na mluvené slovo, pohotovou orientaci v kontextu a schopnost reagovat na podněty v čínštině. Všechny naše kurzy čínského jazyka probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou i velmi populární online kurzy čínštiny. Studovat čínštinu lze v Correctu i formou individuální výuky.

Studium čínštiny má rozhodně mnoho výhod. Jsme názoru, že čínština je jazykem budoucnosti a znát alespoň základy se vyplatí. Na náš blog jsme sepsali 11 důvodů proč je čínština jednodušší, než si myslíte.

Veřejné kurzy - kurzy čínštiny Brno/ Online kurzy čínštiny

Sezóna:Úroveň:

Nebyl nalezen žádný záznam vyhovující zadání nebo aktuálně není vypsán žádný kurz.

 Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz čínštiny - úplní začátečníci = začátečníci 1

  Tento kurz čínštiny je určen pro všechny zájemce o čínský jazyk, kteří se chtějí začít učit čínsky nebo pro ty, kteří již s čínštinou zkušenosti mají a chtějí si prohloubit své základy, zlepšit výslovnost či se dozvědět více o efektivním studiu čínštiny.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití čínštiny v běžných, každodenních situacích, přičemž na začátku je kladen velký důraz na nácvik správné čínské výslovnosti.

  kurzy cinstiny brno

  Na konci kurzu:

  • budu schopen navázat komunikaci v čínštině
  • budu si jist svou výslovností
  • budu schopen reagovat na základní podněty v čínštině bez zbytečného přemýšlení
  • budu se orientovat v tématech představení, návštěva, v kavárně
  • zvládnu fonetický přepis čínštiny
  • budu ovládat základy čínského písma

  Z gramatiky zvládnu:

  • základní pozdravy a rozloučení
  • osobní zájmena
  • tvořit otázku pomocí koncové částice „吗ma“ a „呢ne“
  • tvořit zápor pomocí záporky „不bu“
  • částici ukončenosti děje „了 le“
  • názvy států a národností (pomocí slova „人 ren“)
  • slova „oba, všichni“ (都dou) a „taky“ (也ye)
  • přivlastňovací zájmena
  • počítání 0 – 100 000 000
  • tvoření časových údajů (měsíce, dny v týdnu, hodiny)
  • tvoření a porozumění cenových údajů

  Konverzační témata:

  • představení, zahájení rozhovoru
  • místo původu, státní příslušnost
  • „co budeš pít“, návštěva restaurace, kavárny
  • v práci
  • ceny

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Comprehensive Mandarin Textbook (pozn. učebnice je v anglickém jazyce, ale veškerý probíraný obsah bude vysvětlen v češtině, tzn. znalost angličtiny není pro studium podmínkou)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů čínštiny

 • Kurz čínštiny - začátečníci 2

  Tento kurz čínského jazyka je určen studentům, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří zvládají fonetický přepis čínštiny a ovládají základy čínského písma.

  Typ kurzu:

  Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je i nadále kladen na nácvik správné čínské výslovnosti jednotlivých slov a celých vět.

  kurzy cinstiny brno

  Na konci kurzu:

  • budu rozumět známým každodenním výrazům a základním frázím a budu je umět používat
  • se dokážu jednoduchým způsobem domluvit, mluví-li partner pomalu a jasně
  • se budu orientovat v tématech: telefonát, schůzky, práce, v restauraci, v obchodě, ve městě, doprava

  Z gramatiky zvládnu:

  • otázku „请问qingwen - „Prosím, mohl bych se zeptat?“ a slovo „prosím?“ (请 qing)
  • umístění v prostoru pomocí slova „在zai“, ujišťovací otázka pomocí „好吗 haoma“
  • umístění v prostoru pomocí slova „有 you“
  • slova „zde“ (这儿 zher), „tam“ (那儿nar) a tvoření vět s nimi
  • slovo „nebo“ (还是haishi), návrh pomocí slova „吧ba“
  • směry (vlevo, vpravo, nahoře, dole)

  Konverzační témata:

  • telefonát
  • plánování schůzky
  • schůzka
  • návštěva u přátel
  • orientace ve městě

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Comprehensive Mandarin Textbook (pozn. učebnice je v anglickém jazyce, ale veškerý probíraný obsah bude vysvětlen v češtině, tzn. znalost angličtiny není pro studium podmínkou)
  • materiály připravené lektorem (tematická slovní zásoba, konverzační témata, opakovací cvičení apod.)

  Zpět na výpis kurzů čínštiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma