Od října 2020 v Jazykovém centru Correct nově nabízíme kurzy angličtiny pro děti od 6 do 15 let s rodilými mluvčími. Co nás k tomuto rozhodnutí vedlo a proč jsme přesvědčeni, že výuka s lektorem-cizincem již od útlého věku je pro děti a jejich budoucí jazykovou vybavenost tou nejvhodnější cestou? Nejčastější dotazy rodičů pro Vás zodpověděla koordinátorka kurzů angličtiny pro děti Mgr. Zlata Novotná.

Fakt, že znalost cizích jazyků již není považována za bonus, ale za základní dovednost, kterou očekává každý zaměstnavatel, je nevyvratitelný. Bohužel, jak si jistě ještě většina z Vás ze svých školních let živě vybavuje, české pojetí jazykového vzdělávání nebylo dlouhé roky dostatečně motivující a většina žáků si ze školy z hodin cizího jazyka neodnášela více než drilem do paměti vrytou gramatiku a větší či menší dávku odporu k danému jazyku. Tento trend se naštěstí s novou generací absolventů pedagogických fakult výrazně změnil k lepšímu, ale přesto se málokdy uchazeči o studium na střední či vysoké škole mohou pyšnit komunikativní znalostí angličtiny či jiných cizích jazyků na světové úrovni. Zapojení rodilých mluvčí do jazykového vzdělávání ve škole nebo v rámci mimoškolních aktivit představuje ideální způsob, jak tento nedostatek ve spontánním a sebevědomém projevu odstranit.

Kdy se začít seznamovat s cizím jazykem? Nejlépe od malička…

Znáte citát amerického spisovatele Roberta Fulghuma: „Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil v mateřské škole.“? Dokonale to platí i o jazykovém vzdělávání. Čím dříve se děti začnou s cizím jazykem seznamovat, tím lépe (zajímavý článek o tom, jak se děti cizí jazyk učí, najdete na stránkách British Council). Dítě je od přírody zvídavé a veškeré informace si ukládá do paměti. V bezpečném a dostatečně stimulujícím prostředí je schopno si přirozenou a hravou formou osvojit a rozvíjet nejen svůj mateřský, ale i jeden či dokonce více jazyků cizích.

Proč je rodilý mluvčí pro děti nejvhodnější? Výhod je celá řada…

Nejdůležitějším faktorem z pohledu jazykového vzdělávání je skutečnost, že děti mají pouze do věku 7 až 10 let (tzv. „kritické období“) schopnost osvojit si výslovnost, která je srovnatelná s úrovní výslovnosti rodilého mluvčího. Poté většina z nás tuto schopnost ztrácí. Role rodilého mluvčího je tedy zejména v prvních letech, kdy děti s cizím jazykem začínají, nezastupitelná. 

Navíc lektor-cizinec děti neobohacuje pouze svými lingvistickými znalostmi, ale zvlášť pro starší děti je obrovskou motivací i určitá exotičnost lektora. Lektor při výuce dětem předává část své kultury, sdílí s nimi charakteristické rysy nebo naopak zvláštnosti země, ze které pochází.

Mladší děti zase profitují z toho, že rodilí mluvčí jsou většinou velmi otevření, vstřícní a emocionálně založení lidé. Nevadí jim udělat si ze sebe legraci a zapojit do výuky mnoho zábavných, hudebních či jiných teatrálních prvků. Naše lektorka dětských kurzů Kristyna O´Connell o sobě zcela otevřeně prohlašuje, že je tzv. „drama queen“. Nebojí se zkrátka při hodinách projevit emoce 🙂 .

Bude dítě lektorovi rozumět, když neumí ani slovo česky? Ano, bude…

U předškolních dětí a v kurzech angličtiny dětí na 1. stupni ZŠ probíhá seznamování s jazykem doslova všemi smysly. Učební materiály jsou pro tuto věkovou skupinu plné obrázků, písniček, říkanek a her. Dítko by vlastně ani nemělo postřehnout, že se jazyk učí. V případě neporozumění každý lektor ovládá řadu metod, kterými dovede děti k pochopení aktivity a vytouženému cíli. Účelem hodin v tomto věku není děti učit nepravidelná slovesa a předpřítomný čas, ale spíše si přirozenou a zábavnou formou osvojit jiný jazykový kód, který si nejdříve naposlouchají (tzv. pasivní fáze) a později sami začnou jazyk napodobovat a reprodukovat (aktivní fáze).

U kurzů angličtiny pro starší školní žáky (6. až 9. třída), kteří přicházejí ze škol s většinou kvalitní znalostí gramatiky a díky internetu a médiím i poměrně širokou slovní zásobou, ale kterým chybí sebevědomí jazyk používat, je primárním cílem rodilého mluvčího odbourat veškerý ostych a děti rozmluvit. 

Kdy kurzy začínají? Každé pololetí…

Pokud Vás naše kurzy angličtiny pro děti zaujaly a chtěli byste, aby Vaše děti uměly v angličtině spontánně komunikovat, nebály se klást otázky, pohotově reagovaly na podněty, otevřeně vyjadřovaly svoje myšlenky a názory a ve škole měly při hodinách mnohem větší pocit jistoty a radosti z učení, pak pro Vás máme skvělou zprávu – brněnské kurzy angličtiny pro děti s rodilými mluvčími začínají každé pololetí. Přijít a případně se přidat můžete však kdykoliv.

Pokud byste se rádi učili anglicky, ale jste už dospělí, moc rádi se s Vámi sejdeme na skupinových kurzech angličtiny u nás v jazykovém centru Correct. Vybrat si můžete i online variantu kurzu, příp. individuální online výuku angličtiny. Těšíme se na Vás 🙂

Facebook Comments