Kurzy angličtiny Brno

Angličtina patří stále mezi lídry mezi jazyky, což se odráží i v počtu zájemců o kurzy angličtiny. Již tradičně jsme připravili širokou nabídku kurzů angličtiny několika úrovní pro dospělé, ale rovněž kurzy angličtiny pro děti. Všechny naše kurzy angličtiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také velmi populární online kurzy angličtiny, probíhající v programu Zoom. 

Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte náš online rozřazovací test z angličtiny nebo sylaby jednotlivých kurzů angličtiny níže.

Kurzy s označením "Angličtina, A1-C1" jsou kurzy pomaturitního studia angličtiny.

Pirates, Sailors, Captains, Travellers, Voyagers a podobně jsou označení pro kurzy angličtiny pro děti 1. stupně ZŠkurzy angličtiny pro děti 2. stupně ZŠ.

Veřejné kurzy angličtiny Brno/ Online kurzy angličtiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Angličtina
Úplní začátečníci
Pondělí 15:50 - 17:20
(Jakubská 1, Brno)
Anna K.

08.07.2024
16.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Angličtina
Mírně pokročilí
Středa 17:30 - 19:00
(Jakubská 1, Brno)
Viktória A.

10.07.2024
25.09.2024
22x
45 min.
3 100 Kč
Volná místa
Angličtina
Středně pokročilí
Středa 09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
24.07.2024
14.08.2024
16x
45 min.
1 000 Kč
Volná místa
Poznámka: Cenově ZVÝHODNĚNÝ kurz s RODILOU MLUVČÍ vhodný pro rozmluvení a opakování, úroveň B1
Angličtina
Středně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
05.08.2024
16.08.2024
40x
45 min.
5 500 Kč
Volná místa
Angličtina
Travellers 2
Pondělí 14:05 - 15:05
(Jakubská 1, Brno)
John C.

23.09.2024
20.01.2025
15x
60 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz AJ s rodilým mluvčím určen pro žáky 6.-9. třídy, úroveň A1+
Angličtina
Voyagers 1
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
John C.

05.08.2024
09.08.2024
20x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Intenzivní konverzační kurz pro děti od 10 do 15 let s rodilým mluvčím (A2-B1)
Angličtina
Voyagers 2
Pondělí 15:10 - 16:10
(Jakubská 1, Brno)
John C.

23.09.2024
20.01.2025
15x
60 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz AJ s rodilým mluvčím určen pro žáky 6.-9. třídy, úroveň A2+
Angličtina
A1-C1
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
02.09.2024
30.06.2025
750x
45 min.
32 990 Kč
Pouze náhradníci
Poznámka: Nyní vybíráte pouze čas pomat. studia (dopo/odpo), rozdělení do úrovní probíhá na základě pohovorů
Angličtina
A1-C1
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
12:30 - 15:45
(Jakubská 1, Brno)
02.09.2024
30.06.2025
750x
45 min.
32 990 Kč
Volná místa
Poznámka: Nyní vybíráte pouze čas pomat. studia (dopo/odpo), rozdělení do úrovní probíhá na základě pohovorů

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz angličtiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1 , část 1.) - začátečníci 1

  Tento kurz je určen naprostým začátečníkům nebo těm, kteří si potřebují osvěžit své již nabyté minimální znalosti jazyka.

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
  • budu umět napočítat do 100
  • budu rozumět časovým a místním údajům
  • budu umět mluvit o svých zálibách a o tom, co mám rád/a
  • zvládnu se představit, přihlásit se do hotelu, objednat si v kavárně nebo v restauraci
  • budu ovládat základní gramatická pravidlaNEF elementary

  Z gramatiky zvládnu:

  • sloveso být
  • podmět
  • otázky a krátké odpovědi
  • slovosled v otázce a pozitivní větě
  • jednotné a množné číslo
  • členy
  • použití přídavných jmen, zájmen, příslovcí
  • rozkazovací způsob
  • předložky času a místa
  • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

  Konverzační témata:

  • Představování se
  • Pozdravy
  • Čas
  • Volnočasové aktivity, záliby
  • Jídlo a pití
  • Návrhy, žádosti a nabídky

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Elementary MultiPack A (lekce 1-4) - Student' s Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - začátečníci 2 (úroveň A1-A2, část 2.)

  Tento kurz je určen absolventům kurzu Začátečník 1 nebo začátečníkům, kteří již zvládli úplné základy (sloveso být, přítomný čas, jednoduchá slovní zásoba).

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
  • budu umět popsat nejrůznější místa ve městě, v cizí zemi
  • používat přítomný čas, minulý čas
  • ovládat základní pravidelná a nepravidelná slovesa
  • zvládnu nakupovat
  • budu umět naplánovat svůj den
  • dokážu mluvit o cizích zemích, městech, cestováníNEF elementary

  Z gramatiky zvládnu:

  • can / can't
  • present simple
  • present continuous
  • There is/There are…
  • How much…/How many…?; some, any, a
  • pokročilejší používání přídavných jmen
  • like + -ing
  • past simple
  • pravidelná a nepravidelná slovesa
  • porovnávání

  Konverzační témata:

  • Nákupy
  • Oblečení
  • Dům a jeho zařízení
  • Životní události
  • Filmy a hudba
  • Cestování
  • Prázdniny, dovolená

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Elementary MultiPack A, B (lekce 5-6, 7-8) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - začátečníci 3 (úroveň A1-A2, část 3.)

  Tento kurz je určen absolventům kurzu Začátečník 2 nebo začátečníkům, kteří již zvládli základy jazyka a ovládají použití přítomného a minulého času, členů, základních frází, nepravidelných sloves).

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
  • zvládnu telefonní konverzaci, emailovou komunikaci
  • dokážu bez potíží používat nejrůznější dopravní prostředky
  • zvládnu návštěvu restaurace
  • se budu umět rozloučit
  • se budu umět ptát na cestu, vysvětlit ji ostatním a orientovat se v cizím prostředíNEF elementary

  Z gramatiky zvládnu:

  • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
  • srovnávání přídavných jmen (komparativ, superlativ)
  • present continuous x present simple
  • be going to
  • časové výrazy
  • slovesa + infinitivy
  • Present Perfect

  Konverzační témata:

  • Jídlo, restaurace
  • Doprava
  • Cestování
  • Popisování vzhledu a povahy osob
  • Roční období a počasí
  • Internet, knihy, filmy
  • Loučení se

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Elementary MultiPack B (lekce 9-12) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2-B1, část 1.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurzy Začátečník 1-3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého a budoucího času
  • slovosled ve větách
  • kolokace, fráze

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu ovládat základní fráze běžně používané v každodenních situacích
  • budu moci číst články v novinách a časopisech
  • budu umět reagovat na potíže v cizí zemi
  • budu umět začínat a ukončovat konverzaci
  • dokážu mluvit o sobě i jiných, seznamovat se
  • se budu umět omluvit, argumentovat a slibovat
  • budu umět vést debatu a jasně vyjádřit svůj názorNEF pre int

  Z gramatiky zvládnu:

  • slovesné tvary, časy (minulý, přítomný, budoucí, předpřítomný)
  • nepravidelná slovesa
  • simple / continuous aspect
  • time sequencers and connectors
  • Present Perfect
  • Přídavná jména končící na –ed a -ing
  • parafrázování

  Konverzační témata:

  • Cestování (letiště, hotely, restaurace)
  • Vztahy
  • Srovnávání zemí a života v nich
  • Historie

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Pre-intermediate MultiPack A (lekce 1-4) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2-B1, část 2.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého a budoucího času
  • modální slovesa
  • srovnávání a porovnávání; stupňování přídavných jmen a příslovcí

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • dokážu navrhovat věci, nabízet je i žádat o ně
  • zvládnu mluvit o svých plánech do budoucna
  • se budu umět vyjádřit ke svým přáním
  • budu schopen přijímat a zanechávat vzkazy a telefonovat
  • dokážu porovnávat a kvantifikovat věci
  • zvládnu klást otázky o místech a popsat je NEF pre int

  Z gramatiky zvládnu:

  • výrazy a fráze s time (např. spend time)
  • verb patterns (slovesa s infinitivem / -ing)
  • komparativ, superlativ
  • have to, must
  • should
  • přivlastňovací zájmena
  • 1. kondicionál

  Konverzační témata:

  • Zdraví, zdravotní problémy
  • Osobnostní vlastnosti
  • Cestování, orientace ve městě
  • Stížnosti a žádosti
  • Pobyt v hotelu
  • Kulturní rozdíly

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Pre-intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-8) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2-B1, část 3.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času
  • modální slovesa
  • kondicionály

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen používat podmínkové věty
  • dokážu zvládat situace, pozvání a plánování schůzky
  • zvládnu psát formální i neformální maily
  • budu schopen pochopit význam z kontextu
  • dokážu psát krátké příběhy
  • budu umět používat nepřímou řečNEF pre int

  Z gramatiky zvládnu:

  • 2. kondicionál (when, as soon as, before, after, until)
  • frázová slovesa
  • vytváření podstatných jmen
  • pasiv
  • used to
  • might
  • so, neither
  • Použití členů – a, an, the
  • past perfect
  • otázky bez pomocných sloves
  • nepřímá řeč

  Konverzační témata:

  • Každodenní problémy
  • Pohyb po městě
  • Vynálezy
  • Fóbie, strach
  • Rozhodování se
  • Sport

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Pre-intermediate MultiPack B (lekce 9-12) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1-B2, část 1.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času
  • kondicionál
  • kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen detailně popsat to, co mám a co nemám rád
  • budu umět klást nejrůznější typy otázek, projevit zájem a reagovat na nejrůznější rady
  • se budu umět zeptat na radu nebo ji naopak poskytnout
  • se budu orientovat v použití většiny druhů časů v anglickém jazyce
  • dokážu zobecňovat a přesvědčovat druhé
  • zvládnu porozumět složitějším textůmNEF intermediate

  Z gramatiky zvládnu:

  • formy sloves action  + non-action verbs, fráze s nimi
  • continuous x simple aspect
  • komparativy, superlativy
  • Present Perfect Continuous x Present Perfect Simple
  • členy určité a neurčité (a, an, the, no article)
  • modální slovesa
  • přízvuk ve větách
  • přízvuk ve slovech

  Konverzační témata:

  • Jídlo, vaření
  • Rodina, charakterové vlastnosti
  • Peníze
  • Doprava

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Intermediate MultiPack A (lekce 1-3/4) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1-B2, část 2.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • členy určité, neurčité
  • komparativy, superlativy

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen činit nejrůznější porovnání
  • dokážu vysvětlit, co přesně potřebuji
  • zvládnu diskutovat na nejrůznější témata
  • budu pokládat a zodpovídat přímé i nepřímé otázky
  • budu mluvit o nejrůznějších schopnostech
  • zvládnu řádně kvalifikovat věci a jejich množství
  • budu moci udělovat rady a varováníNEF intermediate

  Z gramatiky zvládnu:

  • modální slovesa v přítomnosti, v minulosti
  • must x have to
  • minulé časy (simple, continuous, perfect)
  • usually x used to
  • trpný rod (passives) u všech časů
  • kondicionály (first, second conditionals)

  Konverzační témata:

  • Telefonní rozhovor, vztahy
  • Sport, kino
  • Lidské tělo, posuzování podle vzhledu
  • Vzdělání

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-7) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1-B2, část 3.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • kondicionály (first, second)
  • pasiv
  • modální slovesa

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

  Na konci kurzu:

  • se budu schopen domluvit u doktora
  • budu díky obohacené slovní zásobě a výrazovým prostředkům schopen používat rozvitá souvětí
  • budu umět požádat o svolení a také jej udělit či odmítnout
  • budu umět vyvozovat závěry za použití modálních sloves
  • budu umět používat nepřímou řeč
  • dokážu si ověřit informace
  • zvládnu vyslovit a komentovat přáníNEF intermediate

  Z gramatiky zvládnu:

  • přímá, nepřímá řeč - věty kladné, záporné, otázky
  • vedlejší věty (defining, non-defining)
  • kondicionály (third conditionals)
  • gerunds and infinitives (-ing / to + inf.)
  • frázová slovesa
  • modální slovesa
  • dovětky (question tags)

  Konverzační témata:

  • Nakupování, stížnosti
  • Ideální domov, život slavných osobností
  • Pracovní náplň, vysněná práce, přání
  • Informace, nečekané události

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Intermediate MultiPack B (lekce 8-10) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů (přítomný, minulý, budoucí)
  • kondicionál, imperativ, pasiv
  • frázová slovesa a kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

  Na konci kurzu:

  • budu schopen udržovat plynulou konverzaci
  • zvládnu mluvit o zvycích, opakované činnosti a stavech
  • budu vyprávět pravdivé i smyšlené příběhy
  • prohloubím své dosavadní gramatické znalostiNEF upper int

  Z gramatiky zvládnu:

  • tvoření otázek
  • pomocná slovesa všech typů (auxiliary verbs)
  • použití přídavných jmen jako podstatných jmen
  • so/such…that
  • příslovce ve větách (slovosled), adverbiální fráze

  Konverzační témata:

  • Rozhovory, pohovory
  • Zranění, lékař
  • Letecká doprava
  • Knihy a čtení - povídky
  • Spisovatelé

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Upper-intermediate MultiPack A (lekce 1-3/4) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • kondicionál, imperativ, pasiv
  • frázová slovesa a kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

  Na konci kurzu:

  • budu umět zdvořile přerušit druhého během konverzace
  • dokážu mluvit a psát gramaticky správně, a to hned několika způsoby
  • zvládnu porozumět náročnějšímu textu a vyvodit význam neznámých slov z kontextu
  • budu schopen popsat svůj běžný den v kanceláři
  • zvládnu řešit problémy po telefonuNEF upper int

  Z gramatiky zvládnu:

  • future perfect tense
  • kondicionály, věty vyjadřující budoucnost
  • formy sloves vyjadřující pocity a stavy
  • skladba po wish
  • gerundia, infinitivy
  • used to, be used to, get used to
  • past modals (modální slovesa v minulosti)

  Konverzační témata:

  • Pocity, hudba
  • Životní prostředí, počasí
  • Adrenalin, přežití
  • Spánek
  • Hádky  - mužské a ženské reakce
  • Řeč těla, komunikace

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Upper-intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-7) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 • Kurz angličtiny - pokročilí 3 (úroveň B2, část 3.)

  Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

  • použití všech časů
  • kondicionál, imperativ, pasiv
  • frázová slovesa a kolokace

  Typ kurzu:

  Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

  Na konci kurzu:

  • budu umět používat homonyma
  • budu schopen pracovat s idiomy
  • zvládnu rozlišit a porozumět britskému i americkému přízvuku
  • budu v širší míře ovládat všechny dosud probírané gramatické jevy
  • dokážu namítat, klást dotazy a mít připomínky k probíranému tématuNEF upper int

  Z gramatiky zvládnu:

  • passives (všech typů): It is said that…; He is thought to…
  • reporting verbs
  • vedlejší věty - clauses of contrast and purpose
  • whatever, whenever, however,…
  • nepočitatelná podstatná jména, plurály
  • quantifiers: all, every, both,…
  • členy

  Konverzační témata:

  • Trestné činy, tresty
  • Velkoměsta
  • Média
  • Reklama, business
  • Věda, slavní vědci

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • English File Upper-intermediate MultiPack B (lekce 8-10) - Student's Book, Workbook
  • materiály připravené lektorem
  • elektronické zdroje, autentické materiály

  Zpět na výpis kurzů angličtiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma