Kurzy angličtiny Brno

Angličtina patří stále mezi lídry mezi jazyky, což se odráží i v počtu zájemců o kurzy angličtiny. Již tradičně jsme připravili širokou nabídku kurzů angličtiny několika úrovní pro dospělé, ale rovněž kurzy angličtiny pro děti. Všechny naše kurzy angličtiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také velmi populární online kurzy angličtiny, probíhající v programu Zoom. 

Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte náš online rozřazovací test z angličtiny nebo sylaby jednotlivých kurzů angličtiny níže.

Pirates, Sailors, Captains, Travellers, Voyagers a podobně jsou označení pro kurzy angličtiny pro děti 1. stupně ZŠkurzy angličtiny pro děti 2. stupně ZŠ.

Veřejné kurzy angličtiny Brno/ Online kurzy angličtiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Angličtina
Konverzace
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Sarig L.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
4 000 Kč
Volná místa
Poznámka: Konverzační kurz na úrovni B1-B2
Angličtina
Úplní začátečníci
Úterý 17:55 - 19:25
Prostory klienta, uč.: N/A_1
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Tento kurz probíhá ONLINE (v programu Zoom)
Angličtina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Angličtina
Začátečníci 2
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Hana G.
20.10.2020
23.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Angličtina
Mírně pokročilí 1
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Lenka K.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Angličtina
Mírně pokročilí 2
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Lenka K.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Angličtina
Středně pokročilí 1
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Taťána O.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Angličtina
Středně pokročilí 2
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Taťána O.
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Angličtina
Scientists
Čtvrtek 14:05 - 15:05
(Kozí 2, Brno)
04.03.2021
17.06.2021
16x
60 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz AJ s rodilým mluvčím pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ. Po dobu nouzového opatření probíhá ONLINE.
Angličtina
Voyagers
Čtvrtek 15:05 - 16:05
(Kozí 2, Brno)
04.03.2021
17.06.2021
16x
60 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz AJ s rodilým mluvčím pro žáky 2. st. ZŠ. Po dobu nouzového opatření probíhá ONLINE.
Angličtina
Začátečníci 3
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Lenka K.
06.10.2020
09.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Angličtina
Mírně pokročilí 1
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Lenka K.
06.10.2020
09.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Angličtina
Mírně pokročilí 3
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Taťána O.
05.10.2020
01.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Angličtina
Středně pokročilí 1
Čtvrtek 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Taťána O.
08.10.2020
04.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Angličtina
Scientists
Čtvrtek 14:05 - 15:05
(Kozí 2, Brno)
08.10.2020
04.02.2021
16x
60 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz AJ s rodilým mluvčím určen pro žáky 4. a 5. třídy ZŠ
Angličtina
Voyagers
Čtvrtek 15:10 - 16:10
(Kozí 2, Brno)
08.10.2020
04.02.2021
16x
60 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: Intenzivní konverzační kurz s rodilým mluvčím pro děti od 10 - 15 let (A2)

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz angličtiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1 , část 1.) - začátečníci 1

Tento kurz je určen naprostým začátečníkům nebo těm, kteří si potřebují osvěžit své již nabyté minimální znalosti jazyka.

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
 • budu umět napočítat do 100
 • budu rozumět časovým a místním údajům
 • budu umět mluvit o svých zálibách a o tom, co mám rád/a
 • zvládnu se představit, přihlásit se do hotelu, objednat si v kavárně nebo v restauraci
 • budu ovládat základní gramatická pravidlaNEF elementary

Z gramatiky zvládnu:

 • sloveso být
 • podmět
 • otázky a krátké odpovědi
 • slovosled v otázce a pozitivní větě
 • jednotné a množné číslo
 • členy
 • použití přídavných jmen, zájmen, příslovcí
 • rozkazovací způsob
 • předložky času a místa
 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména

Konverzační témata:

 • Představování se
 • Pozdravy
 • Čas
 • Volnočasové aktivity, záliby
 • Jídlo a pití
 • Návrhy, žádosti a nabídky

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Elementary MultiPack A (lekce 1-4) - Student' s Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - začátečníci 2 (úroveň A1-A2, část 2.)

Tento kurz je určen absolventům kurzu Začátečník 1 nebo začátečníkům, kteří již zvládli úplné základy (sloveso být, přítomný čas, jednoduchá slovní zásoba).

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
 • budu umět popsat nejrůznější místa ve městě, v cizí zemi
 • používat přítomný čas, minulý čas
 • ovládat základní pravidelná a nepravidelná slovesa
 • zvládnu nakupovat
 • budu umět naplánovat svůj den
 • dokážu mluvit o cizích zemích, městech, cestováníNEF elementary

Z gramatiky zvládnu:

 • can / can't
 • present simple
 • present continuous
 • There is/There are…
 • How much…/How many…?; some, any, a
 • pokročilejší používání přídavných jmen
 • like + -ing
 • past simple
 • pravidelná a nepravidelná slovesa
 • porovnávání

Konverzační témata:

 • Nákupy
 • Oblečení
 • Dům a jeho zařízení
 • Životní události
 • Filmy a hudba
 • Cestování
 • Prázdniny, dovolená

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Elementary MultiPack A, B (lekce 5-6, 7-8) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - začátečníci 3 (úroveň A1-A2, část 3.)

Tento kurz je určen absolventům kurzu Začátečník 2 nebo začátečníkům, kteří již zvládli základy jazyka a ovládají použití přítomného a minulého času, členů, základních frází, nepravidelných sloves).

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na osvojení základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • se budu umět vyjadřovat a domluvit v běžných každodenních situacích
 • zvládnu telefonní konverzaci, emailovou komunikaci
 • dokážu bez potíží používat nejrůznější dopravní prostředky
 • zvládnu návštěvu restaurace
 • se budu umět rozloučit
 • se budu umět ptát na cestu, vysvětlit ji ostatním a orientovat se v cizím prostředíNEF elementary

Z gramatiky zvládnu:

 • počitatelná a nepočitatelná podstatná jména
 • srovnávání přídavných jmen (komparativ, superlativ)
 • present continuous x present simple
 • be going to
 • časové výrazy
 • slovesa + infinitivy
 • Present Perfect

Konverzační témata:

 • Jídlo, restaurace
 • Doprava
 • Cestování
 • Popisování vzhledu a povahy osob
 • Roční období a počasí
 • Internet, knihy, filmy
 • Loučení se

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Elementary MultiPack B (lekce 9-12) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2-B1, část 1.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurzy Začátečník 1-3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití přítomného, minulého a budoucího času
 • slovosled ve větách
 • kolokace, fráze

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu ovládat základní fráze běžně používané v každodenních situacích
 • budu moci číst články v novinách a časopisech
 • budu umět reagovat na potíže v cizí zemi
 • budu umět začínat a ukončovat konverzaci
 • dokážu mluvit o sobě i jiných, seznamovat se
 • se budu umět omluvit, argumentovat a slibovat
 • budu umět vést debatu a jasně vyjádřit svůj názorNEF pre int

Z gramatiky zvládnu:

 • slovesné tvary, časy (minulý, přítomný, budoucí, předpřítomný)
 • nepravidelná slovesa
 • simple / continuous aspect
 • time sequencers and connectors
 • Present Perfect
 • Přídavná jména končící na –ed a -ing
 • parafrázování

Konverzační témata:

 • Cestování (letiště, hotely, restaurace)
 • Vztahy
 • Srovnávání zemí a života v nich
 • Historie

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Pre-intermediate MultiPack A (lekce 1-4) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2-B1, část 2.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití přítomného, minulého a budoucího času
 • modální slovesa
 • srovnávání a porovnávání; stupňování přídavných jmen a příslovcí

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • dokážu navrhovat věci, nabízet je i žádat o ně
 • zvládnu mluvit o svých plánech do budoucna
 • se budu umět vyjádřit ke svým přáním
 • budu schopen přijímat a zanechávat vzkazy a telefonovat
 • dokážu porovnávat a kvantifikovat věci
 • zvládnu klást otázky o místech a popsat je NEF pre int

Z gramatiky zvládnu:

 • výrazy a fráze s time (např. spend time)
 • verb patterns (slovesa s infinitivem / -ing)
 • komparativ, superlativ
 • have to, must
 • should
 • přivlastňovací zájmena
 • 1. kondicionál

Konverzační témata:

 • Zdraví, zdravotní problémy
 • Osobnostní vlastnosti
 • Cestování, orientace ve městě
 • Stížnosti a žádosti
 • Pobyt v hotelu
 • Kulturní rozdíly

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Pre-intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-8) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2-B1, část 3.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času
 • modální slovesa
 • kondicionály

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu schopen používat podmínkové věty
 • dokážu zvládat situace, pozvání a plánování schůzky
 • zvládnu psát formální i neformální maily
 • budu schopen pochopit význam z kontextu
 • dokážu psát krátké příběhy
 • budu umět používat nepřímou řečNEF pre int

Z gramatiky zvládnu:

 • 2. kondicionál (when, as soon as, before, after, until)
 • frázová slovesa
 • vytváření podstatných jmen
 • pasiv
 • used to
 • might
 • so, neither
 • Použití členů – a, an, the
 • past perfect
 • otázky bez pomocných sloves
 • nepřímá řeč

Konverzační témata:

 • Každodenní problémy
 • Pohyb po městě
 • Vynálezy
 • Fóbie, strach
 • Rozhodování se
 • Sport

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Pre-intermediate MultiPack B (lekce 9-12) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1-B2, část 1.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití přítomného, minulého, budoucího a předpřítomného času
 • kondicionál
 • kolokace

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu schopen detailně popsat to, co mám a co nemám rád
 • budu umět klást nejrůznější typy otázek, projevit zájem a reagovat na nejrůznější rady
 • se budu umět zeptat na radu nebo ji naopak poskytnout
 • se budu orientovat v použití většiny druhů časů v anglickém jazyce
 • dokážu zobecňovat a přesvědčovat druhé
 • zvládnu porozumět složitějším textůmNEF intermediate

Z gramatiky zvládnu:

 • formy sloves action  + non-action verbs, fráze s nimi
 • continuous x simple aspect
 • komparativy, superlativy
 • Present Perfect Continuous x Present Perfect Simple
 • členy určité a neurčité (a, an, the, no article)
 • modální slovesa
 • přízvuk ve větách
 • přízvuk ve slovech

Konverzační témata:

 • Jídlo, vaření
 • Rodina, charakterové vlastnosti
 • Peníze
 • Doprava

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Intermediate MultiPack A (lekce 1-3/4) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1-B2, část 2.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití všech časů
 • členy určité, neurčité
 • komparativy, superlativy

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu schopen činit nejrůznější porovnání
 • dokážu vysvětlit, co přesně potřebuji
 • zvládnu diskutovat na nejrůznější témata
 • budu pokládat a zodpovídat přímé i nepřímé otázky
 • budu mluvit o nejrůznějších schopnostech
 • zvládnu řádně kvalifikovat věci a jejich množství
 • budu moci udělovat rady a varováníNEF intermediate

Z gramatiky zvládnu:

 • modální slovesa v přítomnosti, v minulosti
 • must x have to
 • minulé časy (simple, continuous, perfect)
 • usually x used to
 • trpný rod (passives) u všech časů
 • kondicionály (first, second conditionals)

Konverzační témata:

 • Telefonní rozhovor, vztahy
 • Sport, kino
 • Lidské tělo, posuzování podle vzhledu
 • Vzdělání

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-7) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1-B2, část 3.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití všech časů
 • kondicionály (first, second)
 • pasiv
 • modální slovesa

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování základních dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • se budu schopen domluvit u doktora
 • budu díky obohacené slovní zásobě a výrazovým prostředkům schopen používat rozvitá souvětí
 • budu umět požádat o svolení a také jej udělit či odmítnout
 • budu umět vyvozovat závěry za použití modálních sloves
 • budu umět používat nepřímou řeč
 • dokážu si ověřit informace
 • zvládnu vyslovit a komentovat přáníNEF intermediate

Z gramatiky zvládnu:

 • přímá, nepřímá řeč - věty kladné, záporné, otázky
 • vedlejší věty (defining, non-defining)
 • kondicionály (third conditionals)
 • gerunds and infinitives (-ing / to + inf.)
 • frázová slovesa
 • modální slovesa
 • dovětky (question tags)

Konverzační témata:

 • Nakupování, stížnosti
 • Ideální domov, život slavných osobností
 • Pracovní náplň, vysněná práce, přání
 • Informace, nečekané události

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Intermediate MultiPack B (lekce 8-10) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - pokročilí 1 (úroveň B2, část 1.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 3, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití všech časů (přítomný, minulý, budoucí)
 • kondicionál, imperativ, pasiv
 • frázová slovesa a kolokace

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

Na konci kurzu:

 • budu schopen udržovat plynulou konverzaci
 • zvládnu mluvit o zvycích, opakované činnosti a stavech
 • budu vyprávět pravdivé i smyšlené příběhy
 • prohloubím své dosavadní gramatické znalostiNEF upper int

Z gramatiky zvládnu:

 • tvoření otázek
 • pomocná slovesa všech typů (auxiliary verbs)
 • použití přídavných jmen jako podstatných jmen
 • so/such…that
 • příslovce ve větách (slovosled), adverbiální fráze

Konverzační témata:

 • Rozhovory, pohovory
 • Zranění, lékař
 • Letecká doprava
 • Knihy a čtení - povídky
 • Spisovatelé

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Upper-intermediate MultiPack A (lekce 1-3/4) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - pokročilí 2 (úroveň B2, část 2.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití všech časů
 • kondicionál, imperativ, pasiv
 • frázová slovesa a kolokace

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

Na konci kurzu:

 • budu umět zdvořile přerušit druhého během konverzace
 • dokážu mluvit a psát gramaticky správně, a to hned několika způsoby
 • zvládnu porozumět náročnějšímu textu a vyvodit význam neznámých slov z kontextu
 • budu schopen popsat svůj běžný den v kanceláři
 • zvládnu řešit problémy po telefonuNEF upper int

Z gramatiky zvládnu:

 • future perfect tense
 • kondicionály, věty vyjadřující budoucnost
 • formy sloves vyjadřující pocity a stavy
 • skladba po wish
 • gerundia, infinitivy
 • used to, be used to, get used to
 • past modals (modální slovesa v minulosti)

Konverzační témata:

 • Pocity, hudba
 • Životní prostředí, počasí
 • Adrenalin, přežití
 • Spánek
 • Hádky  - mužské a ženské reakce
 • Řeč těla, komunikace

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Upper-intermediate MultiPack A, B (lekce 4-5, 6-7) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

Kurz angličtiny - pokročilí 3 (úroveň B2, část 3.)

Tento kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 2, případně pro ty zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají:

 • použití všech časů
 • kondicionál, imperativ, pasiv
 • frázová slovesa a kolokace

Typ kurzu:

Kurz je zaměřený na prohlubování dovedností a na praktické využití jazyka v každodenních situacích. Důraz je kladen na správnou výslovnost, psaní, čtení a poslechová cvičení, vše na vysoké jazykové úrovni.

Na konci kurzu:

 • budu umět používat homonyma
 • budu schopen pracovat s idiomy
 • zvládnu rozlišit a porozumět britskému i americkému přízvuku
 • budu v širší míře ovládat všechny dosud probírané gramatické jevy
 • dokážu namítat, klást dotazy a mít připomínky k probíranému tématuNEF upper int

Z gramatiky zvládnu:

 • passives (všech typů): It is said that…; He is thought to…
 • reporting verbs
 • vedlejší věty - clauses of contrast and purpose
 • whatever, whenever, however,…
 • nepočitatelná podstatná jména, plurály
 • quantifiers: all, every, both,…
 • členy

Konverzační témata:

 • Trestné činy, tresty
 • Velkoměsta
 • Média
 • Reklama, business
 • Věda, slavní vědci

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • English File Upper-intermediate MultiPack B (lekce 8-10) - Student's Book, Workbook
 • materiály připravené lektorem
 • elektronické zdroje, autentické materiály

Zpět na výpis kurzů angličtiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma