Na úvod tohoto článku je nutné říci, že na rozdíl od jiných států (ze zkušenosti např. Ukrajina, Slovensko) není možné v České republice ověřené kopie pasu „vyhotovit“. To se týká nejen cestovních dokladů, ale i třeba technického průkazu, vojenského průkazu a dalších jedinečných osobních dokladů. Bližší informace k legislativní úpravě pořizování kopií osobních dokladů naleznete na stránkách ÚOOÚ.

Když ale potřebujete soudní/úřední překlad takového dokumentu, je nutné k překladu připojit právě jeho kopii. Proto se nabízí dvě možnosti.

Jednou z nich je udělat doma obyčejnou kopii na kopírce. Tam ale hrozí, že přijímací orgán kopii přiloženou k překladu neuzná a může se teoreticky domnívat, že doklad na ní ofocený není pravý.

Druhou, a tedy lepší variantou je obejít zákaz vyhotovení kopie čestným prohlášením. Znamená to, že majitel daného dokladu zajde osobně za notářem, který doklad okopíruje. Majitel poté ke kopii připíše, že čestně prohlašuje, že se jedná o přesnou kopii dokladu. Toto prohlášení podepíše a notář tento podpis ověří.

Takto ověřený dokument poté můžeme přeložit do běžných jazyků ve standardní lhůtě 3 pracovních dní.

Z praxe máme zkušenost s jednou výjimkou a to je kopie technického průkazu, kterou běžně vážeme s obyčejnými kopiemi a kterou úřady uznávají.

Potřebujete vytvořit kopii nějakého úředního dokumentu? Kontaktujte nás, rádi Vám poradíme.

Facebook Comments