V rámci procesu vyhotovení soudního překladu je soudní překlad vždy svázán s originálním dokumentem, příp. s notářsky ověřenou kopií. Pokud si chceme originál ponechat a chceme zamezit jeho poškození (proděravění), musíme nechat vyhotovit ověřenou kopii. Danému úřednímu ověřování listin se říká vidimace.

Notářská kopie (= notářský opis, příp. pouze „opis„) má stejnou váhu jako originál, je opatřena ověřovací doložkou, notářským razítkem a podpisem. Těmi notář stvrdí, že kopie/opis je stejný jako originál. V rámci vidimace se v žádném případě nepotvrzuje pravdivost údajů.

vysvedceni-o-zaverecne-zkousce
Ověřená kopie = opis

Pro vyhotovení opisu je nutné s sebou mít originál dokumentu, jehož kopii potřebujete vyhotovit. Pokud notářsky ověřená kopie slouží pro účely českých úřadů, stačí ji mít opatřenou razítkem a podpisem zástupce notářské kanceláře. Jestliže bude zapotřebí ověřenou kopii využít právě pro účely překladu, který poputuje k zahraničním úředníkům, razítko a podpis na kopii musí patřit přímo notáři nebo notářskému koncipientovi.

Na rozdíl od obyčejné kopie jakéhokoli dokumentu, kterou si člověk může vytvořit i doma, je notářsky ověřená kopie opět zárukou, že do originálního dokumentu nebylo nic dopsáno nebo že původní text nebyl žádným způsobem pozměněn.

vidimace-mc
Ověřovací doložka
vidimace-notar
Ověřovací doložka

Ověřené kopie se nevyhotovují u osobních dokladů, např. u občanských průkazů, cestovních pasů, dále vkladních knížek, směnek či jiných dokumentů, které nemají originální podpis, razítko či pečeť.
Jak situaci vyřešit, pokud potřebujete kopii takového dokladu učinit, jsme sepsali v článku Úřední kopie pasů a dalších dokladů.

Ověřenou kopii lze získat v notářské kanceláři nebo na kterémkoliv CzechPOINTu.  Notář si za vyhotovení notářské kopie účtuje cca 36 Kč. Opisy vám ráda v rámci vyhotovení soudního překladu zajistí i naše kancelář.

Facebook Comments