Je všeobecně známý fakt, že se slova v angličtině často vyslovují jinak, než se píší. Rovněž se stejná písmena v různých slovech vyslovují jinak, např. head x meat a podobně.

Další velmi častý problém dělají tzv. silent letters, nebo-li „nevyslovovaná písmena“. Jedná se o písmena, která se píší, ale nevyslovující se. Níže uvádím přehled těch nejdůležitějších.

Tabulky nejsou má vlastní tvorba, jsou převzaty z internetu (zdroj neznámý). Zde je uvádím pro přehlednost a abych na ně mohl své studenty angličtiny přímo odkázat. Snad pomohou i vám.

První tabulka obsahuje pro studenty nejdůležitější slova, ve kterých se nevyslovují písmena H, T, K a B.

silent letters

Druhá tabulka zobrazuje opět přehled nejdůležitějších slov v angličtině, kde se nevyslovuje N, D, G a U.

silent letters2

Tabulky neobsahují kompletní výčet slov dané problematiky. Opravdu se jedná jen o základ. Tabulky bych rád doplnil ještě o písmeno L. V těchto slovech se L nevyslovuje: walk, talk, stalk, yolk, half, balm, calf, would, should, almond, salmon, palm a další.

Facebook Comments