Začněme trochou teorie. Co je to ten idiom? Idiom je ustálený víceslovný výraz, jehož význam není možné odvodit z běžných významů slov, z nichž se skládá. Je to tedy taková fráze, rčení či přirovnání, která na první pohled (poslech) nedává smysl. Každý jazyk má své vlastní idiomy, které jsou pro cizince těžko srozumitelné. Na druhou stranu je až s podivem, kolik zahraničních idiomů, (v našem případě anglických,) se dá přeložit do češtiny za pomoci našich vlastních idiomů. Možná vás překvapí i to, jak často v nich hrají roli nejrůznější zvířata, a to jak v anglických i českých. Podívejme se na některé typické příklady. 

Začněme zlehka. Kdy si vystačíme s doslovným (anebo téměř doslovným) překladem z češtiny?

  • Black sheep of the family.

Černá ovce rodiny neboli součást rodokmenu, za kterou se zbytek příbuzných tak trochu stydí.

  • Cast pearls before swine.

Házet perly sviním. Tady je docela jasné i to, proč jsou idiomy v obou jazycích totožné – jedná se totiž o (téměř doslovný) citát z Bible.

  • Wolf in sheep’s clothing.

Vlk v rouše beránčím. Původ známého rčení označujícího nepřítele vydávajícího se za přítele opět dohledáme v Bibli.

  • Quiet as a mouse.

Tichý jako myška. Dříve se používala hojněji také varianta Still as a mouse neboli Nehybný jako myš. Prý to vychází z toho, že když se přiblíží kočka, snaží se myši zůstat co možná nejvíce tiché a nehybné, aby na sebe predátora neupozornily. Asi na tom něco bude, jinak by snad toto přirovnání v obou jazycích tak nezdomácnělo, ne? Když uvážíme, jak dokážou být myši upištěné…

  • As poor as a church mouse.

Chudý jako kostelní myš. Původní znění prý bylo As hungry as a church mouse, tedy Hladový jako kostelní myš a důvodem hladovění hlodavců v kostelech bylo (a nejspíš stále je) fakt, že v kostelech se neskladuje žádné jídlo, které by jim mohlo sloužit jako potrava.

  • Swan song.

Labutí píseň je označení posledního představení či díla vytvořeného před odchodem do důchodu nebo smrtí umělce, sportovce apod. Některé labutě totiž prý skutečně vydávají zvuky podobající se zpěvu předtím, než zemřou. Někdo také říká, že je to jen legenda.

  • Walk into the lion’s den.

Vstoupit do jámy lvové se říká nejen v češtině a angličtině, a stejně jako u některých předchozích příkladů, i zde hledejme původ rčení v Bibli. Ovšem tam byl Daniel do lví jámy vhozen, dobrovolně by tam asi nešel.

  • Eat like a pig / a horse (could eat a horse) / a bird.

Jíst jako prase / hodně (mít hlad jako vlk) / jako vrabec. Tady asi není co dodat. Snad jen, že kdo má hlad, sní v angličtině koně, taková tradice u nás není zavedená.

  • To buy a pig in a poke.

Kupovat zajíce v pytli. Kupříkladu v němčině, francouzštině nebo holandštině se v pytli kupuje pro změnu kočka. Inu, dobrá rada nad zlato.

  • Get up with the lark.

Vstávat se slepicemi. V angličtině vstává brzy skřivan, u nás je to drůbež. Ovšem taky se říká, že existují dva typy lidí: ti, co chodí pozdě spát a ráno vyspávají, těm se říká sovy (night owl) a ti, co zase vstávají velice brzy (early bird) a o to dřív pak ulehají, těm se pak říká skřivani – a už jsme doma (i v anglické verzi tohoto idiomu). No a pak jsou mezi námi ještě tací, co se necítí ani jako sova, ani jako skřivan, a nejlépe by se svými spacími zvyklostmi a potřebami ztotožnili s medvědem. Ale to už je jiný příběh…

Protože jsme téma zvířecích idiomů sotva nakousli, můžete se těšit na pokračování v druhém díle. Zatím se s námi můžete podělit o to, jaké anglické idiomy používáte rádi vy. Třeba si o některých z nich řekneme víc v dalším článku.

Chtěli byste se naučit ještě více idiomů? Mrkněte třeba do článku 10 nejznámějších anglických idiomů o mužích!


Chtěli byste se začít učit anglicky, nebo se v tomto jazyce dál zlepšovat? Žádný problém. Stačí vyplnit náš formulář pro individuální výuku a můžete začít studovat buď přímo v učebnách Correctu, nebo pohodlně doma online. Že byste dávali přednost skupinové výuce? Rádi vás uvidíme na našich skupinových kurzech angličtiny. 🙂

Facebook Comments