Podívejme se dnes na to, jak si co nejlépe pamatovat slovní zásobu. Nejlépe se mi osobně osvědčil systém, který uvádějí Michael McCarthy a Felicity O’Dell v učebnici slovní zásoby English Vocabulary in Use. Jejich doporučení jsou následující:

Nejlépe se nová slova naučíte, když si je zopakujete:

 • týden poté, co jste se s nimi poprvé seznámili
 • znovu měsíc poté, co jste se s nimi poprvé seznámili

K dlouhodobému uložení v paměti také pomůže, když si nová slova, která se skutečně chcete naučit, vyhledáte v kvalitním studijním slovníku. Můžete se totiž navíc naučit:

 • s jakými výrazy a jak přesně se dané slovo nejčastěji pojí (kolokace)
 • v jakém kontextu se používá (rejstřík)
 • zda se používá v nějakých idiomech
 • zda má dané slovo další význam

V jakém kontextu budete slovo často říkat?

Mnohé odborné studie poukazují na fakt, že si nová slova nejlépe zapamatujeme tehdy, když si je zosobníme a když se je snažíme pojit s vlastními zážitky a zkušenostmi.

Můžeme si je zapsat a zároveň zapamatovat v kontextu, který se nás nějak týká. Napiště si slova, která se chcete naučit, ve větách, které pro Vás mají osobní význam. Můžete např. psát slovo ve větě,

 • kterou jste četli v knize nebo novinovém článku
 • která popisuje příběh, který jste někde slyšeli nebo přímo sami zažili
 • kterou jste slyšeli ve filmu či jiném televizním pořadu

V učení pomáhá škatulkování

Dále studie prokázaly, že si lidé lépe zapamatují nová slova, pokud si je organizují do skupin. Je přitom zcela nedůležité, podle jakého kritéria slova do skupin zařazujete. Vaše dělení do skupin nemusí ostatním dávat smysl. Neboť je to právě naše uvažování o zařazení slova, které nám pomáhá si jej zapamatovat.

Kartičková metoda – proč funguje?

Kartičková metoda

Slova si můžete psát na kartičky a kartičky dělit do skupin podle svých kritérií. Učit se slovíčka „po skupinách“. Stává se, že si pak dobře vzpomenete, protože si začnete pamatovat, jaká slova máte v dané skupině.

Po několika dnech slova (kartičky) přeskupte. Např. dle slovních druhů. Zařaďte do jedné skupiny pouze slovesa, do další podstatná jména apod. a učte se příště rovněž podle skupin.

Vystavujte se angličtině

Nejlepší cesta, jak rozšířit svou slovní zásobu v cizím jazyce, je číst a poslouchat daný jazyk tak často, jak je to jen možné. Nová slova se dobře naučíte, budete-li:

 • číst knihy a časopisy
 • procházet si cizojazyčné webové stránky
 • číst články v cizím jazyce, které se vztahují k Vaší profesi nebo Vašim zájmům
 • sledovat filmy a videa v daném jazyce
 • poslouchat rádio v daném jazyce
 • poslouchat písničky (zkuste taky jakoukoli písničku, která se Vám líbí, najít na youtube včetně slov – hledejte pomocí zadání: „název písně + lyrics“)
 • poslouchat audioknihy

Nejtěžší bývá začít

Dokud to nezkusíte, nezjistíte, jak snadné a zábavné učení slovíček může být. S chutí do toho, půl…. však víte 😉 

Zdroj: English Vocabulary in Use (Cambridge University Press)

Facebook Comments