Jak jste na tom s němčinou? Sepsali jsme 10+1 nejčastějších chyb v němčině, kterých se studenti němčiny dopouštějí. Koukněte, jestli dané chyby také neděláte. V tomto článku najdete u jednotlivých chyb i spoustu správných a špatných příkladů. Dejte se do toho!

1) Haus s velkým H?

Přesně tak. Každé podstatné jméno má v němčině velké písmeno. Protože je to oproti češtině velký rozdíl, je pro nás náročné na to stále myslet.

Správně: In meinem Haus gibt es fünf Zimmer.
Špatně: In meinem haus gibt es fünf zimmer.

2) Ach ten slovosled!

Které gramatické pravidlo je podle Vás v němčině nejdůležitější? Je jich dost, ale zrovna toto pravidlo doprovází každou větu, kterou vytvoříte: V hlavní oznamovací větě je sloveso vždy na 2. pozici. Přes toto pravidlo nejede vlak.

Správně: Heute gehe ich zum Arzt und dann kaufe ich die Medikamente.
Špatně: Heute ich gehe zum Arzt und dann ich kaufe die Medikamente.

Pro nás Čechy to není úplně přirozené, zvláště pokud se nám do toho míchá i angličtina. Ale uznejte sami, jak by zněla třeba tato česká věta: Dnes budu to udělat muset. Ačkoli rozumíme významu, zdá se nám to přinejmenším úsměvné. Takže nezapomínejme na správný slovosled a naše němčina vyskočí na vyšší laťku!

3) Vedlejší věta

Myslet na slovosled se nám vyplatí i ve vedlejší větě, protože hned druhé nejdůležitější pravidlo praví, že ve vedlejší větě je sloveso na konci.

Správně: Ich weiß nicht, wo du bist. Ich gehe zur Post, weil ich einen Brief schicken will. Wenn du mehr arbeitest, verdienst du mehr Geld.

4) Mit – tedy s kým, čím? Omyl!

Kam se poděl v němčině 6. a 7. pád? Je nahrazen předložkami. Každá předložka se v němčině pojí s nějakým pádem. Pokud tedy objevíte v nějaké části věty předložku, zapomeňte na pádové otázky a jednoduše vyberte pád podle příslušné předložky a přiřaďte správný člen. Chce to trochu cviku. Nebojte, žádný učený z nebe nespadl.

Správně: Ich spreche mit der Lehrerin. Karl bringt ein Geschenk für den Opa.

5) Podmět

Jdu do školy (já). Prší (ono). Jak se Vám daří (ono)? Je to už dávno, co jsme na základní škole dumali nad tím, jaký je ve větě podmět. V němčině je to vyřešené tím, že ve větě podmět vždy musí být.

Správně: Ich gehe zur Schule. Es regnet. Wie geht es Ihnen?

V krátkých větách na podmět většinou nezapomeneme. Jakmile však musíme přemýšlet nad více pravidly v delších větách, podmět se nám často někam zatoulá.

6) Ich esse, du isst, er isst…

Jak poznám, že je sloveso silné (nepravidelné) nebo slabé (pravidelné)? Ačkoli máme někdy gramatických pravidel po krk, tady by se nám nějaké hodilo. Bohužel tu žádná pravidla nemáme a musíme se naučit, která slovesa jsou silná a která jsou slabá. U těch silných se nám při časování v přítomném čase mění kmenová samohláska (ve 2. a 3. osobě j.č.).

Správně: Karl isst eine Pizza. Wohin fährst du?
Špatně: Karl esst eine Pizza. Wohin fahrst du?

7) Člen sem, člen tam….

Základem je, že každé podstatné jméno v němčině potřebuje svůj člen (toto pravidlo samozřejmě následuje řada výjimek). Myslíme si, že přítomnost členu tolik neovlivní význam věty. Podstatné jméno a člen jsou však jako Romeo a Julie. Prostě k sobě patří. Podstatnému jménu bez členu pak něco chybí.

Správně: Vor dem Haus steht ein Auto.
Špatně: Vor Haus steht Auto.

8) Odlučitelné předpony

Také se Vám stává, že po velkém úsilí vytvoříte větu (někdy je to fuška i pro zdatné němčináře), ale unikne vám odlučitelná předpona, která patří na konec věty? Nejste v tom sami.

Správně: Morgen hole ich am Nachmittag meine Kinder vom Kindergarten ab.

Odlučitelné předpony jsou záludné zvláště u překládání, protože pokud je nevezmeme v úvahu, může mít sloveso úplně jiný význam. Proto je třeba nejdříve přečíst celou větu a pak teprve překládat.

Jetzt ziehe ich mein beliebtes Kleid von meiner Oma an. – Teď si obléknu moje oblíbené šaty od babičky.

ziehen = táhnout
anziehen = obléknout

9) Haben oder sein?

Pokud se jedná o pohyb z místa A do místa B nebo změnu stavu, tak v perfektu používáme pomocné sloveso sein. Musíme se však hodně soustředit, abychom na to nezapomínali.

Správně: ich bin gefahren, ich bin gekommen, ich bin gereist, ich bin eingeschlafen

10) Wie alt bist du?

Existuje několik hojně užívaných slovních spojení, která se v němčině vyjadřují trochu jinak než v češtině. Nepokoušejme se zde o doslovný překlad!

Kolik je ti let? Správně: Wie alt bist du? Špatně: Wie viel Jahre hast du?

Jak jsi vysoký? Správně: Wie groß bist du? Špatně: Wie hoch bist du? (hoch je vysoká věž či sloup, ale člověk je groß)

Jak se máš? Správně: Wie geht es dir? Špatně: Wie hast du dich?

Kolik je hodin? Správně: Wie spät ist es? Špatně: Wie viel Uhr ist es?

Jdu na výlet. Správně: Ich mache einen Ausflug. Špatně: Ich gehe auf einen Ausflug.

Jak se máš? Správně: Wie geht es dir? Špatně: Wie hast du dich?

+1) Strach = die Angst

Přiznejme si, že ne na všechny udělala němčina dobrý první dojem. V mnoha případech to měla na svědomí naše učitelka ze střední školy. Někoho od němčiny odrazuje naše minulost. Někdo tvrdí, že němčina není pěkný jazyk a zní příliš tvrdě (za což může především náš český přízvuk s tvrdým „R“). A tak se z němčiny a její gramatiky děsíme už jen z principu. Pravdou je, že do anglického jazyka se vplouvá snáze. Netrápí nás skloňováním a pády, což nám velmi zjednoduší začátky. Německá gramatika je oproti té anglické složitější. Má však pevně danou strukturu, o kterou se můžeme opřít. Když se nám podaří zvládnout základní gramatiku, můžeme na ní stavět a další zlepšování v němčině již nestojí tolik úsilí. Z vlastní zkušenosti vím, že němčina nám otvírá nové obzory jak v pracovním, tak cestovatelském světě. Vždyť dva z našich sousedů jsou německy mluvící země! Tak se němčiny nebojme a užívejme si ji, jak jen to jde.


Zajímalo by vás, jak na tom s němčinou vlastně jste? Vyzkoušejte náš online test z němčiny, který vám s určením úrovně pomůže.

Probudilo se ve vás po po přečtení článku studijní nadšení a rádi byste se němčině začali věnovat intenzivněji? Ani to není problém. Stačí vyplnit náš formulář pro individuální výuku a můžete začít studovat buď přímo v učebnách Correctu, nebo pohodlně doma online. Že byste dávali přednost skupinové výuce? Rádi vás uvidíme na našich skupinových kurzech němčiny.

Facebook Comments