Kurzy němčiny Brno

O kurzy němčiny zaznamenáváme v poslední době stále větší zájem. Němčina se stává stále více vyhledávaným jazykem, neboť si mnozí uvědomují, že znalost němčiny je v Evropě a celkově v pracovním světě velké plus. Následující čísla mluví za své: 88 miliónů občanů EU mají němčinu jako svůj mateřský jazyk, tím je němčina v Evropské unii nejčastěji mluvená rodná řeč; 90 % německy mluvících firem v ČR neustále hledá spolupracovníky, kteří mluví německy, a konečně např. ročně navštíví Českou republiku 2 milióny Němců a Rakušanů.

Všechny zmíněné fakty hrají ve prospěch účasti v některém z kurzů němčiny. Na výběr jsou kurzy němčiny několika úrovní. Všechny naše kurzy němčiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů.

Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte rozřazovací test z němčiny, případně sylaby kurzů níže.

Veřejné kurzy - kurzy němčiny Brno

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Zahájení
Ukončení
HodinCenaKapacita 
Němčina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019
06.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019
06.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
23.10.2019
12.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Němčina
Začátečníci 2
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
07.10.2019
10.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčPlně obsazeno
 
Poznámka: kurz lektorky Markéty
Němčina
Začátečníci 3
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
07.10.2019
10.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčPouze náhradníci
Poznámka: kurz lektorky Markéty
Němčina
Začátečníci 3
Středa 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
23.10.2019
05.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Poznámka: kurz lektorky Ivety
Němčina
Mírně pokročilí 1
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
09.10.2019
05.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Poznámka: kurz lektorky Ivety
Němčina
Mírně pokročilí 1
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019
06.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Poznámka: kurz lektorky Veroniky
Němčina
Mírně pokročilí 3
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
16.10.2019
12.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Němčina
Středně pokročilí 2
Úterý 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
15.10.2019
28.01.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Poznámka: Kurz začíná kapitolou 1 učebnice Schritte 5 oproti standardnímu sylabu
Němčina
Středně pokročilí
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019
04.02.2020
32x
45 min.
3 200 KčVolná místa
Poznámka: Kurz na úrovni B1, částečně veden jako konverzační
Sezóna:

Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Zahájení-Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Němčina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019- 06.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019- 06.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
23.10.2019- 12.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Němčina
Začátečníci 2
Pondělí 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
07.10.2019- 10.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Plně obsazeno
Poznámka: kurz lektorky Markéty
 
Němčina
Začátečníci 3
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
07.10.2019- 10.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Pouze náhradníci
Poznámka: kurz lektorky Markéty
Němčina
Začátečníci 3
Středa 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
23.10.2019- 05.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: kurz lektorky Ivety
Němčina
Mírně pokročilí 1
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
09.10.2019- 05.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: kurz lektorky Ivety
Němčina
Mírně pokročilí 1
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
10.10.2019- 06.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: kurz lektorky Veroniky
Němčina
Mírně pokročilí 3
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
16.10.2019- 12.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Němčina
Středně pokročilí 2
Úterý 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
15.10.2019- 28.01.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz začíná kapitolou 1 učebnice Schritte 5 oproti standardnímu sylabu
Němčina
Středně pokročilí
Úterý 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
08.10.2019- 04.02.2020
32x
45 min.
3 200 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz na úrovni B1, částečně veden jako konverzační

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz němčiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz německého jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy němčiny.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích, přičemž z počátku je kladen velký důraz na nácvik správné německé výslovnosti a čtení, dále pak na konverzaci a poslechová cvičení od rodilých mluvčích.

Na konci kurzu:

 • budu umět představit sebe a lidi ve svém okolí
 • zvládnu vyplnit jednoduché formuláře
 • vyjádřit se na jednoduchá témata v běžných situacích a říci, co se mi (ne)líbí
 • zvládnu požádat o informace přes telefon
 • jednoduchými větami a frázemi sdělit potřeby svému okolí
 • zvládnu komunikaci v obchodě, dotázat se na něco
 • budu umět počítat od 0 do 1 000 000
 • se zvládnu zeptat, kde se co nachází
 • budu umět říci, kolik je hodin

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 1

 • tvoření otázek (Was machst du?)
 • používání určitého a neurčitého členu (der/die/das; ein/eine/ein), nulový člen
 • tvoření množného čísla u podstatných jmen (Wohnungen, Tomaten)
 • časování sloves (pravidelná) a jejich zápor
 • zájmena (osobní - ich, du, er, sie ..., ukazovací - dieser, diese, dieses)
 • zápor kein/keine a nicht
 • sloveso möchten
 • základní předložky (aus, in, ...)
 • příslovce místa (dort/hier)
 • slovesa s odlučitelnou předponou (Er steht früh auf.)

 Konverzační témata:

 • představení se
 • já a moje rodina
 • cizí země
 • nakupování
 • jídlo a pití
 • popis místa
 • můj byt, nábytek a elektropřístroje
 • můj den, dny v týdnu

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 1 Niveau A1/1 (lekce 1-5)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku z kurzu předcházejícího, tj. Začátečníci 1.

Typ kurzu:

Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • zvládnu požádat o informaci, s něčím souhlasit, něčemu/někomu odporovat a něco zamítnout
 • zvládnu vyjádřit možnosti a schopnosti, svůj úmysl a vůli něco udělat
 • budu umět hovořit o událostech a dějích, které se odehrály v minulosti
 • budu umět přijímat a odmítat návrhy, dávat rady a pokyny
 • dokážu vyplnit složitější formuláře
 • budu umět poprosit o vysvětlení

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 1

 • časování sloves (nepravidelná) - sehen, essen
 • skloňování podst. jmen ve 4. pádě (den Vater, einen Tee, keinen Saft)
 • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen)
 • minulý čas Perfekt s haben a sein (ist gegangen, hat gewohnt)
 • minulý čas Präteritum sloves sein (war) a haben (hatte)
 • nevyjádřený podmět man
 • rozkazovací způsob (Rufen Sie mich an!)

 Konverzační témata:

 • počasí a jeho předpověď, roční období, světové strany
 • volný čas a záliby
 • svět práce a pracovní nabídky, povolání
 • telefonní rozhovor

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 1 Niveau A1/1 (lekce 6-7) + Schritte international 2 Niveau A1/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - začátečníci 3 (úroveň A1, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět někomu poradit
 • si zvládnu domluvit schůzku, příp. se objednat k lékaři
 • se zvládnu zeptat na cestu a popsat ji někomu
 • budu umět požádat o informace na nádraží a radu/pomoc v obchodě
 • budu umět někomu popřát
 • napsat pozvánku, příp. na ni zareagovat

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 2

 • přivlastňovací zájmena (dein, sein, ihr, unser)
 • modální sloveso sollen
 • předložky se 3. a 4. pádem (an, auf, hinter, in, neben, unter,...)
 • zdvořilostní fráze s Konjunktiv II: würde, könnte
 • slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými příponami (an-, aus-, auf-, zumachen)
 • slovesa se 4. pádem (gefallen, gehören, stehen, ...)
 • sloveso mögen
 • řadové číslovky (die erste, der zweite)
 • osobní zájmena ve 4 pádě (mich, dich)
 • spojka denn

 Konverzační témata:

 • lidské tělo a zdravotní stav
 • dopravní prostředky a jízdní řád
 • oblečení a móda - nakupování
 • záliby
 • svátky a slavnosti, pozvánky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 2 Niveau A1/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Začátečníci 1, 2 a 3.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět vyprávět o svých zážitcích z cest
 • zvládnu napsat dopis nebo e-mail
 • dovedu vést rozhovor v restauraci
 • dokážu vést telefonát na pracovišti a řešit pracovní korespondenci

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 3

 • vedlejší věty se spojkou weil
 • minulý čas Perfekt sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
 • 2. pád (Julias Mutter) a předložka von (der Vater von Julia)
 • předložky s 3. a 4. pádem (auf den Tisch - auf dem Tisch)
 • slovesa stellen X stehen, legen X liegen
 • směrová příslovce (rein, hinaus, runter, raus)
 • spojka wenn
 • Konjunktiv II: sollte
 • přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě (Meiner ist kaputt. Kann ich deinen haben?)

 Konverzační témata:

 • cestování
 • dopisování
 • jídlo a pití
 • svět práce
 • dovolená, prázdniny

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 3 Niveau A2/1 (lekce 1-4)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku daného kurzu (Mírně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět vyjádřit pocity a svůj zájem
 • zvládnu vyjádřit svůj názor
 • budu umět dávat rady a tipy, jak se udržet fit
 • budu umět vyprávět o školním systému a vzpomínkách na školní léta
 • dokážu vyjadřovat své nápady, návrhy a prosby a přání
 • zvládnu něco porovnat, popsat různé předměty

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 3

 • zvratná slovesa (sich verabschieden)
 • slovesa s předložkami (bitten um, fragen nach)
 • zájmenná příslovce (Worauf? - Darauf)
 • minulý čas Präteritum modálních sloves (musste, konnte)
 • spojka dass; trotzdem
 • postavení vícero předmětů ve větě (Ich kaufe es ihm.)
 • Konjunktiv II: wäre, hätte, könnte, würde
 • skloňování přídavných jmen po členu neurčitém (ein alter Mann)
 • stupňování přídavných jmen (klein, kleiner, am kleinsten)
 • srovnání pomocí als

 Konverzační témata:

 • sport a fitness
 • zdraví
 • škola a vzdělání, kurzy
 • svátky, slavnosti a dárky
 • víkend - volný čas, víkendové aktivity
 • reklama, letáky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 3 Niveau A2/1 (lekce 5-7), Schritte international 4 Niveau A2/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Mírně pokročilí 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět požádat o informace na poště a informovat se v bance u přepážky
 • dokážu mluvit o službách, způsobech platby a otevřít si účet v bance
 • zvládnu popsat nejrůznější produkty
 • se bez problémů zdvořile dovedu omluvit

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 4

 • skloňování přídavných jmen po členu určitém (der junge Mann)
 • trpný rod v přítomné čase (Der Name wird hier aufgeklebt.)
 • spojka deshalb
 • časové a místní předložky
 • skloňování přídavných jmen po členu nulovém (kleines Häuschen mit großem Balkon)
 • nepřímé otázky s was, wer, ob (Weißt du, was das heißt?)
 • sloveso lassen
 • opakování: Perfekt a Präteritum, Konjunktiv II
 • opakování: hlavní a vedlejší věty, souřadné a podřadné spojky
 • opakování slovotvorby - přídavná a podstatná jména (složeniny, zdrobněliny atd.)

 Konverzační témata:

 • pošta a telefon
 • dopravní informace
 • počasí
 • cestování, cesta snů
 • život, fáze života

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 4 Niveau A2/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz němčiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzech Mírně pokročilí 1, 2 a 3.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět používat všechny minulé časy
 • budu umět utvořit vztažné věty
 • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
 • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 5

 • vztažné věty
 • nereálné podmínkové věty
 • minulý čas Plusquamperfekt
 • druhý pád
 • trpný rod s modálním slovesem (Allergien können nachgewiesen werden.)
 • infinitiv s zu

 Konverzační témata:

 • štěstí
 • fitness
 • zábava
 • četba, literatura
 • zaměstnání, brigáda, praxe
 • jazyky a pocity

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 5 Niveau B1/1 (lekce 1-4)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v daném kurzu.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět používat všechny minulé časy
 • budu umět utvořit vztažné věty
 • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
 • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu
 • znám a umím používat dvojčlenné spojky
 • znám časovou souslednost v německém jazyce

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 5

 • minulý čas Plusquamperfekt
 • trpný rod s modálním slovesem
 • infinitiv s um zu, statt zu, ohne zu
 • dvojčlenné spojky (je - desto, weder - noch)
 • nereálné přací věty s Konjuktivem II (Hätte ich doch bloß weitergeträumt!)
 • spojky als ob, während, nachdem, bevor

 Konverzační témata:

 • náš zákazník - náš pán
 • bydlení - vesnice X město
 • mezi přáteli
 • popis produktu
 • reklama, komunikace a média
 • technika ve všedním životě

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 5 Niveau B1/1 (lekce 5-7), Schritte international 6 Niveau B1/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Středně pokročilí 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • rozumím hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné němčiny týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • umím si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví německy
 • umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají
 • dokážu popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umím stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány

 Z gramatiky zvládnu:

Schritte International 6

 • budoucí čas werden + infinitiv
 • předložky innerhalb a außerhalb
 • spojky da, seitdem, bis, indem, ohne dass, außer
 • skloňování vystupňovaných přídavných jmen
 • tvoření přídavných jmen ze sloves
 • trpný rod v minulých časech
 • Konjunktiv I, nepřímá řeč

 Konverzační témata:

 • politika a dějiny
 • Evropa
 • pomoc a rady
 • lidé

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 6 Niveau B1/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma