Kurzy němčiny Brno

O kurzy němčiny zaznamenáváme v poslední době stále větší zájem. Němčina se stává stále více vyhledávaným jazykem, neboť si mnozí uvědomují, že znalost němčiny je v Evropě a celkově v pracovním světě velké plus. Následující čísla mluví za své: 88 miliónů občanů EU mají němčinu jako svůj mateřský jazyk, tím je němčina v Evropské unii nejčastěji mluvená rodná řeč; 90 % německy mluvících firem v ČR neustále hledá spolupracovníky, kteří mluví německy, a konečně např. ročně navštíví Českou republiku 2 milióny Němců a Rakušanů.

Všechny zmíněné fakty hrají ve prospěch účasti v některém z kurzů němčiny. Na výběr jsou kurzy němčiny několika úrovní. Všechny naše kurzy němčiny probíhají v modrých učebnách v centru Brna v počtu 4 až 8 studentů. V nabídce jsou také velmi populární online kurzy němčiny, probíhající v programu Zoom. 

Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte náš online rozřazovací test z němčiny, případně sylaby kurzů níže.

Veřejné kurzy - kurzy němčiny Brno/ Online kurzy němčiny

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Němčina
Úplní začátečníci
Úterý 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Veronika M.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 18:15 - 19:45
Online, uč.: Zoom
Iva W.
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 500 Kč
Volná místa
Poznámka: Tento kurz probíhá ONLINE (v programu Zoom).
Němčina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Veronika M.
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Začátečníci 2
Pondělí 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
Veronika M.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Začátečníci 2
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Iva W.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Začátečníci 3
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Iva W.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Mírně pokročilí 1
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Renáta Z.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Mírně pokročilí 1
Čtvrtek 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Veronika M.
04.03.2021
17.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Mírně pokročilí 3
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Veronika M.
01.03.2021
21.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Mírně pokročilí 3
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Renáta Z.
03.03.2021
16.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Středně pokročilí 1
Úterý 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Veronika M.
02.03.2021
15.06.2021
32x
45 min.
3 700 Kč
Volná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Pondělí 19:35 - 21:05
(Kozí 2, Brno)
Iveta T.
05.10.2020
01.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Iva W.
07.10.2020
10.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Němčina
Úplní začátečníci
Čtvrtek 16:15 - 17:45
Prostory klienta, uč.: N/A_1
Iva H.
15.10.2020
11.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Poznámka: ONLINE kurz (Zoom)
Němčina
Začátečníci 2
Pondělí 18:10 - 19:40
(Kozí 2, Brno)
Iva W.
05.10.2020
01.02.2021
28x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Němčina
Začátečníci 3
Čtvrtek 14:30 - 16:00
(Kozí 2, Brno)
Veronika M.
08.10.2020
04.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Němčina
Začátečníci 3
Středa 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Renáta Z.
14.10.2020
17.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Němčina
Mírně pokročilí 2
Pondělí 17:55 - 19:25
(Kozí 2, Brno)
Iveta T.
05.10.2020
01.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa
Němčina
Mírně pokročilí 2
Středa 16:15 - 17:45
(Kozí 2, Brno)
Renáta Z.
14.10.2020
17.02.2021
32x
45 min.
3 300 Kč
Volná místa

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

Kurz němčiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

Tento kurz německého jazyka je určen pro úplné začátečníky a pro ty, kteří mají minimální znalosti jazyka a chtějí si osvěžit naprosté základy němčiny.

Typ kurzu:

Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět představit sebe a lidi ve svém okolí
 • zvládnu vyplnit jednoduché formuláře
 • zvládnu se vyjádřit na jednoduchá témata v běžných situacích a říci, co se mi (ne)líbí
 • zvládnu požádat o informace přes telefon
 • budu umět jednoduchými větami a frázemi sdělit potřeby svému okolí
 • zvládnu komunikaci v obchodě a v restauraci
 • budu umět počítat od 0 do 1 000 000
 • zvládnu porozumět a odpovědět na inzerát
 • porozumím veřejným nápisům a reklamním sdělením
 • budu umět popsat svoje každodenní činnosti
 • zvládnu se zeptat, kde se co nachází
 • budu umět říci, kolik je hodin

 Z gramatiky zvládnu:

 • tvoření otázek (Was machst du?)
 • používání určitého a neurčitého členu (der/die/das; ein/eine/ein), nulový člen
 • tvoření množného čísla u podstatných jmen (Wohnungen, Tomaten)
 • časování sloves (pravidelná) a jejich zápor
 • zájmena (osobní - ich, du, er, ukazovací – dieser, přivlastňovací - mein)
 • zápory kein/keine a nicht
 • sloveso möchten
 • základní předložky (aus, in, ...)
 • příslovce místa (dort/hier)
 • slovesa s odlučitelnou předponou (Er steht früh auf.)Schritte 1

 Konverzační témata:

 • představení se (jméno, věk, povolání, odkud pocházím, koníčky)
 • já a moje rodina
 • jídlo a pití - návštěva restaurace, nakupování
 • popis místa bydliště
 • můj byt - nábytek, elektropřístroje
 • německy mluvící země a jejich tradice
 • můj den - dny v týdnu, časové údaje

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 1 NEU Niveau A1/1 (lekce 1-5)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1, případně pro zájemce o studium, kteří alespoň částečně ovládají látku z kurzu předcházejícího, tj. Začátečníci 1.

Typ kurzu:

Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • zvládnu požádat o informaci, s něčím souhlasit, něčemu/někomu odporovat a něco zamítnout
 • zvládnu vyjádřit možnosti a schopnosti, svůj úmysl a vůli něco udělat
 • budu umět hovořit o událostech a dějích, které se odehrály v minulosti
 • budu umět přijímat a odmítat návrhy, dávat rady a pokyny
 • dokážu vyplnit složitější formuláře
 • budu umět poprosit o vysvětlení
 • zvládnu základní komunikaci na cestách, zarezervuji si ubytování

 Z gramatiky zvládnu:

 • časování sloves (nepravidelná) - sehen, essen
 • skloňování podst. jmen ve 4. pádě (den Vater, einen Tee, keinen Saft)
 • modální slovesa (können, wollen, müssen, dürfen)
 • minulý čas Perfekt s haben a sein (ist gegangen, hat gewohnt)
 • minulý čas Präteritum sloves sein (war) a haben (hatte)
 • větný rámec (Ich muss schnell nach Hause laufen.)
 • nevyjádřený podmět „man
 • rozkazovací způsob (Rufen Sie mich an!)Schritte 1

 Konverzační témata:

 • počasí a jeho předpověď, roční období, světové strany
 • volný čas a záliby
 • svět práce a pracovní nabídky, povolání
 • telefonní rozhovor
 • cestování – rezervace a ubytování se v hotelu

Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 1 NEU Niveau A1/1 (lekce 6-7) + Schritte international 2 NEU Niveau A1/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - začátečníci 3 (úroveň A1, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Začátečníci 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět někomu poradit
 • si zvládnu domluvit schůzku, příp. se objednat k lékaři
 • budu umět popsat své zdravotní problémy
 • se zvládnu zeptat na cestu a popsat ji někomu
 • budu umět požádat o informace na nádraží a radu/pomoc v obchodě
 • zvládnu si telefonicky objednat jídlo, překlad, opraváře
 • budu umět někomu popřát
 • napsat pozvánku, příp. na ni zareagovat

 Z gramatiky zvládnu:

 • přivlastňovací zájmena (dein, sein, ihr, unser)
 • modální sloveso „sollen
 • předložky se 3. a 4. pádem (an, auf, hinter, in, neben, unter,...)
 • zdvořilostní fráze s Konjunktiv II (würde, könnte)
 • slovesa s odlučitelnými a neodlučitelnými příponami (an-, aus-, auf-, zu- ...machen)
 • slovesa se 4. pádem (gefallen, gehören, stehen, ...)
 • sloveso „mögen
 • řadové číslovky (die erste, der zweite)
 • osobní zájmena ve 3. a 4. pádě (mir, dir x mich, dich)
 • stupňování (gut – besser – am besten)
 • spojka „denn
 • časování slovesa „werdenSchritte 2

 Konverzační témata:

 • lidské tělo a zdravotní stav
 • dopravní prostředky a jízdní řád
 • klientský servis
 • oblečení a móda - nakupování
 • záliby
 • svátky a slavnosti, pozvánky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 2 NEU Niveau A1/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Začátečníci 1, 2 a 3.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět popsat složitější rodinné vztahy
 • dovedu vyprávět o svých zkušenostech a zážitcích z cest
 • budu schopen vyjádřit svůj postoj k určité situaci
 • dokážu zdvořile požádat o pomoc
 • zvládnu napsat dopis nebo e-mail
 • dovedu vést rozhovor v restauraci
 • dokážu vést telefonát na pracovišti a řešit pracovní korespondenci

 Z gramatiky zvládnu:

 • vedlejší věty se spojkou „weil
 • minulý čas Perfekt sloves s odlučitelnými a neodlučitelnými předponami
 • 2. pád (Julias Mutter) a předložka von (der Vater von Julia)
 • předložky se 3. a 4. pádem (auf den Tisch - auf dem Tisch)
 • slovesa stellen x stehen, legen x liegen
 • směrová příslovce (rein, hinaus, runter, raus)
 • spojka „wenn
 • Konjunktiv II (sollte)
 • přivlastňovací zájmena v 1. a 4. pádě (Meiner ist kaputt. Kann ich deinen haben?)Schritte 3

 Konverzační témata:

 • rodina a příbuzní
 • bydlení
 • cestování
 • dopisování
 • jídlo a pití
 • svět práce
 • dovolená, prázdniny

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 3 NEU Niveau A2/1 (lekce 1-4)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku daného kurzu (Mírně pokročilí 1).

Typ kurzu:

Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět vyjádřit své pocity a názory
 • dokážu mluvit o svých zálibách
 • budu umět dávat rady a tipy, jak se udržet fit
 • zvládnu vyprávět o školním systému a vzpomínkách na školní léta
 • dokážu se zorientovat v kurzech dalšího vzdělávání
 • budu umět hovořit o svém současném zaměstnání a kariéře
 • dokážu vyjadřovat své nápady, návrhy a prosby a přání
 • zvládnu něco porovnat, popsat různé předměty

 Z gramatiky zvládnu:

 • zvratná slovesa (sich verabschieden)
 • slovesa s předložkami (bitten um, fragen nach)
 • zájmenná příslovce (Worauf? - Darauf)
 • minulý čas Präteritum modálních sloves (musste, konnte)
 • vedlejší věty se spojkou „dass
 • postavení více předmětů ve větě (Ich kaufe es ihm.)
 • Konjunktiv II (wäre, hätte, könnte, würde)
 • skloňování přídavných jmen po členu neurčitém (ein alter Mann)
 • stupňování přídavných jmen (klein, kleiner, am kleinsten)
 • srovnání pomocí „alsSchritte 3

 Konverzační témata:

 • sport a fitness
 • zdraví
 • škola a vzdělání, kurzy
 • svátky, slavnosti a dárky
 • víkend - volný čas, víkendové aktivity
 • zařizování bytu
 • nakupování a prodej různých předmětů, reklama, letáky

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 3 NEU Niveau A2/1 (lekce 5-7), Schritte international 4 NEU Niveau A2/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - mírně pokročilí 3 (úroveň A2, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzu Mírně pokročilí 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět požádat o informace na poště a informovat se v bance u přepážky
 • dokážu mluvit o službách, způsobech platby a otevřít si účet v bance
 • budu umět popsat cestu a navigovat druhého z bodu A do bodu B
 • porozumím i komplexnějším psaným a poslechovým textům   
 • zvládnu popsat nejrůznější produkty, dopravní situaci, počasí
 • se bez problémů zdvořile dovedu omluvit

 Z gramatiky zvládnu:

 • skloňování přídavných jmen po členu určitém (der junge Mann)
 • trpný rod v přítomné čase (Der Name wird hier aufgeklebt.)
 • spojka „deshalb
 • časové a místní předložky
 • skloňování přídavných jmen po členu nulovém (kleines Häuschen mit großem Balkon)
 • nepřímé otázky s was, wer, ob (Weißt du, was das heißt?)
 • sloveso „lassen
 • opakování: Perfekt a Präteritum, Konjunktiv II
 • opakování: hlavní a vedlejší věty, souřadné a podřadné spojky
 • opakování slovotvorby - přídavná a podstatná jména (složeniny, zdrobněliny atd.)Schritte 4

 Konverzační témata:

 • pošta a telefon
 • dopravní informace
 • počasí
 • cestování, cesta snů
 • finance
 • život, fáze života

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 4 NEU Niveau A2/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

Tento kurz němčiny je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 3, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probranou v kurzech Mírně pokročilí 1, 2 a 3.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět používat všechny minulé časy
 • budu umět utvořit vztažné věty
 • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
 • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu

 Z gramatiky zvládnu:

 • vztažné věty
 • Konjunktiv II (nereálné podmínkové věty)
 • minulý čas Plusquamperfekt (Ich hatte trainiert.)
 • druhý pád (Der Rat eines Fachmanns)
 • trpný rod s modálním slovesem (Allergien können nachgewiesen werden.)
 • infinitiv s zuSchritte 5

 Konverzační témata:

 • štěstí v životě, životní sny
 • zábava
 • četba, filmy, hudba
 • zdravý životní styl
 • zaměstnání, brigáda, praxe
 • jazyky a pocity

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 5 NEU Niveau B1/1 (lekce 1-4)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku probíranou v daném kurzu.

Typ kurzu:

Hodiny němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • budu umět používat všechny minulé časy
 • budu umět utvořit vztažné věty
 • umím utvořit a použít trpný rod s modálním slovesem
 • umím zkracovat německé věty pomocí infinitivu s zu
 • znám a umím používat dvojčlenné spojky (zwar….aber)
 • znám časovou souslednost v německém jazyce

 Z gramatiky zvládnu:

 • minulý čas Plusquamperfekt
 • trpný rod s modálním slovesem
 • infinitiv s um zu, statt zu, ohne zu
 • dvojčlenné spojky (je - desto, weder - noch)
 • nereálné přací věty s Konjuktivem II (Hätte ich doch bloß weitergeträumt!)
 • spojky als ob, während, nachdem, bevorSchritte 5

 Konverzační témata:

 • hledání nového zaměstnání
 • bydlení - vesnice X město
 • mezi přáteli
 • popis produktu
 • technika ve všedním životě

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 5 NEU Niveau B1/1 (lekce 5-7), Schritte international 6 NEU Niveau B1/2 (lekce 8-9)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

Kurz němčiny - středně pokročilí 3 (úroveň B1, část 3.)

Tento kurz německého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2, případně pro zájemce o studium, kteří by měli alespoň částečně ovládat látku z kurzů Středně pokročilí 1 a 2.

Typ kurzu:

Lekce němčiny jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích. Důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti německých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení.

Na konci kurzu:

 • rozumím hlavním myšlenkám srozumitelné spisovné němčiny týkajících se běžných témat, se kterými se pravidelně setkávám v práci, ve škole, ve volném čase atd.
 • umím si poradit s většinou situací, jež mohou nastat při cestování v oblasti, kde se mluví německy
 • umím napsat jednoduchý souvislý text na témata, která dobře znám nebo která mě osobně zajímají
 • dokážu popsat své zážitky a události, sny, naděje a cíle a umím stručně vysvětlit a odůvodnit své názory a plány

 Z gramatiky zvládnu:

 • budoucí čas werden + infinitiv
 • předložky innerhalb a außerhalb
 • spojky da, seitdem, bis, indem, ohne dass, außer
 • skloňování vystupňovaných přídavných jmen
 • tvoření přídavných jmen ze sloves
 • trpný rod v minulých časech
 • předložkové vazby sloves (denken an, warten auf)Schritte 6

 Konverzační témata:

 • reklama, komunikace a média
 • v cizině
 • politika a dějiny
 • Evropa
 • pomoc a rady
 • lidé

 Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

 • Schritte international 6 Neu Niveau B1/2 (lekce 10-14)
 • doplňkové materiály nakladatelství Hueber
 • materiály připravené lektorem

Zpět na výpis kurzů němčiny

 

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma