Letní kurzy češtiny pro cizince

Letní kurzy češtiny pro cizince probíhají v období od července do září. Pro letní období připravujeme vždy 2 typy letních kurzů češtiny pro cizince. Dle zájmu můžete volit mezi letními intenzivními kurzy češtiny, které trvají 1 až 2 týdny, nebo celoprázdninovými kurzy, ve kterých lze češtinu "pilovat" celé léto. Nově jsou v nabídce i letní online kurzy češtiny. Letní kurzy češtiny probíhají v Correctu v počtu 4 až 8 studentů.

Naše kurzy češtiny pro cizince jsou rozděleny do 5 základních úrovní, které čítají celkem 10 na sebe navazujících kurzů všeobecné češtiny. Pokud si nejste jisti svou úrovní, využijte náš rozřazovací test z češtiny, příp. si přes kancelář domluvte návštěvu některého z již probíhajících kurzů. 

A co vás naučíme? Koukněte na vypracované sylaby kurzů češtiny pod tabulku níže.

Letní kurzy češtiny pro cizince Brno (intenzivní i celoprázdninové)

Sezóna:Úroveň:
Jazyk
Úroveň
Dny, časy
Učebna
Lektor
Zahájení
Ukončení
Hodin
Cena
Kapacita
Čeština pro ciz.
Úplní začátečníci
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
Linda H.

08.07.2024
19.07.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Úplní začátečníci
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
08.07.2024
19.07.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Úplní začátečníci
Pondělí 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
Anton S.

15.07.2024
23.09.2024
33x
45 min.
4 900 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Úplní začátečníci
Úterý 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
Jitka D.

16.07.2024
24.09.2024
33x
45 min.
4 900 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Úplní začátečníci
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek
17:00 - 20:15
(Jakubská 1, Brno)
Linda H.

19.08.2024
29.08.2024
32x
45 min.
4 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Úplní začátečníci
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek
17:00 - 20:15
(Jakubská 1, Brno)
19.08.2024
29.08.2024
32x
45 min.
4 800 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Začátečníci 2
Čtvrtek 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
11.07.2024
19.09.2024
33x
45 min.
4 900 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Začátečníci 2
Pondělí, Středa
17:00 - 18:30
(Jakubská 1, Brno)
Jitka D.

22.07.2024
11.09.2024
32x
45 min.
4 800 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Začátečníci 2
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
22.07.2024
02.08.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Začátečníci 2
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
Linda H.

22.07.2024
02.08.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Mírně pokročilí
Pondělí 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
08.07.2024
16.09.2024
33x
45 min.
4 900 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Mírně pokročilí
Středa 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
10.07.2024
18.09.2024
33x
45 min.
4 900 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Mírně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
05.08.2024
16.08.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Mírně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
Linda H.

05.08.2024
16.08.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Středně pokročilí
Úterý 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
09.07.2024
17.09.2024
33x
45 min.
4 900 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Středně pokročilí
Středa 17:55 - 20:10
(Jakubská 1, Brno)
10.07.2024
18.09.2024
33x
45 min.
4 900 Kč
Volná místa
Čeština pro ciz.
Středně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
Linda H.

19.08.2024
30.08.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
Poznámka: Kurz pro Slovany / For Slavic speakers
Čeština pro ciz.
Středně pokročilí
Pondělí, Úterý, Středa, Čtvrtek, Pátek
09:00 - 12:15
(Jakubská 1, Brno)
19.08.2024
30.08.2024
40x
45 min.
5 800 Kč
Volná místa
    

Výuka je osvobozena od DPH dle § 57 zákona o DPH (zaměření na přípravu pro vykonání standardizovaných jaz. zkoušek uznaných MŠMT).

 • Kurz češtiny - úplní začátečníci (úroveň A0-A1, část 1.) = začátečníci 1

  Tento kurz je určen pro úplné začátečníky bez jediné znalosti jazyka a pro ty, kteří již mají minimální znalosti nebo si chtějí osvěžit základy češtiny.

  Typ kurzu:

  • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, čtení, psaní a poslechová cvičení
  • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích

  Na konci kurzu:

  •  se budu schopný představit, mluvit o své osobě, o svých vlastnostech a zálibách
  •  budu umět popsat svoji rodinu
  •  budu rozumět časovým údajům (čas, datum, dny, měsíce, roční období, roky a věk)
  •  budu umět počítat od 0 do 10 000
  •  budu schopen sdělit jednoduchými větami a frázemi své potřeby svému okolí a rozumět, co lidé v běžných situacích říkají
  •  budu rozumět informačním a orientačním tabulím
  •  budu schopen komunikovat v restauraci, v supermarketu i v obchodě
  • budu schopen komunikovat v minulém čase

  Z gramatiky zvládnu:

  • gramatický rod
  • zájmena (osobní, ukazovací, přivlastňovací)
  • přítomný čas sloves a jeho zápor
  • minulý čas sloves a jeho zápor
  • akuzativ singuláru
  • modelově lokál singulárucesky krok za krokem 1

  Konverzační témata:

  • pozdravy a zdvořilostní fráze, formální a neformální konverzace
  • představení se
  • základní popis cesty a orientace ve městě
  • jídlo (ovoce, zelenina, jídlo, pití)
  • dialog v restauraci, v supermarketu a v obchodě
  • já a moje rodina
  • základní popis věcí i osob a jejich vlastností
  • moje práce, koníčky, sport, každodenní aktivity

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem (lekce 1 – 6)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů češtiny

 • Kurz češtiny - začátečníci 2 (úroveň A1, část 2.)

  Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Začátečníci 1 nebo pro ty, kteří zvládli základy jako gram. rod, časování sloves v přítomném a minulém čase, akuzativ sg; mají omezenou slovní zásobu – např. dokáží se představit, objednat si v restauraci atd.; zvládnou velmi jednoduchými větami komunikovat v přítomném a minulém čase)

  Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
  • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

  Na konci kurzu:

  • budu umět popsat kde a jak bydlím, jaké mám vybavení bytu a jaké činnosti doma dělám
  • budu schopen komunikovat v budoucím čase
  • budu umět vyjádřit datum, měsíce a roční období
  • budu schopen mluvit o své dovolené
  • zvládnu téma cestování a rezervaci hotelu a zájezdu
  • budu znát části lidského těla
  • budu schopen komunikovat u lékaře (např. popsat jednoduchými větami svoje zdravotní problémy)
  • budu se umět zeptat na cestu a také ji podrobně popsat

  Z gramatiky zvládnu:

  • místní prepozice
  • budoucí čas sloves
  • imperfektivní a perfektivní slovesa a jejich užití
  • nominativ a akuzativ plurálu
  • genitiv singuláru a jeho užití
  • slovesa pohybu a jejich předponycesky krok za krokem 1

  Konverzační témata:

  • bydlení - můj dům a byt
  • můj víkend
  • podrobnější popis osoby
  • u lékaře, v nemocnici a v lékárně
  • cestování a dovolená
  • domácí práce
  • volný čas
  • místo, kde bydlíme - orientace ve městě, služby a obchody
  • tradiční svátky

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem 1 (lekce 7 – 12)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů češtiny

 • Kurz češtiny - mírně pokročilí 1 (úroveň A2, část 1.)

  Tento kurz češtiny je určen pro zájemce, kteří absolvovali kurz Začátečníci 2 nebo pro studenty, kteří mají zvládnuté základy (např. se umí jednoduchými větami vyjádřit v přítomném, minulém i budoucím čase ke každodenním situacím, chápou a umí rozlišovat perfektivní a imperfektivní slovesa)

  Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
  • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

  Na konci kurzu:

  • budu umět vyjádřit omluvu, výmluvu, přání, prosbu, radu nebo návrh
  • budu umět popsat, jaké je počasí a rozumět předpovědi
  • budu schopen podrobně popsat vlastnosti a charakter člověka
  • budu schopen nakupovat oblečení a mluvit o něm
  • budu umět popsat vztahy v rodině a ve společnosti
  • budu umět jednoduchými větami vyjádřit svoje názory a postoje
  • budu rozumět krátkým informačním zprávám
  • budu schopen napsat strukturovaný životopis, vyplnit osobní údaje do žádostí a formulářů, napsat správně dopis, e-mail a vést telefonní hovor

  Z gramatiky zvládnu:

  • kondicionál a kondicionální věty
  • příslovce a stupňování adjektiv
  • skloňování neurčitých a vztažných zájmen
  • dativ singuláru a jeho užití
  • instrumentál singuláru a jeho užití
  • lokál singuláru a jeho užitícesky krok za krokem 1

  Konverzační témata:

  • výmluvy a přání
  • podrobný popis a charakteristika člověka
  • počasí
  • móda a oblečení
  • stěhujeme se
  • technologie a komunikace - telefonní dialogy a pravidla písemné korespondence
  • vztahy mezi lidmi
  • životní etapy a životopis

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem 1 (lekce 13 – 18)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů češtiny

 • Kurz češtiny - mírně pokročilí 2 (úroveň A2, část 2.)

  Tento kurz češtiny je určen pro zájemce, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 1, nebo pro studenty, kteří mají zvládnuté pokročilejší základy (např. ovládají všechny časy v češtině, kondicionál, stupňování adjektiv a tvoření adverbií, použití dativu, instrumentálu a lokálu)

  Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
  • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní, čtení a poslechová cvičení

  Na konci kurzu:

  • budu schopen porozumět příkazům a zákazům i je sám dávat
  • budu umět požádat, udělit rady a pokyny
  • budu umět oslovit přátele, kolegy i členy rodiny stylově odlišnými způsoby
  • budu umět napsat a přečíst recept, vyjádřit počet, objem, váhy a míry
  • budu rozumět inzerátům s nabídkou práce a budu umět vést konverzaci při pracovním pohovoru
  • budu umět mluvit o tématech týkajících se kultury, literatury a umění
  • získám informace o základních českých reáliích, historii, geografii, kultuře a jazykovém rozrůznění

  Z gramatiky zvládnu:

  • imperativ
  • věty se spojkami „aby“, „ať“, „že“
  • vokativ singuláru
  • deminutiva
  • genitiv partitivní a posesivní
  • genitiv plurálu a nominativ plurálu mužského životného rodu
  • stupňování adverbií
  • zájmeno „svůj“ a reflexivní zájmena „se“, „si“
  • trpný rod sloves – reflexivní pasivum
  • základní prvky obecné češtiny

  cesky krok za krokem 1Konverzační témata:

  • rodiče a děti, výchova, příkazy a zákazy
  • vaření
  • zvířata
  • práce
  • kultura
  • české reálie

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem 1 (lekce 19 – 24)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů češtiny

 • Kurz češtiny - středně pokročilí 1 (úroveň B1, část 1.)

  Tento kurz českého jazyka je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Mírně pokročilí 2 nebo pro ty, kteří mají dobrou znalost jazyka. Studenti ovládají všechny pády v jednotném čísle a slovesné časy, umí použít jednoduchý kondicionál, imperativ a rozumí použití imperfektivních a perfektivních sloves.

  Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v běžných, každodenních situacích
  • důraz je kladen na nácvik správné výslovnosti českých hlásek, mluvení, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení

  Na konci kurzu:

  • budu umět představit sebe a své okolí a zvládnu pokročilé zdvořilostní fráze při seznamování
  • budu schopen vyplnit formulář, vytvořit vlastní strukturovaný životopis a napsat motivační dopis
  • budu schopen popsat svou rodinu a svoje okolí a vztahy mezi lidmi
  • budu schopen plynule komunikovat v restauraci, v supermarketu i v obchodě
  • budu schopen popsat svoje okolí, kde a jak bydlím a popsat cestu
  • porozumím inzerátům, budu schopen na ně zareagovat a vytvořit svůj vlastní
  • porozumím receptům a budu schopen je sám vytvořit
  • budu umět mluvit o své práci a zaměstnání
  • budu umět konverzovat na probraná témata a vyjádřit své názory a postoje za použití pokročilých frází a obratů
  • budu umět napsat delší texty na probraná témata

  Z gramatiky zvládnu:

  • gramatické termíny, rod, deklinaci kdo, co, někdo, něco, nikdo, nic
  • rozdíly mezi spisovnou a obecnou češtinou
  • prepozice s místním významem
  • akuzativ, lokál, genitiv a instrumentál v jednotném čísle a základní formy těchto pádů v množném číslecesky krok za krokem

  Konverzační témata:

  • představování a společenské fráze při seznamování
  • rodina a rodinné vztahy
  • restaurace, supermarket a obchod
  • bydlení: dům a byt, inzeráty
  • cestování a dovolená, rezervace hotelu a zájezdu
  • recepty
  • práce, strukturovaný životopis a motivační dopis

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem 2 (lekce 1-5)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů češtiny

 • Kurz češtiny - středně pokročilí 2 (úroveň B1, část 2.)

  Kurz je určen pro studenty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 1 nebo pro ty, kteří mají dobrou znalost jazyka. Studenti mají základní znalost všech pádů v jednotném čísle substantiv, adjektiv a zájmen.

  Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v různých situacích
  • důraz je kladen na nácvik konverzace, psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení

  Na konci kurzu:

  • budu umět prezentovat sebe a svoje názory, budu umět konstruktivně oponovat a diskutovat na různá témata
  • budu umět vyplnit a napsat žádosti a formuláře
  • budu vědět, jak vyřídit reklamaci a stížnost
  • budu rozumět návodům a manuálům
  • budu schopen mluvit o své kultuře, zvycích a tradicích
  • budu umět popsat sportovní aktivity, které mě zajímají

  Z gramatiky zvládnu:

  • dativ singuláru u substantiv, adjektiv a zájmen a model pro dativ plurálu
  • nominativ a akuzativ plurálu u substantiv, adjektiv a zájmen
  • vid a významy předpon u sloves
  • čas a datum, časové spojky a výrazycesky krok za krokem

  Konverzační témata:

  • narozeniny, svátky a výročí
  • lidé a věci
  • české a mezinárodní svátky a tradice
  • sport a hry
  • muži a ženy ve společnosti

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem 2 (lekce 6-10)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů češtiny

 • Kurz češtiny - pokročilí 1 (úroveň B1+, část 1.)

  Kurz je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí jazyka a pro ty, kteří absolvovali kurz Středně pokročilí 2.

  Typ kurzu:

  • lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v různých situacích
  • důraz je kladen na psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení a konverzaci
  • na této úrovni je kladen velký důraz na práci s textem a obohacování slovní zásoby

  Na konci kurzu:

  • budu schopen vést pokročilý dialog u doktora, v nemocnici i v lékárně
  • budu schopen detailního popisu osob
  • budu rozumět novinovým článkům
  • budu umět popsat umělecké aktivity, které mě zajímají

  Z gramatiky zvládnu:

  • genitiv a lokál plurálu u substantiv, adjektiv a zájmen
  • imperativ
  • objektové konstrukce s akuzativem a s dativem
  • komparaci adjektiv a adverbií
  • posesivní adjektiva a jejich deklinaci
  • kondicionál
  • předložková spojení s různými významycesky krok za krokem

  Konverzační témata:

  • zdraví a životní styl
  • kultura a umění
  • u doktora, v nemocnici a v lékárně
  • podrobný popis vnitřní i vnější charakteristiky člověka
  • tisk, noviny a časopisy
  • společnost a její hodnoty

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem 2 (lekce 11-15)
  • materiály připravené lektorem

  Zpět na výpis kurzů češtiny

 • Kurz češtiny - pokročilí 2 (úroveň B1++, část 2.)

  Kurz je určen pro studenty s velmi dobrou znalostí jazyka a pro ty, kteří absolvovali kurz Pokročilí 1.

  Typ kurzu:

  •  lekce jsou zaměřeny na praktické využití jazyka v různých situacích
  •  důraz je kladen na psaní bez gramatických chyb, čtení a poslechová cvičení a konverzaci
  •  na této úrovni je kladen velký důraz na práci s textem a obohacování slovní zásoby

  Na konci kurzu:

  •  budu schopen mluvit o všech tématech a vyjádřit se k nim
  •  zvládnu interpunkci, psaní i/y, s/z, pravopis a pravidla českého pravopisu
  •  budu mít komplexní znalost české gramatiky
  •  budu umět tvořit slova odvozováním a skládáním, budu znát zkratky a zkratková slova
  •  si osvojím pokročilou slovní zásobu, kterou budu schopen aktivně používat
  •  si obohatím slovní zásobu o synonyma a antonyma, která budu schopen vhodně užívat

  Z gramatiky zvládnu:

  • spojky a spojovací výrazy
  • skloňování cizích a obtížných slov
  • skloňování číslovek
  • použití složitých souvětí
  • pasivum zvratné i opisné
  • reflexivní slovesa

  cesky krok za krokemKonverzační témata:

  • ekologie a životní prostředí
  • počasí
  • obchodní dopisy a konverzace
  • móda a oblečení
  • pravidla silničního provozu, znalost dopravních značek
  • školství a vzdělání
  • další témata jsou vybrána na základě požadavků studentů; součástí hodin je četba novinových článků a povídek a následná debata k daným tématům

  Materiály, na kterých je kurz vystavěn:

  • Česky krok za krokem 2 (lekce 16-20)
  • materiály připravené lektorem, novinové články, česká beletrie (např. povídky Jana Nerudy) a odborné články

  Zpět na výpis kurzů češtiny

Grafické znázornění systému kurzů češtiny pro cizince

Kurzy češtiny v Correctu se řídí Společným evropským referenčním rámcem. Využíváme 5 úrovní (A1-C1), viz obrázek.
system urovni CZ

Proč si vybrat Jazykové centrum Correct?

ikona IS

Informační systém

Absolutní přehled o studiu

Modré učebny v centru města

Virtuální prohlídka

Co o nás říkají klienti

Reference

Cizojazyčná knihovna

Pro klienty zdarma