Online Czech Language Placement Test

United Kingdom Make sure you do not spend more than 40 minutes doing this online Czech test. We'll e-mail your results to you once you finish.
To get accurate results that reflect your knowledge do not use any dictionary or any other help. If you do not know the answer, leave the question blank. Do not guess the answers. Are the questions getting too difficult? Then just finish there and submit the test. Good luck! If you are a complete beginner, there is no need to take the test.

Czech Republic Dbejte na to, aby čas potřebný k vypracování rozřazovacího testu z češtiny nepřesáhl 40 minut. Výsledek obdržíte automaticky na uvedenou e-mailovou adresu po odeslání testu.
Pro zaručení korektního výsledku nepoužívejte při vyplňování testu slovník ani jiné pomocné prostředky. Pokud neznáte odpověď na otázku, vynechte ji! V žádném případě odpovědi "netipujte". Začínají být otázky těžké? Poté zanechte testování. Přejeme hodně štěstí!

Vyberte správnou odpověď. Pouze jedna je správná! / Choose the correct answer. Only one is correct!

1. Jak se jmenuješ? ...


2. Odkud jste? ...


3. Kdo je to? ...


4. Jaký je Petr? ...


5. ... pracujeme ve velké firmě.


6. Ona ... studentka.


7. Kde je maminka? ...


8. On je ... .


9. Co děláte v restauraci? ...


10. Kolik je hodin? ...


11. Kolik stojí nový dům? ...


12. Dám si ... .


13. ... ? Je mi 20 let.


14. Můj ... se jmenuje Rex.


15. Co si dáte k pití? ...


16. Snídat je ... .


17. Čí je to auto? ...


18. Maminka a tatínek jsou ... .


19. Neumím moc česky. Mluvte prosím ... .


20. Co jsi dělal včera? ...


21. Kdy lyžuješ? ...


22. Co děláš v ložnici? ...


23. Umíte dobře ... ?


24. Nikdo tam ... .


25. Znáš dobře ... ?


26. Co vás bolí? ...


27. ... jdeš? Jdu do školy.


28. Co budete dělat zítra? ...


29. Bydlím blízko ... .


30. Maminka ... každý den.


31. Pavel ... do České republiky minulý měsíc.


32. Každý rok ... do Austrálie.


33. Nejdu nakupovat, ... nemám peníze.


34. Dáš si vodu ... čaj?


35. Rád plavu ... moři.


36. V České republice je krásná ... .


37. Divadlo je ... . Asi 5 minut pěšky.


38. Učitel ... trpělivý.


39. Mám rád čaj s ... .


40. Dobrý den, chtěl bych si ... pokoj.


41. Venku je ... .


42. Kdy máš narozeniny? ...


43. Do práce jezdím ... každý den.


44. Kam jdeš, když jsi nemocný? ...


45. "Kde můžete slyšet: ,,Máte vybráno? ..."""


46. Bratr mé matky je můj ... .


47. Sestřenice je dcera ... .


48. Víš to, že se Jana ... s Martinem?


49. Musím s tebou mluvit, ... .


50. ... pozor! Jede autobus!


51. V lékárně kupuju ... .


52. Musím zrušit schůzku. Zítra ... .


53. Jehně, štěně a kotě jsou ... .


54. Rýže, hranolky a knedlíky jsou ... .


55. Všechno nejlepší k ... .


56. Mohla ... mi pomoci?


57. ... se směješ?


58. Zvoní telefon. ...


59. Zabýváme se ... často.


60. Kam chodíme, když si chceme nechat ostříhat vlasy?


61. Nerada chodím kolem divadla, proto půjdu ... .


62. Mohla bys mi ... díru na tričku?


63. Báseň patří do ... .


64. Co do seznamu nepatří? ...


65. Co patří mezi pečivo? ...


66. Nechutnají mi ... .


67. Pavel úspěšně ... vysokou školu.


68. K jakému lékaři jdeme, když máme kaz? ...


69. Kdy se v Česku barví vajíčka? ...


70. William Shakespeare byl slavný ... .


71. Všechno dělá jen pro dobro ... .


72. Máte české ... ?


73. ... přijdu domů, zatelefonuji ti.


74. Hosté ... stěžovali na služby v hotelu.


75. V roce 1989 proběhla v Československu ... .


76. Zkouška sirén probíhá první středu v ... .


77. Vyzvednu tě kolem ... hodiny.


78. Doplňte pořekadlo: Bez práce nejsou ... .


79. Co do seznamu nepatří? ...


80. Jak zní český idiom? (Mít štěstí.) ...