30. září je svátek sv. Jeronýma. Přeložil Bibli do latiny, byl to významný křesťanský spisovatel a také teolog. Pro své dílo se sv. Jeroným stal patronem všech překladatelů a proto se Mezinárodní den překladatelů slaví právě na jeho svátek.

zdroj: wikipedia.org

Slavení Mezinárodního dne překladatelů odstartovala Mezinárodní federace překladatelů. Každý rok je vybráno téma pro tento den a je vyhlášena soutěž o tvorbu plakátu na propagaci Mezinárodního dne překladatelů. Výherní plakát pak mohou všichni volně používat pro propagaci. V roce 2019 bylo zvoleno téma „překládání a domorodé jazyky“. Výherní plakáty z minulých let najdete na stránkách Mezinárodní federace překladatelů.

Výherní plakát pro rok 2019

I pro nás v Jazykovém centru Correct je tento den důležitý, protože v Brně překládáme už od roku 2010. Dnes překládáme více než 30 jazyků. Překládáme i multilingválně, tzn. mezi cizími jazyky. Potřebovali byste pomoci s překladem? Můžete se na nás obrátit jak se všeobecným překladem, tak se soudním překladem nebo i s jazykovou korekturou. Rádi Vám pomůžeme.

Facebook Comments